Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelle projekter

Her finder du information om alle aktuelle kvægforskningsprojekter med tilknytning til Institut for husdyrvidenskab.   

PROJEKTER MED MALKEKØER OG KVIER

Græsmælk

Projektet har til formål at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på rationer med en høj andel kløvergræs. Læs mere om græsmælk-projektet

Projektdeltager:  Martin Riis Weisbjerg  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2018-2021 

GrazyDaisy: Ko og kalv samvær med afgræsning og minimalt medicinforbrug

Projektet har til formål at undersøge, hvordan man kan opnå god management med forskellige aldersgrupper af køer og kalve sammen samtidigt med en god afgræsningsstrategi, høj sundhed og minimalt medicinforbrug. Læs mere om GrazyDaisy-projektet.

Projektleder:  Mette Vaarst  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2018-2021 

KALVvedKO: Kalve hos køer i malkekvægsbesætninger

  KALVvedKO undersøger forskellige aspekter af dilemmaerne vedrørende fravænning, samt fordele og udfordringer ved at lade kalvene gå sammen med deres mødre gennem mælkefodringsperioden. Læs mere om KALVvedKO-projektet.  

Projektleder:  Mette Vaarst  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet.

Projektperiode: 2019-2021 

Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

Formålet er -  at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau. Læs mere om forskningsprojektet...

Projektansvarlig (AU-Foulum):  Peter Lund  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt Københavns Universitet.

Projektperiode: 2019-2022 

SmartCow

Formålet er dels at kortlægge de forskellige forsøgsfaciliteter, der er til rådighed på de forskellige europæiske forskningsinstitutioner og dels at skabe et europæisk netværk af forskningsinstitutioner med stærke videnskabelige og tekniske kompetencer inden for ernæring, genetik, sundhed og velfærd hos kvæg. Læs mere om SmartCow projektet...

Projektansvarlige (AU-Foulum):  Peter Lund og Lene Munksgaard, 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet samt en række europæiske forskningsinstitutioner.

Projektperiode: 2018-2022 

Tørkefodring - kan køer undvære grovfoder?

Formålet er, at undersøge effekter af at fodre med mindre mængder eller slet ingen grovfoder til malkekøer. Læs mere om projektet om tørkefodring...

Projektansvarlig - AU-Foulum:  Christian Børsting
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet; SEGES og DLG

Projektperiode: 2018-2019 

Automatisk identifikation af køer med klovlidelser (AUTOKLOV)

Formålet er at udnytte eksisterende data om køernes aktivitet og udvikle en algoritme (software), som kan udpege køer med klovlidelser. Herved får landmanden et redskab, som uden ekstra omkostninger eller tidsforbrug kan hjælpe med at identificere behandlingskrævende køer.   Læs mere...

Projektleder:   Peter T. Thomsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2020 

Reduceret udskillelse af fosfor hos køer

Formålet er, at kvantificere gødningens indhold af P samt at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.   Læs mere...

Projektansvarlig:  Marianne Johansen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2019 

Foderfedt til økologiske køer

Projektets fokus er at forbedre de økologiske køers forsyning med foderfedt uden at kompromittere proteinforsyningen.  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Fiberprojekt - nye analyser til sikring af bedre grovfoder

Projektet vil analysere fiberegenskaberne i ensilager med eksisterende metoder og videreudvikle metoder til fiberbeskrivelse  Læs mere...

Projektleder: Martin Riis Weisbjerg,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Afgoldningsstrategier til højtydende malkekøer

Formålet med projektet er,  at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.  Læs mere...

Projektleder: Mogens Larsen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2019 

Udvikling af effektiv dataopsamling og formidling af resultater fra dansk kvægforskning

Formålet med projektet er, at sikre at der gennemføres forsøg med størst mulig effekt til gavn for udviklingen af kvægbruget, og at sikre faciliteter, der fremmer et økonomisk og bæredygtigt kvægbrug. Endvidere er formålet, at disse resultater formidles bredt ud til kvægbrugere og samfund.  Læs mere...

Projektansvarlig: Merete Jensen,
 
Institution(er): Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2019 

Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning

Udvikling af ny model, som kan dokumentere, at udskillelsen af kvælstof i urinen, og dermed emission af ammoniak, er lavere end hvad der prædikeres i dag på bedriftsniveau og nationalt niveau. Fordeling af kvælstofudskillelsen mellem urin og gødning. Læs mere...

Projektansvarlig: Peter Lund,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet, 

Projektperiode: 2017-2020

Bedre grovfoder med mekanisk behandling (BEGROME)

Formålet med projektet er at forbedre kvægets udnyttelse af grovfoder og dermed kvægproduktionens konkurrencedygtighed samtidig med at reducere miljøpåvirkningen. Læs mere

Projektdeltager: Martin Riis Weisbjerg
 

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2019

PROJEKTER MED KALVE

Dansk tang til kalve og smågrise

Den del af projektet der foregår ved AU-Foulum har blandt andet til formål at undersøge tangs sundhedsfremmende egenskaber (diarréhæmmende effekt) hos kalve og smågrise. Læs mere om tangprojektet...
Se poster om tangprojektet...

Projektansvarlig:  Jakob Sehested,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Robuste kalve

Projektet har til formål at nedbringe kalvedødelighed og antibiotikaforbrug gennem optimal sundhedsmanagement.  Læs mere om projekt 'Robuste kalve'. 

Projektdeltagere:  Bodil Højlund og Mogens Vestergaard 
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet. 
Projektperiode: 2018-2021 

Forsøgsfaciliteter

Kvægforsøgsfaciliteterne omfatter to lokaliteter: DKC-Burrehøjvej og DKC-Blichers Allé, som tilsammen udgør Danmarks Kvægforskningscenter (DKC).

Ved begge lokaliteter udføres mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.