Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvornår skal grisen flyttes i sygesti?

En spørgeskemaundersøgelse om svineproducenters holdninger til og viden om lovkrav til sygestier har vist, at hver femte af de adspurgte ikke havde så godt kendskab til, hvilke krav lovgivningen stiller, som de selv troede. Resultaterne tyder også på, at der er forskellige opfattelser af, hvornår en gris er så syg, at den bør flyttes til sygesti.

Når svineproducenter vælger ikke at flytte en syg gris til en sygesti, er det oftest begrundet med, at grisen ikke er vurderet ”syg nok”. Foto: Colourbox.

I henhold til dansk lovgivning, skal syge grise eller grise, der er kommet til skade, opstaldes i sygestier, der opfylder bestemte krav, såsom adgang til blødt underlag, mulighed for termoregulering (afkøling og varme) og ekstra plads. Svineproducenter skal altid have mindst én ledig sygeplads til rådighed.

I de senere år har hovedparten af myndighedernes anmeldelser, hvor lovgivningen om hold af svin ikke er blevet overholdt, handlet om håndtering og opstaldning af syge dyr. Dette stiller spørgsmålstegn ved, om svineproducenternes viden om lovgivningen er tilstrækkelig. På denne baggrund har forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet gennemført en spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelse udsendt til 2348 svineproducenter
Et online spørgeskema om svineproducenternes holdninger til og viden om lovkrav til sygestier blev derfor udarbejdet og udsendt til alle 2348 danske svineproducenter, der leverede slagtesvin til Danish Crown. I alt 508 landmænd deltog i undersøgelsen. Heraf var 95 % mænd; 44 % var <50 år og 96 % var besætningsejere. Af alle deltagere var 98 % af den holdning, at syge dyr bør opstaldes i sygestier.

Giver lovkrav til sygestier mening?
Overordnet set viste resultaterne, at det, for 66 % af deltagerne, gav god mening, at der er krav om mindst én sygeplads til rådighed til enhver tid, og delvist god mening for mere end 90 % af deltagerne. Vedrørende lovkravene til de specifikke faciliteter i sygestier mente ca. 35 % af deltagerne, at det gav god mening og 90 %, at det gav delvist god mening. Hovedparten af deltagerne fandt kravene til sygestierne i overensstemmelse med syge dyrs behov, dog undtagen kravet om adgang til køling, idet kun 17 % mente, at køling var nødvendig.

Svineproducenternes viden om lovkrav kan forbedres
På trods af, at næsten alle deltagere i undersøgelsen mente, at de kendte de eksisterende lovkrav omhandlende faciliteter i sygestier, viste det sig, at 20 % reelt ikke havde tilstrækkeligt kendskab hertil. Deltagere med store besætninger havde generelt bedre kendskab til lovkravene for sygestier end med mindre besætninger. Besætningsdyrlægen var, for langt de flestes vedkommende (90 %), den primære kilde til information om lovkravene.

Forskellige opfattelser af ”syg nok” til sygesti
Mod forventning, blev manglende tid og besvær ikke rapporteret som en stor hindring i forhold til at anvende sygestierne. Flertallet af deltagerne (77 %) forklarede, at hvis de ikke brugte sygestier, så var det fordi grisen ikke var ”syg nok”. Muligvis findes der, blandt svineproducenter, myndigheder og dyrlæger, forskellige grænser for og opfattelser af, hvornår en gris er ”syg nok” og dermed har behov for at blive flyttet til en sygesti.   

 

Flere oplysninger

Peter T. Thomsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: ptt@anis.au.dk

Mette S. Herskin, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: mettes.herskin@anis.au.dk