Institut for Husdyrvidenskab

  • Frembringer viden og løsningsforslag til bæredygtig husdyrproduktion
    samt human ernæring og sundhed. 

NYHEDER

Resultaterne viser, at kvier på 15,9 måneder opnår samme vægt som ungtyre på 12 måneder. Foto: Linda S. Sørensen

17.05.2016 | Anis

Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved Danmarks Kvægforskningscenter

Hidtil har krydsningskalve-forsøgene ved DKC omfattet krydsningskalve af begge køn slagtet ved enten 8 eller 12 måneder. Nu er der også slagtet krydsningskvier ved 15,9 måneders alderen for at fastlægge tilvækst og foderudnyttelse. Resultaterne viser, at kvier på 15,9 måneder opnår samme vægt som ungtyre på 12 måneder.

17.05.2016 | Anis

Forsøgsfaciliteterne ved Danmarks Kvægforskningscenter – bestemt et forsøg værd!

Gode forsøgsfaciliteter og dygtige, engagerede medarbejdere er et must, når et forskningsprojekt skal lykkes. Vi bringer her en kort beretning om forskernes og forsøgsmedarbejdernes erfaringer fra et intensivt fodringsforsøg, der for nyligt blev gennemført ved Danmarks Kvægforskningscenters forsøgsfaciliteter i Foulum.

Resultater viser, at der er basis for at forbedre udvælgelseskriterierne for frugtbarhed hos malkekøerne. Foto: Linda S. Sørensen

17.05.2016 | Kvæg

Bedre avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer

Den rutinemæssige avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber i Danmark og Sverige kan forbedres ved hjælp af aktivitetsbaserede mål for frugtbarhed. Det viser resultater fra et nyligt afsluttet ph.d.-projekt. Desuden er det vist, at den genetiske variation i frugtbarhed ændres med kælvningssæson og produktionsmiljø.

Ny viden og anbefalinger på vej til mælkproducenter og deres ansatte om brugen af sygebokse til halte køer. Foto: Katrine K. Fogsgaard.

13.05.2016 | Anis

Er sygeboksen til gavn for den halte ko? Nyt projekt søger forsøgsværter

Et nyt projekt vil undersøge, om sygeboksen hjælper koen til at blive hurtigere rask og om det efterfølgende påvirker koens sundhed, produktion eller reproduktion.

10.05.2016 | Kvæg

Mælkeproducenter vægter ydelse højt i avlsmålet

Økologiske mælkeproducenterne ønsker større avlsfremgang for de egenskaber, der giver størst problemer i besætningen, og som dermed har størst potentiale for forbedring

ARRANGEMENTER

man 03 okt
09:00-16:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele
Ph.d.-kursus i fjerkræproduktion- og sundhed 3.-14. oktober 2016
Tilmeldingsfrist er 1. august 2016

FORSØGSFACILITETER

Instituttet råder over forskellige stald-anlæg samt laboratorie-faciliteter indrettet til at udføre forsøg i mange slags forsknings- og udviklingsprojekter. Læs mere

FOLDER OM INSTITUTTET

FORSKNING

KVÆG
SVIN
PELSDYR
FJERKRÆ
HESTE
FISK
HUMAN
SAMSPIL

TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver 2. måned. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.UDDANNELSE

OM INSTITUTTET
- medarbejdere og ledelse

SAMARBEJD MED OS