Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektets faser

Forebyggelse af mælkefeber i økologiske besætninger

Beskrivelse af Fase 1 i projektet

På grundlag af alle økologiske malkekvægsbesætninger som har over 100 årskøer, udtages der er tilfældig stikprøve. 100 årskøer er grænsen, for at der skal være indgået en sundhedsrådgivningsaftale med en praktiserende dyrlæge. Derved er der også en sikkerhed for, at landmanden potentielt har haft adgang til viden omkring mælkefeberforebyggelse og de muligheder, der findes.

Besætningerne kontaktes for interesse i at deltage i projektet, og hvis de giver tilsagn om interesse, aftales der tid for et uddybende telefonisk interview.

Interviewet forventes at kunne gennemføres på 20-30 min og tager udgangspunkt i samme spørgsmålsrække. Interviewene optages for at sikre de finere nuancer i svarene. Spørgsmålene vil være fokuserede på viden omkring mælkefeber, velkendte managementudfordringer omkring mælkefeber og barrierer for forebyggelse af mælkefeber. Spørgsmålene vil indeholde detaljerede spørgsmål omkring 3 hovedområder:

  1. Praktiske procedurer; goldkostyring, afgoldning, fodring i goldperiode, flytninger, forebyggelse af mælkefeber (produkter), håndtering lige op til kælvning, kælvningsboks, malkning i forbindelse med kælvning.
  2. Sygdomsforståelse og forebyggelse. Beskrivelse af hvordan mælkefeber optræder i den interviewedes besætning. Er det koblet til noget specielt? Er der sæsonvariationer? Herved afdækkes om de økologiske kvægbrugere er bekendte med de forebyggende tiltag, der kan anvendes.
  3. Problemvurdering. Synes den økologiske kvægbruger at mælkefeber er et problem i hans/hendes besætning og synes at det samlet er et problem at forekomsten af mælkefeber er højere ved økologisk i forhold til konventionelle besætninger.

Der indhentes efterfølgende, med besætningsejers tilladelse, oplysninger fra kvægdatabasen om ydelsesniveau, race og paritetsfordeling. Det er velkendt, at disse faktorer kan have en væsentlig betydning for forekomsten af mælkefeber på besætningsniveau. Det vil være information, der vil støtte tolkning af de informationer, der er givet under interviewene.