Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektliste-Fjerkræ

Forskningsprojekter med fjerkræ

Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

The PPILOW project aims to co-construct through a multi-actor approach solutions to improve the welfare of poultry and pigs reared in organic and low-input outdoor farming systems. 

Read more about the PPILOW project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2019-2024 

OK-net EcoFeed

OK-Net EcoFeed aims at helping organic pig and poultry farmers in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed.

Read more about the OK-Net EcoFeed project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2018-2020 

Hybriders egnethed til økologisk ægproduktion (FreeBirds, CORE organic Cofund)

The aim is to develop successful husbandry practices in organic poultry production in order to make the chickens spend more time outdoors, in accordance with the intentions of organic farming.

Read more about the FreeBirds project.

Projektdeltager: Anja Brinch Riber
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2021   

Slagtekyllingers tarmsundhed, produktivitet og robusthed

Projektets formål er at sætte denne nye viden i spil i ved at udvikle og demonstrere fodrings- og manage­ mentmetoder, som tager hensyn til de aldersrelaterede ændringer i kyllingernes tarmmikrobiota, og dermed giver kyllingerne et sundt og robust tarmmiljø. 

Læs mere om projektet om slagtekyllingers tarmsundhed, produktivitet og robusthed

Projektleder:  Ricarda M. Engberg
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2019 

VetBioNet: Opbygning af forskningsnetværk til bekæmpelse af alvorlige infektionssygdomme hos husdyr

Projektet har til formål, at etablere et omfattende netværk af førende forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, organisationer og industrielle partnere, der er dedikerede til at fremme forskningen og den teknologiske udvikling inden for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. 

Læs mere om projektet VetBioNet

Projektdeltager: Tina Sørensen Dalgaard
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2021 

Kan rester af glyphosat i foderet påvirke husdyrs sundhed?

Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. Læs mere om glyphosat-projektet.  

Projektansvarlig:   Sørensen, Martin Tang  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Greening of organic egg production ( Green-Eggs)

Projektets formål er at identificere strategier, der opfylder mål for høj dyrevelfærd samt for grøn og
økonomisk bæredygtighed i produktionen.   

Læs mere om Green-Eggs-projektet

Projektleder:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

SYN-CARB - Bæredygtig kontrol af patogener med zoonotisk potentiale

Projektet har til formål, at udvikle et nyt redskab for bæredygtig styring af patogener med zoonotisk potentiale.

Læs mere om projektet SYN-CARB

Projektleder: Tina Sørensen Dalgaard
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med henblik på bedre sygdomskontrol overfor virusinfektioner

Det overordnede formål med projektet er at tilvejebringe viden om dyrenes genetiske variations indflydelse på kvaliteten af vaccinationsprogrammer. 

Læs mere om kyllinge-projektet

Projektleder: Tina Sørensen Dalgaard
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr

Formålet med projektet er at undersøge hvilke former for miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr, der kan vurderes som egnet ud fra kriteriet om det anvendes af dyrene og medfører velfærdsmæssige forbedringer. 

Læs mere om projektet om miljøberigelse fjerkræ

Projektdeltager: Anja Brinch Riber
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2020 

FEED-A-GENE: Vejen til mere robuste og effektive husdyr

EU-projektet vil finde nye løsninger til at øge effektiviteten og bæredygtigheden i husdyrproduktionen inden for svin og fjerkræ. Det skal foregå ved at udvikle nye fodertyper, fodringsteknologier og managementsystemer samt udvælge mere robuste og tilpasningsdygtige dyr. 

Læs mere om projektet om slagtekyllingers tarmsundhed, produktivitet og robusthed

Projektdeltager:  Knud Erik Bach Knudsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2015-2020