Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvæg

Forsøgsfaciliteter og staldindretning

Forsøgsfaciliteter og staldindretning

Kvægforsøgsfaciliteterne ved AU-Foulum omfatter to lokaliteter: DKC-Burrehøjvej og DKC-Blichers Allé, som tilsammen udgør Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)

Forsøgsstaldene er på begge lokaliteter indrettet til automatiske og intensive registreringer med bl.a. computerstyrede foderkasser, malkerobotterne samt overvågningsudstyr. Staldenes indretning gør det muligt at registrere enkeltdyr og grupper af dyr på op til 70 per hold. Desuden er det muligt at tage prøver af fordøjet materiale, gødning, urin, blod, mælk og væv.

Find mere information om de enkelte lokaliteter via DKC's hjemmeside eller nendestående knapper.

DKC-Burrehøjvej

DKC-Burrehøjvej omfatter følgende forsøgsfaciliteter:

 • 210 malkekøer (SDM og Jersey) plus opdræt
 • Produktionslignende stalde
 • Skåneopstaldning til køer omkring kælvning
 • Malkerobotter og computerstyrede foderkasser
 • Automatiske og intensive registreringer af basisdata på alle dyr for bl.a.:
  • Foderoptagelse og ædeadfærd
  • Mælkeydelse og -egenskaber
  • Koens vægt, aktivitet, adfærd og position i stalden

DKC-Blichers Allé

DKC-Blichers Allé omfatter følgende forsøgsfaciliteter:

 • 125 køer plus opdræt
 • fysiologistald til fistulerede og multikateteriserede køer til intensive studier
 • Fire klimakamre til måling af dyrenes udskillelse af bl.a. metan (klimabelastning)
 • Forskellige malkesystemer samt computerstyrede foderkasser
 • Flexstald med dynamiske og fleksible faciliteter til studier af nye stald- og pasningssystemer
 • Stald til intensive studier af kalve og får

Nye kvægforskningsfaciliteter ved AU Foulum på vej

Danmarks Kvægforskningscenter er i fuld gang med en omfattende modernisering. Det nye og moderne forsøgscenter bliver nu samlet ét sted nemlig på det nuværende DKC-Burrehøjvej i Foulum.
Læs mere i artiklen: Køerne på DKC rykker sammen om et nyt og fremtidssikret forskningscenter.

Køernes indflytterdag og første malkning i den nye kostald

Fra første spadestik til færdig kostald