Aktuelle projekter

Her finder du information om alle aktuelle kvægforskningsprojekter med tilknytning til Institut for husdyrvidenskab.   

PROJEKTER MED MALKEKØER OG KVIER

SmartCow

Formålet er dels at kortlægge de forskellige forsøgsfaciliteter, der er til rådighed på de forskellige europæiske forskningsinstitutioner og dels at skabe et europæisk netværk af forskningsinstitutioner med stærke videnskabelige og tekniske kompetencer inden for ernæring, genetik, sundhed og velfærd hos kvæg. Læs mere om SmartCow projektet...

Projektansvarlige (AU-Foulum):  Peter Lund og Lene Munksgaard, 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt en række europæiske forskningsinstitutioner.

Projektperiode: 2018-2022 

Tørkefodring - kan køer undvære grovfoder?

Formålet er, at undersøge effekter af at fodre med mindre mængder eller slet ingen grovfoder til malkekøer. Læs mere om projektet om tørkefodring...

Projektansvarlig - AU-Foulum:  Christian Børsting
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet; SEGES og DLG

Projektperiode: 2018 

Automatisk identifikation af køer med klovlidelser (AUTOKLOV)

Formålet er at udnytte eksisterende data om køernes aktivitet og udvikle en algoritme (software), som kan udpege køer med klovlidelser. Herved får landmanden et redskab, som uden ekstra omkostninger eller tidsforbrug kan hjælpe med at identificere behandlingskrævende køer.   Læs mere...

Projektleder:   Peter T. Thomsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2020 

Reduceret udskillelse af fosfor hos køer

Formålet er, at kvantificere gødningens indhold af P samt at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.   Læs mere...

Projektleder:  Jakob Sehested
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2019 

Foderfedt til økologiske køer

Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen.  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Afgoldningsstrategier til højtydende malkekøer

Formålet med projektet er,  at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.  Læs mere...

Projektleder: Mogens Larsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund.  Læs mere...

Projektansvarlig: Merete Jensen,
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018 

Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning. Læs mere...

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, 

Projektperiode: 2017-2019

Bedre grovfoder med mekanisk behandling (BEGROME)

Formålet med projektet er at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med at reducere miljøpåvirkningen. Læs mere

Projektdeltager: Martin Riis Weisbjerg
 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2019

Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?

Undersøgelse af, hvorvidt opstaldning af halte køer i sygeboks (frem for sammen med de raske dyr) nytter noget. Læs mere

Projektansvarlig: Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 Konventionelle besætninger

Projektperiode:
 2016-2018

Varierende stivelse i foderet til malkekøer

Produktions- og sundhedsmæssige konsekvenser ved variationer i stivelsesoptaget hos malkekøer. 
Læs mere  

Projektansvarlig: Mogens Larsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé

Projektperiode:
 2016-2018

Mindre metanudslip med oregano i foderet

Effekt af at tildele oregano i foderet til malkekøer på bl.a. metanudslip og foderoptagelse. 
Læs mere

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet:
 DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode:
 2015-2018

Biomarkører i mælk

Brug af biomarkører i mælk til afsløring af fysiologisk ubalance hos køer. Læs mere

Projektansvarlig: Martin Tang Sørensen, Aarhus Universitet

Institution(er)
: Aarhus Universitet, DKC samt 15 partnere fra Europa, Kina og USA.

Forsøgsfacilitet: DKC-Blichers Allé, Foulum

Projektperiode: 2014-2018

PROJEKTER MED KALVE

Dansk tang til kalve og smågrise

Den del af projektet der foregår ved AU-Foulum har blandt andet til formål at undersøge tangs sundhedsfremmende egenskaber (diarréhæmmende effekt) hos kalve og smågrise. Læs mere om tangprojektet...
Se poster om tangprojektet...

Projektansvarlig:  Jakob Sehested,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Sikker overgang fra mælk til fastfoder - optimal trivsel af slagtekalve

Projektet skal undersøge, hvordan man bedst sikrer slagtekalves trivsel omkring det tidspunkt, hvor de skifter fra mælk til fast foder. Læs mere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Forsøgsfacilitet: DKC-Burrehøjvej

Projektperiode: 2016-2018

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne omfatter to lokaliteter: DKC-Burrehøjvej og DKC-Blichers Allé.

Ved begge lokaliteter udføres mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.