Nyheder og events - kvæg

NYHEDER

Forlænget lactation kan være en bonus for landmandens økonomi. Foto: Colourbox

17.03.2016 | DCA

Forlænget laktation er en lovende strategi til bedre økonomi

En forlænget laktationsperiode og dermed kortere kælvningsinterval kan give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i den årlige mælkeydelse.

Forskere vil undersøge, om den øvre grænse for stivelsesrig kraftfodertildeling kan øges ved at bruge homogene foderrationer som fx kompakt fuldfoder.

15.03.2016 | Anis

Hvad betyder varierende stivelse i foderet til malkekøer?

Kvægforskere ved AU-Foulum har sat sig for at undersøge, hvad det betyder for malkekøernes produktion og sundhed, når stivelsen i foderet varierer fra dag til dag. Noget tyder nemlig på, at det er variationen i kraftfoderets stivelsesindhold snarere end en generel høj andel stivelse, der kan være til skade for vommiljø, sundhed og mælkeydelse.

14.03.2016 | Anis

Bliv master i vurdering af husdyrvelfærd – det betaler sig!

Overvejer du en efteruddannelse inden for vurdering af dyrevelfærd? Så læs her om tre studerendes erfaringer og udbytte med masteruddannelsen ved Aarhus Universitet. Alle tre har fundet uddannelsen særdeles relevant for deres arbejde og vil klart anbefale den til andre. Måske du skal være en del af det nye hold til september 2016?

Kornbærme har vist sig at være et fint alternativ til rapsskrå og roepiller til slagtekalve - men prisen er ikke attraktiv i øjeblikket. Foto: Jannie Nielsen

04.03.2016 | Anis

Kornbærme kan fint erstatte rapsskrå og roepiller i fuldfoder til slagtekalve

Slagtekalve fodret med en stor andel kornbærme havde en ligeså god tilvækst og slagtekvalitet som kalve fodret med en traditionel fuldfoderblanding med rapsskrå og roepiller. Det viser de første resul-tater fra forskningsprojektet ”Billig fodring af slagtekalve”. Da prisen på kornbærme ikke er lige så økonomisk attraktiv, som da forsøget startede,…

04.03.2016 | Anis

Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi

Der kan være både produktionsmæssige og økonomiske fordele for mælkeproducenten, hvis han vælger at forlænge køernes laktationsperiode og dermed kælvningsintervallet i besætningen. Eksempelvis kan denne strategi give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i mælkeydelsen per år. Det…

04.03.2016 | Anis

Ny Kvægforskning, marts 2016 er på gaden

Det seneste nummer af Ny Kvægforskning med seneste nyt fra kvægforskningens verden er udgivet.

01.03.2016 | Anis

Hør om alternativ proteinproduktion på Hovedbiblioteket i Viborg

På Hovedbiblioteket i Viborg kan du torsdag den 3. marts høre om forskning i mere bæredygtige proteiner. Lene Stødkilde-Jørgensen og Vinni Kragbæk Damborg fra Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum, fortæller om deres forskning.

18.02.2016 | Anis

Forskere og landmænd vil sammen redde flere øko-kalve

Seks økologiske landmænd skal sammen med forskere fra Aarhus Universitet udvikle nye metoder og til opstaldning og mælkefodring af øko-kalve, som kan få den alt for høje dødelighed i øko-besætninger ned.

15.02.2016 | Anis

TV2-Østjylland på besøg hos Danmarks Kvægforskningscenter

TV2-Østjylland har været på besøg ved Danmarks Kvægforskningscenter for at lave et tv-indslag om det nye forskningsprojekt, hvor køerne får tildelt oregano i foderet i bestræbelserne på at mindske køernes udskillelse af drivhusgassen metan.

Landmandens og forbrugerens opfattelse af, om køerne har behov for at komme på græs for at opnå god dyrevelfærd kan være meget forskellig. Foto: Linda S. Sørensen

28.01.2016 | Anis

Dyrevelfærd - et vidt begreb

Det er positivt, når landbrugsskolerne prioriterer dyrevelfærd i undervisningen. Det er med til at øge forståelsen mellem landmænd og forbruger, som opfatter dyrs velfærd og trivsel meget forskelligt. Det var et af budskaberne på temadagen om landbrugsuddannelsernes rolle i forhold til dyrevelfærd, som blev afholdt på AU Foulum den 25. januar.

Viser resultater 81 til 90 ud af 177

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste


Koordinator for kvæg

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen

Institut for Husdyrvidenskab

Kontaktinfo

ARRANGEMENTER

Viser resultater 25 til 6 ud af 6

Forrige 1 2


TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver 2. måned. 

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.