Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Husdyrforskning

Uddannelse

Samarbejde

Kontakt

Husdyrforskning ved instituttet

Klik på emneindgangene nedenfor og find mere information om aktuelle forskningsaktiviteter, -projekter og -resultater indenfor husdyrområdet.

Husdyrarter
   

Forskningsenheder

Projekter

Forsøgsfaciliteter

Ekspertliste

Publikationer

Normtal

Uddannelsesmuligheder ved Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Husdyrvidenskab ønsker stor synlighed i samfundet generelt, bl.a. gennem stærke samarbejdsrelationer med vidensinstitutioner, erhverv og virksomheder i Danmark og i udlandet. Forskningsaktiviteterne gennemføres ofte i et samarbejde med andre nationale såvel som internationale forskningsmiljøer, erhvervspartnere eller brancheorganisationer.

Institut for Husdyrvidenskab

Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830 Tjele
Telefon: 8715 6000
E-mail: anis@au.dk

Pressekontakt

Find medarbejder

Besøg os

NYHEDER

Grisene i forsøget æder en af fire forskellige blandinger, hvor indholdet af græsprotein varierer. Jo mørkere farve, des højere er indholdet af græs.

18.02.2019 | DCA

Nu skal græsproteinet stå sin prøve i svinestalden

I disse uger er en gruppe forskere i færd med at undersøge, om det er muligt at udskifte traditionelle proteinkilder med protein fra kløvergræs i foderet til økologiske grise. Og de er optimistiske.

13.02.2019 | Navne

Ph.d.-forsvar: Er fodringstrategier med individuel kraftfodertildeling en fordel for mælkeproduktionen og køernes velfærd?

Julie Cherono Schmidt Henriksen holder ph.d.-forsvar torsdag den 28. februar 2019 i Auditoriet, AU-Foulum.

I et forsøg ved AU-Foulum fodres søerne med én af fire forskellige fiberkilder, for at måle fordøjeligheden af disse fiberkilder samt hvordan fiberkilderne påvirker søernes produktivitet. Foto: Colourbox.

13.02.2019 | Anis

Fokus på fibre til drægtige søer

Fibre har mange positive egenskaber for søers trivsel, men præcist hvor godt de udnyttes og hvordan fibre påvirker søernes produktivitet er uklart. Derfor er et nyt forskningsprojekt ved AU-Foulum skudt i gang for at måle, hvor effektivt drægtige søer udnytter fibrenes energi og hvilken effekt forskellige fibre har på produktiviteten.

Formålet med forskningen er finde løsninger til at forebygge og bekæmpe rødsyge hos æglæggere. Arkivfoto: Linda S. Sørensen.
De første resultater peger på, at der findes mange varianter af rødsygebakterier og at næsten alle varianter ser ud til at kunne gøre høns syge. Arkivfoto: Linda S. Sørensen.

12.02.2019 | Anis

Hvad har de seneste års forskning lært os om rødsyge hos æglæggere?

Rødsyge er en bakteriesygdom, som forårsager høj dødelighed og nedsat ægproduktion hos æglæggere, særligt i flokke med adgang til udearealer. Ny forskning, med deltagelse fra AU, har genereret ny viden om, hvilke varianter af rødsygebakterier der findes samt hvordan kyllingers immunforsvar reagerer ved infektion med rødsygebakterier.

Det næste call for ansøgninger i SmartCow bliver udsendt til april 2019. Foto: Linda S. Sørensen.

12.02.2019 | Anis

Støtte til forskning i mælke- og kødproduktion

EU projektet SmartCow har netop bevilget støtte til 11 nye forskningsprojekter. De nye kvægprojekter dækker en bred vifte af emner inden for ernæring og fodring med fokus på produktkvalitet, drivhusgasudledning og dyrevelfærd. Næste call for ansøgninger bliver udsendt i april 2019.

12.02.2019 | Fjerkræ

Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger

Den økologiske slagtefjerkræproduktion kan styrkes via et øget fokus på robuste og aktive racer samt et produktionssystem, der i endnu højere grad tilgodeser de økologiske principper om høj dyrevelfærd og reduceret miljø- og klimapåvirkning.

Det er svært at afveje de dyrevelfærdsmæssige fordele ved længerevarende kontakt mellem ko og kalv mod ulemperne ved den senere adskillelse. Foto: Linda S. Sørensen

04.02.2019 | Kvæg

Er tidlig adskillelse af ko og kalv mest skånsomt?

Tidlig adskillelse af ko og kalv efter fødslen er den gængse praksis og giver mindre brølen og mindre rastløshed, mens senere adskillelse er positivt for kalvens sociale færdigheder og indlæringsevne. Ny forskning peger på en mulig fremtid med øget kontakt mellem ko og kalv.

OM INSTITUTTET
- medarbejdere og ledelse

SAMARBEJD MED OS