Fiskeforsker bliver professor på Institut for Husdyrvidenskab

Niels Lorenzen fra Institut for Husdyrvidenskab er udpeget til ny professor med virkning fra 1. november 2013.

02.01.2014 | Søren Tobberup Hansen

Niels Lorenzen er blevet udpeget til ny professor på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Forskning i fiskesundhed blev en del af Institut for Husdyrvidenskab i midten af 2013, da en tidligere forskningsenhed fra Danmarks Tekniske Universitet blev overflyttet til Aarhus Universitet.Nu får selvsamme forskningsgruppe en professor, idet enhedens leder, 53-årige Niels Lorenzen, med virkning fra 1. november 2013 er udnævnt til professor i vært-patogen interaktioner i fisk.

Niels Lorenzen glæder sig over udnævnelsen, som han håber vil have en positivt effekt i forbindelse med hjemtagning af eksterne forskningsmidler.

- En titel som professor kan give en større tyngde ved ekstern finansiering, men ellers ser jeg først og fremmest udnævnelsen som et fagligt skulderklap, siger han.

Niels Lorenzen har gennem en årrække arbejdet med virus og bakterier i fisk. Han har særligt fokus på forskning indenfor fiskeimmunologi, som er fiskens evne til at forsvare sig mod sygdomme.

Niels Lorenzen har bred erfaring som leder af store forskningsprojekter og var blandt andet i 2005-2010 leder af EU-projektet ”IMAQUANIM”, der omfattede 22 partnere og havde et budget på knap 60 mio. kr.

Aktuelt er hans gruppe på ca. 10 medarbejdere tilknyttet et nyt stort EU-samarbejdsprojekt foruden flere danske forskningsprojekter – herunder ”HabFish”, der har fokus på at belyse og forebygge giftige algers effekt på akvakulturfisk og ”ProFish”, hvor Niels Lorenzen og hans kolleger arbejder på  at udvikle vacciner til regnbueørreder, der opdrættes i havbrug.

Trods fokus på fisk ser Niels Lorenzen også perspektiver med sin forskning i relation til sygdomsforebyggelse i andre dyr, og her er den nye forankring i et institut, der arbejder med landbrugsdyr på mange planer, interessant.

- De vaccinestrategier og -typer, som jeg arbejder med, er baseret på grundlæggende teknologier, der også kan afprøves på andre dyr som fx kvæg og svin. Der er mange spændende perspektiver i forskning på tværs af dyrearterne, hvor klarlægning af specialiserede og generelle mekanismer tilsammen øger vores forståelse af, hvordan dyr og menneskers immunforsvar fungerer, anfører Niels Lorenzen.

Instituttets leder, Klaus Lønne Ingvartsen, glæder sig over, at instituttet med udnævnelsen af Niels Lorenzen bringer antallet af professorer op på seks.

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at vi har fået Niels Lorenzen udnævnt som professor. Han står i spidsen for et vigtigt og spændende forskningsfelt, som vi håber på kan udvikles og blive udbygget i de kommende år. Niels har en årelang forskningserfaring, som er udført på et højt niveau, og professoratet er fuldt fortjent, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

I forbindelse med udnævnelsen som professor afholdes en tiltrædelsesforelæsning med Niels Lorenzen, som er planlagt til 31. januar 2014.

Titlen på forelæsningen, der finder sted kl 13.00 i Auditoriet på Blichers Allé 20, 8830 Tjele, er: ” Vaccination af fisk: Kan man det og hvorfor? ”.   

Yderligere oplysninger: Professor Niels Lorenzen, Sektion for Fiskesundhed, Institut for Husdyrvidenskab, telefon: 2552 0730, e-mail: niels.lorenzen@agrsci.dk

CV - Niels Lorenzen

 

Erhvervserfaring

2013 - Professor ved Institut for Husdyrvidenskab

2013-2013 – Seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab

1995-2013 – Forsker ved DTU Veterinærinstituttet

1991-1995 – Forsker ved Bioteknologisk Center for Husdyr og Fisk

1988-1990 – Forsker ved Bioteknologisk Forskningscenter for Fisk

 

Uddannelse

1988 - Kandidatgrad i biologi fra Københavns Universitet

1991 - Ph.d. fra Københavns Universitet

 

Navne , DCA