Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskergrupper

FORSKERGRUPPER VED INSTITUTTET

 

Adfærd og stressbiologi

Forskningsområdet skaber og formidler ny viden om husdyrenes adfærdsmæssige behov, stressbiologi og tilpasningsevne til udvikling af principper for indretning af nærmiljø og håndtering, som sikrer velfærd, sundhed og funktionalitet hos dyr, der anvendes til produktion, dyreforsøg og som hobby- og terapidyr. 

Læs mere om forskergruppen...


Epidemiologi og management

Forskergruppen udvikler metoder og værktøjer til produktions- og sundhedsstyring i besætninger til gavn for husdyrenes sundhed og velfærd i en bæredygtig kontekst. Forskergruppen udvikler, samler og formidler viden om styring af produktion, sundhed og velfærd i husdyrbesætninger og om kommunikation mellem husdyrbrugere, myndigheder og det omgivende samfund.

Læs mere om forskergruppen...Husdyrernæring og fysiologi

Forskningen skaber ny viden om husdyrenes fysiologiske og produktionsmæssige respons på ernæring og fodring gennem studier af de basale kvalitative og kvantitative fordøjelses-, absorptions- og stofskifteprocesser. Der arbejdes endvidere mod at udvikle produktionseffektive og bæredygtige fodringsstrategier.

Læs mere om forskergruppen...


Immunologi og mikrobiologi

Forskergruppen gennemfører og formidler grundlæggende og anvendt forskning vedrørende fordøjelseskanalens mikrobiota i relation til dyrets sundhed, foderudnyttelse samt miljø- og klimapåvirkninger, herunder betydningen for immunitetsopbygning, samt immunregulering med særligt henblik på sygdomsforebyggelse. 

Læs mere om forskergruppen...


Molekylær ernæring og forplantning

Forskergruppen arbejder på at frembringe grundlæggende og anvendelsesorienteret viden om molekylære aspekter af ernæring og forplantningsbiologi med fokus på hele organismen, det enkelte organ og det cellulære niveau.

Læs mere om forskergruppen...