Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strategi

Visionen er at være et nationalt og internationalt anerkendt Animal Science institut til løsning af fremtidige udfordringer inden for bæredygtig husdyrproduktion samt relateret forskning til gavn for human ernæring og sundhed.

Missionen er at gennemføre grundlæggende, strategisk anvendelsesorienteret forskning og innovation inden for instituttets kerneområder: sundhed,velfærd og ernæring. Aktiviteterne udgør det forskningsbaserede grundlag for ANIS' undervisning, myndighedsbetjening og samarbejde med erhverv og industri.

Strategien for 2016-2020 inden for kerneaktiviteterne er at styrke og videreudvikle ANIS' forskningsmæssige indsats for at skabe, samle og formidle ny viden vedrørende bæredygtig husdyrproduktion. Det er målsætningen at udvikle koncepter, hvor høj effektivitet og produktion kan fastholdes under samtidig hensyntagen til dyrenes sundhed, velfærd og produktion, differentierede produkter, produkternes ernæringsmæssige kvalitet og sikkerhed samt belastning af det omgivende miljø og klima. Et andet overordnet mål er at anvende vores forskningsplatforme og kompetencer inden for ernæring, sundhed og velfærd til at udvikle dyremodeller og ernæringskoncepter af betydning for human sundhed.

Læs strategien her.