Institut for Husdyrvidenskab

  • Frembringer viden og løsningsforslag til bæredygtig husdyrproduktion
    samt human ernæring og sundhed. 

NYHEDER

Når svineproducenter vælger ikke at flytte en syg gris til en sygesti, er det oftest begrundet med, at grisen ikke er vurderet ”syg nok”. Foto: Colourbox.

30.06.2016 | Anis

Hvornår skal grisen flyttes i sygesti?

En spørgeskemaundersøgelse om svineproducenters holdninger til og viden om lovkrav til sygestier har vist, at hver femte af de adspurgte ikke havde så godt kendskab til, hvilke krav lovgivningen stiller, som de selv troede. Resultaterne tyder også på, at der er forskellige opfattelser af, hvornår en gris er så syg, at den bør flyttes til sygesti.

Ensilering af roer i palletanke på Grøngas.

27.06.2016 | Anis

Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer

Brug af roer til køer har længe været fortrængt af majsensilage, bl.a. fordi håndteringen er meget arbejdstung. Det er ærgerligt, da roer har et stort udbyttepotentiale og er letfordøjelige. Derfor har forskere undersøgt potentialet i at fodre køer med våd-ensilerede roer, som er lettere at håndtere i praksis og resultaterne er lovende.

27.06.2016 | Anis

Ny Kvægforskning, juni 2016 er på gaden

I dette nummer kan du læse om forbedring af frugtharheden hos køer; om at forlænget laktation kræver fokus på huldstyring; om at våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer; om at brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på øko-systemet samt om en ny metode til håndtering af kvæg.

Udtagning af biopsi fra livmoderslimhinden.
Biopsitang med vævsstykke.

27.06.2016 | Anis

Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtbarheden hos køer

Forskere arbejder i øjeblikket sammen om at udvikle metoder til at forudsige, hvor stort et potentiale en ko har som ægdonor eller som modtager af et befrugtet æg. Opsamling af ubefrugtede æg fra køer med efterfølgende befrugtning og udvikling af embryoner i laboratoriet er blevet en attraktiv metode i avl og produktion.

Antibiotikabehandling øger metanudledningen fra kokassen hos køer, men om det samme er tilfældet for metanudledningen fra munden er uvist og kræver yderligere undersøgelser. Foto: Linda S. Sørensen

27.06.2016 | Anis

Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende økosystem

Øget metanudledning via gødning samt ændring af det mikrobielle samfund i mavetarmkanalen hos gødningsbiller er nogle af de effekter, en gruppe internationale forskere har fundet som følge af antibiotikabehandling af kvæg. Seniorforsker Ole Højberg, Institut for Husdyrvidenskab kommenterer resultaterne i DR’s P1 Morgen.

ARRANGEMENTER

tir 20 sep
08:00-16:00 | AU Foulum
Temadag om mink
Husk årets temadag om mink den 20. septembr 2016 i Foulum
man 03 okt
09:00-16:00 | AU Foulum, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele
Ph.d.-kursus i fjerkræproduktion- og sundhed 3.-14. oktober 2016
Tilmeldingsfrist er 1. august 2016
man 10 okt
00:00-00:00 | Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg
Ph.d. kursus: Measuring and assessing animal welfare at herd level
Tilmeldingsfrist er den 1. august 2016

FORSØGSFACILITETER

Instituttet råder over forskellige stald-anlæg samt laboratorie-faciliteter indrettet til at udføre forsøg i mange slags forsknings- og udviklingsprojekter. Læs mere

FOLDER OM INSTITUTTET

FORSKNING

KVÆG
SVIN
PELSDYR
FJERKRÆ
HESTE
FISK
HUMAN
SAMSPIL

TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver 2. måned. Se eksempel på nyhedsbrevet.

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.UDDANNELSE

OM INSTITUTTET
- medarbejdere og ledelse

SAMARBEJD MED OS