Faciliteter

Fjerkræ

Der rådes over forskellige stalde, som er fleksible i størrelse og funktionalitet - herunder med specifikke bure eller gulvenheder af varierende størrelse. Fokus er på æglæggere og slagtekyllinger og mulighed for opstaldning af SPF-dyr og andre specielle forsøgsopstillinger samt rugeri. Læs mere om fjerkræ-faciliteterne.

Intensive stalde

De intensive stalde er meget dynamiske og indeholder en bredt vifte af funktioner - blandt andet to fuldt udstyret operationsrum med et leje til større husdyr, stalde til opstaldning af de opererede dyr, klimarum/-stalde til små og store husdyr samt isolationsrum/-stalde. Hertil kommer rottestald, infektionsstald til forsøg med både svin, kvæg og fjerkræ. Læs mere om intensive stalde-faciliteterne.

Kvæg

Instituttet råder over bindestalde og løsdriftsstalde med plads til cirka 350 malkekøer. Der findes endvidere fysiologistald til malkekøer, får og kalve - herunder afsnit til vom- og tarm-fistulerede dyr og multikateteriserede dyr. Desuden stald med kamre til metanmåling. Dertil kommer dynamiske faciliteter til fremstilling af foderblandinger, malkestald og testarenaer. Læs mere om kvæg-faciliteterne.

Mink

Pelsdyrfarmen har faciliteter svarende til en konventionel pelsdyrfarm samt tilhørende forsøgsfaciliteter til gennemførelse af adfærds-, fodrings- og stofskifteforsøg. Opstaldningen foregår i forskellige typer af haller og bure. Farmen har en kapacitet på 1500 minktæver med tilhørende opdræt. Læs mere om mink-faciliteterne.

Svin

Instituttet har fleksible stalde til cirka 150 søer med opstaldningskapacitet til alle aldersgrupper (søer, smågrise, opdræt og slagtesvin). Der er fleksibel indretning til store racer, men også minigrise. Opstaldning af dyr kan ske i bokse, enkeltstier og grupper/holdopstaldning. Der er ligeledes faciliteter til fordøjelsesforsøg med svin i alle størrelser. Læs mere om svine-faciliteterne.

Økologisk husdyrplatform

Den økologiske husdyrplatform består af 26 hektar med fokus på afgræsning og 43 hektar med fokus på frilandsfjerkræ- og svineproduktion, men som også kan anvendes til hesteforskning. På de 43 hektar til fjerkræ-, svine- og hesteforskning er der etableret en 1600 kvadratmeter forsøgsfacilitet til studie af inden- og udendørs problemstillinger i den økologiske produktion. Faciliteten har stor fleksibilitet og har desuden mulighed for opstillinger til studier af heste. Læs mere.