Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mindre metanudslip med oregano i foderet

Projektets formål 

- at anvise fodringsstrategier med oregano i rationen, til både i konventionel og i økologisk mælkeproduktion, med henblik på reduktion af klimabelastning. 

Projektets hovedindhold
Oregano har i laboratorieforsøg vist sig at være yderst effektivt til reduktion af metanproduktionen. Dansk oregano forventes at have et ekstra højt indhold af de aktive stoffer. Der er imidlertid behov for at fastslå virkningen i malkekoen og få kvantificeret den optimale dosis der kan tildeles under hensyntagen til praktiske og økonomiske forhold.

I dette projekt undersøges effekten af at tildele dansk dyrket oregano på udledningen af metan, foderoptagelse og næringsstoffernes fordøjelighed hos malkekøer samt på mælkens smag, lugt m.m. Projektet er en del af et større GUDP-projekt som omhandler hele kæden fra dyrkning til mejeri.

Projektet vil bestå af tre arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: Intensive forsøg i klimakammer (Peter Lund, AU)

Denne arbejdspakke vil undersøge foderværdi, metanproduktion og mælkens sammensætning ved stigende tildeling af dansk dyrket oregano i rationer til fistulerede malkekøer. 

 

Arbejdspakke 2: Undersøgelse af mælkens fedtsyresammensætning og smag (Mette Krog Larsen, AU)
Der tages mælkeprøver fra de enkelte køer ved slutningen af hver forsøgsperiode, og disse analyseres for fedtsyresammensætning og aromasammensætning.

Arbejdspakke 3: Praksis – dyrkning og praksisforsøg (Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening)

Oregano ensileres i baller og ensilagerne analyseres for indhold af aktive stoffer. Der etableres fodringsforsøg hos to økologiske mælkeproducenter, hvor køerne tildeles rationer enten uden eller med oregano i en dosis fastlagt i arbejdspakke 1. Metanproduktionen estimeres vha. ”sniffere”, der måler metan i koens udåndingsluft ved besøg i AMS.

Udbytte af projektet
Projektet vil bidrage med alternative løsninger med henblik på at kunne reducere metanudslippet og dermed klimabelastningen fra den økologiske og konventionelle mælkeproduktion. De forventede resultater vil ved projektets afslutning blive offentliggjort på Aarhus Universitets hjemmeside, og resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

 

Resultater/relaterede artikler

Nyhedsomtale, januar 2015