Nyheder og events - pelsdyr

NYHEDER

Forskere har meget fokus på at få mere viden om minkens adfærd og velfærd. Foto: Janne Hansen

16.10.2014 | Anis

En bred vifte af viden om mink fremlagt

Den årlige temadag om aktuel minkforskning tiltrak mange deltagere fra erhvervet. Temadagen kom vidt omkring og omhandlede blandt andet minkens reproduktion, velfærd og sundhed. Materiale fra mødet er udkommet i en ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

På den årlige temadag på AU Foulum præsenteres den nyeste forskning inden for pelsdyr. Foto: Janne Hansen

08.09.2014 | DCA

Aktuel forskning på temadag om pelsdyr

Tirsdag 16. september er der temadag om pelsdyr på AU Foulum. Her præsenteres forskning, som har betydning både for dyrenes sundhed og velfærd - og for produktiviteten.

Flere producerede hvalpe pr. minktæve giver bedre økonomi. Foto: Jesper Clausen

17.02.2014 | DCA

Vejen til større indtjening er belagt med bedre dyrevelfærd

Danske forskere sigter på at forbedre økonomien i dansk pelsdyravl med 498 mio. kroner om året ved at øge antallet af producerede skind pr. tæve samtidig med at dyrenes velfærd forbedres og miljøet belastes mindre.

De seneste resultater fra minkforskning er publiceret i en ny rapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.  Foto: Janne Hansen

27.09.2013 | Mink

Minkforskningsmøde med fokus på aktuelle emner

Minken var i centrum da forskere, minkavlere, konsulenter, dyrlæger og andre med interesse for pelsdyrerhvervet mødtes i AU Foulum for at høre om den seneste forskning vedrørende dyrevelfærd, ernæring, avl og management.

Normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium samt vejledende værdier for tørstofindhold og volumen er revideret, og tallene er opdateret med virkning fra 1. august 2013.

11.09.2013 | Anis

Nye normtal for husdyrgødning er udarbejdet

Normtallene for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer er offentliggjort af Aarhus Universitet. Tallene er gældende fra 1. august 2013.

Foto: Janne Hansen

18.10.2012 | Forskning

Resultater fra en bred vifte af minkforsøg præsenteres i ny rapport

De seneste resultater fra Danmarks forskning i minkproduktion er publiceret i en ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

I minkproduktion skal potentielle avlsdyr slankes om efteråret, så de har et tilpas huld, når parringssæsonen sætter ind. Foto: Janne Hansen

10.09.2012 | Mink

Strategier til slankning af mink afprøvet

Det er en udfordring for minkavleren at sikre, at hans avlsdyr ikke er for fede til parringstid uden at minkene skal sættes på en kraftig slankekur om vinteren. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt forskellige strategier.

Mink, der er indhuset i grupper, optræder ofte mere aggressive end mink, der går sammen parvis. Foto: AU

27.08.2012 | Mink

Gruppeliv er ikke altid lykken

Mink, der indhuses i grupper, er mere aggressive over for hinanden end mink, der indhuses i par, selvom gruppemink har haft flere år til at tilpasse sig det fælles liv.

Forskere ved Aarhus Universitet har foretaget en årlig revision af husdyrgødningens indhold af næringsstoffer og udregnet normtal for kvæg, svin, fjerkræ, mink, får, geder og heste. Foto: Søren Tobberup Hansen, AU

17.08.2012 | Forskning

Nye normtal for husdyrgødningens indhold af næringsstoffer

Indhold af næringsstoffer, tørstof og volumen i husdyrgødning er nu offentliggjort af Aarhus Universitet.

Pelsdyrforskere udveksler erfaring og viden ved en international pelsdyrkongres i København i august. Foto: Janne Hansen

10.08.2012 | Forskning

Pelsdyrforskere fra Danmark og udlandet mødes i København

Forskere fra flere lande udveksler viden om pelsdyrsundhed, -velfærd, -fodring og -management ved en international kongres i København. Fødevareminister Mette Gjerskov deltager også.

Viser resultater 41 til 50 ud af 52

Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste


Koordinator for pelsdyr

Seniorforsker Steen Henrik Møller

Institut for Husdyrvidenskab, Sektion for epidemiologi og management

Kontaktinfo

ARRANGEMENTER

Viser resultater 13 til 5 ud af 5

Forrige 1 2


TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet orienterer om nyt fra husdyrforskningen og udsendes ca. hver 2. måned. 

Ønsker du at abonnere på nyheder om jordbrug og fødevarer finder du tilmelding her.