Husdyrforskning

Uddannelse

Samarbejde

Kontakt

Husdyrforskning ved instituttet

Klik på emneindgangene nedenfor og find mere information om aktuelle forskningsaktiviteter, -projekter og -resultater indenfor husdyrområdet.

Husdyrarter
   

Forskningsenheder

Projekter

Forsøgsfaciliteter

Ekspertliste

Publikationer

Normtal

Uddannelsesmuligheder ved Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Husdyrvidenskab ønsker stor synlighed i samfundet generelt, bl.a. gennem stærke samarbejdsrelationer med vidensinstitutioner, erhverv og virksomheder i Danmark og i udlandet. Forskningsaktiviteterne gennemføres ofte i et samarbejde med andre nationale såvel som internationale forskningsmiljøer, erhvervspartnere eller brancheorganisationer.

Institut for Husdyrvidenskab

Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830 Tjele
Telefon: 8715 6000
E-mail: anis@au.dk

Pressekontakt

Find medarbejder

Besøg os

NYHEDER

Professor De Wu overrækker beviset på udnævnelsen til adjungeret professor til Peter Kappel Theil ved en ceremoni på Sichuan Agricultural University i oktober 2018. Foto: Lianqiang Che
Det officielle certifikat dokumenterer udnævnelsen af Peter Kappel Theil til adjungeret professor ved Sichuan Agricultural University. Foto: Peter Kappel Theil

14.12.2018 | Anis

Hæder til dansk husdyrforskning: AU-forsker udnævnt til adjungeret professor i Kina

I efteråret 2018 rejste seniorforsker Peter Kappel Theil, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, til Kina og vendte tilbage til Danmark med en ny titel i bagagen: ikke som kejser af Kina, men som adjungeret professor ved Sichuan Agricultural University. Den flotte udnævnelse løber i fire år fra den 1. oktober 2018.

Kalvene får mælk med tangpulver i to gange dagligt. Foto: Milani Bhagya Samarasinghe

13.12.2018 | Anis

Video: Kan tang sikre kalve en bedre tarmsundhed?

I et projekt ved AU-Foulum bliver det undersøgt, om danske og nordiske tangarter kan give en bedre sundhed og vækst hos småkalve. Læs mere og se video om forsøget.

13.12.2018 | Anis

Andelen af krydsningsdyr i mælkeproduktionen skal øges markant

Et nyt stort GUDP projekt skal hjælpe kvægbrugerne med at udnytte det potentiale, der er forbundet med at bruge krydsningsdyr i mælkeproduktionen frem for renracede køer. Institut for Husdyrvidenskab samt Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning fra Aarhus Universitet deltager i projektet.

13.12.2018 | Anis

En dårlig forretning at udsætte 10 % af køerne ved tørke

Skal jeg slagte 10% af køerne når jeg ikke har foder nok? Det spørgsmål har mange kvægbrugere nok stillet sig selv efter en tør sommer, hvor grovfoderlageret ikke er blevet fyldt op som sædvanligt. Forskere fra Aarhus Universitet har, via SimHerd-analyser, undersøgt de økonomiske konsekvenser af at nedsætte ko-antallet i en periode.

13.12.2018 | Anis

Der er ikke økonomi i at fodre med meget lidt grovfoder

Hvis tørken rammer, kan det stadig bedst betale sig at indkøbe mere grovfoder frem for at begrænse grovfoderandelen markant, selvom grovfoderpriserne stiger. Det er konklusionen på helt nye økonomiske beregninger foretaget af Aarhus Universitet og SEGES på baggrund af et fodringsforsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter.

Eleverne fik praktisk erfaring i laboratoriet. Foto: Jesper Rais

10.12.2018 | Anis

Ambassadører besøgte AU Foulum

Trin 2 i Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitets, tilbud til gymnasieklasser blev affyret den 8. november 2018, hvor fire elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg og Favrskov Gymnasium var inviteret til ambassadørdag. Forløberen var en klassedag på AU Foulum i oktober, som de fire elever deltog i sammen med deres gymnasiekammerater.

Tangekstrakter har vist potentiale i forhold til at have sundhedsfremmende egenskaber, hvilket er baggrunden for at afprøve det i foderet til smågrise. Foto: Flemming Nielsen, AU-Foto.

04.12.2018 | Anis

Kan tang forebygge fravænningsdiarré hos smågrise?

Ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, arbejdere forskere på at teste, om foder tilsat tang kan være med til at forebygge fravænningsdiarré og forbedre mave-tarmsundheden hos smågrise. Fodringsforsøget er en del af projektet ”Tang.nu”, som undersøger perspektiverne i at høste dansk tang og bruge det i fødevarer og foder.

ARRANGEMENTER

fre 25 jan
13:00-16:00 | AU Foulum
Inauguration of professor Peter Lund
Programme will follow, but please remember to sign up for the event.
man 25 feb
09:00-16:00 | MCH Herning kongrescenter
Kvægkongres 2019
Kvægkongres 2019 finder sted den 25. og 26. februar i MCH Herning kongrescenter.
ons 27 feb
08:00-16:00 |
Fjerkrækongres 2019
Fjerkrækongres 2019 finder sted på Vingsted Hotel og Konferencecenter den 27. - 28. februar 2019.

UDDANNELSE

OM INSTITUTTET
- medarbejdere og ledelse

SAMARBEJD MED OS