Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udbytterigt samarbejde om bekæmpelse af virusinfektioner hos fjerkræ

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har været involveret i et omfattende europæisk samarbejde omkring alvorlige virusinfektioner, som har store konsekvenser for fjerkræbranchen verden over. Projektsamarbejdet sluttede i april 2017 og har frembragt ny viden, løsningsforslag og anbefalinger til praksis.

Forskere, industri og repræsentanter for EU’s COST Action program var samlede til afsluttende møde i Bruxelles i april 2017.

Det europæiske COST Action projekt: Towards control of Avian Coronaviruses: strategies for diagnosis, surveillance and vaccination”, som har løbet i perioden april 2013 – april 2017, samlede 176 eksperter fra 25 lande i et fælles samarbejde omkring Coronavirus-forskning.


Strategier til diagnosticering, overvågning og vaccination

I adskillige årtier har fjerkræbranchen verden over kæmpet med alvorlige Coronavirus-infektioner og store økonomiske tab. Cost Action initiativet affødte et omfattende europæisk samarbejde med henblik på at opnå en bedre forståelse af virusvarianter, patogenitet (dvs. mikroorganismens evne til at forårsage sygdom) samt tropisme (dvs. mikroorganismernes ”forkærlighed” for specifikke væv/celler) og ikke mindst vacciner til frembringelse af ”kryds-beskyttelse”.

Netværket frembragte også løsninger og anbefalinger til praksis inden for følgende områder (links til engelske sider):

1.      Udførelse af vaccinationsforsøg

2.      International harmonisering af virus nomenklatur og genotypningsmetoder

3.      Virus-detektion

4.      Prøvetagningsprotokoller til prevalens-studier

 

Ud over de videnskabelige aspekter bidrog netværkssamarbejdet også til uddannelsen af især de unge forskere inden for området bl.a. gennem ”Short Term Scientific Missions”, hvor de fik mulighed for kortvarige gæsteophold hos netværkets partnere.

 

Netværket dannet i Cost Action FA1207 skal sikre fælles indsats mod Coronavirussygdomme hos fjerkræ også i fremtiden.

 

Instituttets rolle i samarbejdet

Tina Dalgaard fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, som har deltaget i Cost Action samarbejdet udtaler følgende: 


Gennem deltagelse i denne Cost action fik jeg adgang til en unik forskningsfaglig platform, hvor vi udvekslede viden og teknologier mellem førende Europæiske institutter med aktiviteter indenfor Coronavirus-forskning. Netværket bestod, ud over forskere, også af repræsentanter fra fjerkræindustrien, hvilket gav os de bedste muligheder for at arbejde hen imod bedre initiativer til sygdomsforebyggelse i fremtiden. Det succesfulde netværksinitiativ har affødt nye fælles projektansøgninger mellem samarbejdspartnerne, der skal sikre den fremtidige forskning. Her er der speciel fokus på, hvordan vi i fremtiden kan beskytte fjerkræ bedst muligt mod nye Coronavirus-varianter, der til stadighed opstår globalt”.

Du kan finde mere information om Cost Action netværket og dets resultater via disse links:

http://cost-controllingaviancoronaviruses.org/

http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1207

 

Flere oplysninger

Tina Sørensen Dalgaard,

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

E-mail: Tina.Dalgaard@anis.au.dk