Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelse

Bachelor

Institut for Husdyrvidenskab er involveret i bacheloruddannelsen i Agrobiologi. Læs mere om uddannelsen.

Ph.d.

Animal Science er navnet på Institut for Husdyrvidenskabs forskeruddannelsesprogram, som har omkring 30 studerende og et optag på omkring 15 studerende årligt. Programmets overordnede mål er at levere en stærk og avanceret forskeruddannelse inden for husdyrbrug med særligt fokus på dyrs sundhed, velfærd og ernæring. Læs mere.

Trivsel som studerende ved AU

Studielivet er fedt, men ikke altid lige let. Derfor har den samlede studievejledning på tværs af Aarhus Universitet arbejdet tæt sammen om at skabe denne fælles hjemmeside til studerende, Trivsel.au.dk

Kandidat

Institut for Husdyrvidenskab er involveret i flere uddannelser på kandidatniveau, herunder Agrobiologi-uddannelsen, som udbydes af Aarhus Universitet. Instituttet tilbyder spændende projektmuligheder og gode forhold for specialestuderende fra egne og beslægtede uddannelser. Læs mere om uddannelserne ved Institut for Husdyrvidenskab.

Efter- og videreuddannelse

Via tompladsordningen er det muligt at læse enkeltfag på Aarhus Universitet. Mod betaling kan undervisningen følges sammen med de fuldtidsstuderende om dagen. Læs om ordningen  og find det eller de fag, som du ønsker at blive optaget på. 

Instituttet udbyder også en master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen. Læs mere om uddannelsen.

Til gymnasier

Institut for Husdyrvidenskab udbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning. Undervisningen er tilpasset naturvidenskabelige fag i stx, htx og hf, og indeholder eksperimentelle øvelser og faglig rammesætning.  Læs mere...