Aktuelle projekter

Her finder du information om alle aktuelle kvægforskningsprojekter med tilknytning til Institut for husdyrvidenskab.   

PROJEKTER MED MALKEKØER OG KVIER

Reduceret udskillelse af fosfor hos køer

Formålet er, at kvantificere gødningens indhold af P samt at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.   Læs mere...

Projektleder:  Jakob Sehested
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2019 

Foderfedt til økologiske køer

Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen.  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Afgoldningsstrategier til højtydende malkekøer

Formålet med projektet er,  at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.  Læs mere...

Projektleder: Mogens Larsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Forbedring af sundhed og velfærd i økologisk mælkeproduktion

Formålet med projektet er, at forbedre køernes sundhed og velfærd gennem avl og management i økologiske mælkeproduktion.  Læs mere...

Projektkoordinator: Jan Tind Sørensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2015-2017 

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund.  Læs mere...

Projektansvarlig: Merete Jensen,
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017 

Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning. Læs mere...

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, 

Projektperiode: 2017-2019

Forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægsbesætninger

Formålet med projektet er at udvikle 'best pratice' til forebyggelse af mælkefeber inden for de økologiske rammer. Læs mere

Projektansvarlig: Heidi Voss,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, SEGES

Projektperiode: 2017

Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

Formålet med projektet er at udvikle velfærdsvurderings-redskaber til dokumentation af forbedret dyrevelfærd i økologisk mælkeproduktion. Læs mere

Projektansvarlig: Jan Tind Sørensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017

BrugBoksen

Betydningen af at opstalde malkekøer med moderat klinisk mastitis i sygeboks. Læs mere

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, Københavns Universitet

Projektperiode: 2016-2017

Bedre grovfoder med mekanisk behandling (BEGROME)

Formålet med projektet er at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med at reducere miljøpåvirkningen. Læs mere

Projektdeltager: Martin Riis Weisbjerg
 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2019

Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?

Undersøgelse af, hvorvidt opstaldning af halte køer i sygeboks (frem for sammen med de raske dyr) nytter noget. Læs mere

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 Konventionelle besætninger

Projektperiode:
 2016-2018

Varierende stivelse i foderet til malkekøer

Produktions- og sundhedsmæssige konsekvenser ved variationer i stivelsesoptaget hos malkekøer. 
Læs mere  

Projektansvarlig: Mogens Larsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé

Projektperiode:
 2016-2018

Mindre metanudslip med oregano i foderet

Effekt af at tildele oregano i foderet til malkekøer på bl.a. metanudslip og foderoptagelse. 
Læs mere

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode:
 2015-2018

Den selvstyrende ko

Udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse. Læs mere

Projektansvarlig: Margit Bak Jensen, Aarhus UniversitetInstitution(er):Aarhus Universitet, Jyden Bur A/S, DKC 

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

Høsilage

Optimering af proteinkvalitet til malkekøer.
Læs mere

Projektansvarlig: Thorkild Nissen og Irene Fisker, Økologisk Landsforening

Institution(er): Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

Biomarkører i mælk

Brug af biomarkører i mælk til afsløring af fysiologisk ubalance hos køer. Læs mere

Projektansvarlig: Martin Tang Sørensen, Aarhus Universitet

Institution(er)
: Aarhus Universitet, DKC samt 15 partnere fra Europa, Kina og USA.

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014-2018

Individuelle kraftfoderstrategier

Effekt af individuelle kraftfoderstrategier til køer baseret på automatiske målinger

 Læs mere

Projektansvarlig: Martin Riis Weisbjerg

Institution(er): Aarhus Universitet og Danmarks Kvægforskningscenter

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej, Foulum

Projektperiode: 2014-2017

EVOP i store besætninger

Implementering af konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), kendt fra bl.a. kemisk industri, (systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer) for at opnå en mere effektiv produktion.
Læs mere

Projektansvarlig: Søren Østergaard

Institution(er): Aarhus Universitet og Sveriges Landbrugsuniversitet

Forsøgsfacilitet: Konventionelle besætninger

Projektperiode: 2014-2017

PROJEKTER MED KALVE

Viable organic calves

Formålet med projektet er at udvikle den bedste managementpraksis  til at reducere sygdomsforekomst og dødeligheden hos øko-kalve. Læs mere

Projektansvarlig: Jan Tind Sørensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, SEGES, CALVEX, Danmark.

Projektperiode: 2016-2017

Sikker overgang fra mælk til fastfoder - optimal trivsel af slagtekalve

Projektet skal undersøge, hvordan man bedst sikrer slagtekalves trivsel omkring det tidspunkt, hvor de skifter fra mælk til fast foder. Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej

Projektperiode: 2016-2018

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne omfatter to lokaliteter: DKC-Burrehøjvej og DKC-Blichers Allé.

Ved begge lokaliteter udføres mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.