Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisningsforløb på gymnasieniveau


Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Foulum. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre.    


  Undervisningsforløb på AU Foulum

  Et undervisningsforløb på AU Foulum er talentmotiverende undervisning og består af fire trin.

  • Et samlet klassebesøg med introduktion til naturvidenskabelig metode, laboratoriet og forskningsgruppen.
  • En Ambassadørdag for udvalgte elever der arbejder med det valgte emne i laboratoriet.
  • De udvalgte elever præsenterer data hjemme på klassen fra Ambassadørdagen til brug i undervisningen

  I et undervisningsforløbet indgår således:

  • Lærerens forberedelse af eleverne hjemme
  • Et klassebesøg omhandlende et centralt emne på AU Foulum (varer typisk 2,5 time)
  • Efterfølgende udvælges enkelte elever til at deltage i en Ambassadørdag på AU Foulum. Eleverne vil indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT) hvor de laver teoretiske og praktiske øvelser.  De udvalgte elever præsenterer data og erfaringer hjemme på klassen til brug i undervisningen.
  • Vejledning til udvælgelse af elever til ambassadørdag

  Klassebesøg

  Klassebesøget på AU Foulum indledes med en kort introduktion om AU-Foulum, og derefter en introduktion af det forskningsemne, som klassen har valgt at deltage i, hvorefter eleverne får mulighed for at se og høre om forskningssamarbejdet i laboratoriet.

  Besøget afsluttes med en fælles opsamling.

  Ambassadørdag

  Efter klassebesøget udvælger læreren 2-3 elever til at indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT) og deltage i Ambassadørdagen på AU Foulum. Ambassadørdagen bygger videre på det valgte emne for klassedagen.

  De udvalgte elever vil på dagen gennemgå et særligt forløb i tæt samarbejde med forskerteamet. Forløbet i laboratoriet er tæt knyttet til klasseundervisningen hjemme på skolen, og det er de udvalgte elevers opgave at videreformidle de metoder, data og informationer, de får i laboratoriet til resten af klassen. Dermed kan klassen lave en fælles protokol, samt beregne, diskutere og perspektivere resultaterne.

  Hermed opnår eleverne faglig udfordring, autenticitet i opgaven og arbejdsformen, og der skabes en synergi mellem det eksklusive talentudviklingsforløb og den talentudviklende undervisning på klassen.

  Udvælgelsen sker på baggrund af en snak i klassen om, hvilke egenskaber der gør sig gældende for at indgå i et Ung-Forsker-Team samt udfyldelsen af et udvælgelsesskema. Der er særligt fokus på "Den stille elev"/det skjulte talent, da forskning har vist, at denne elevgruppe kan rykke sig markant.

  Forløb A: Bioaktive stoffer i fødevarer

  Forløbet indeholder følgende elementer

  • Naturvidenskabelig metode
  • Introduktion til bioaktive stoffer og deres effekt på mennesker og dyr

  Fødevarer indeholder stoffer, der kan have positive eller negative virkninger på mennesker og dyrs sundhed. Disse stoffer kaldes bioaktive stoffer og kan fx have en forebyggende effekt på sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme.

  Ved Institut for Husdyrvidenskab anvender vi cellekulturer til at undersøge, hvilke bioaktive stoffer der findes i vores fødevarer, og hvilken effekt de har på menneskers og dyrs sundhed.

   

  Ved hjælp af cellekulturer opsættes et forsøg, hvor de udvalgte elever måler effekten af bioaktive stoffer i forskellige typer mælk fluormetrisk på væksten af humane tarmceller. Endvidere studeres både normale celler og kræftceller i mikroskop. De udvalgte elever får resultater fra forsøget samt billedmateriale med forskellige typer celler med tilbage til skolen.

  • Målgruppe: Biologi, Bioteknologi og Teknikfag
  • Omfang: 4 klasser

  Tidspunkter

   

  Klassedage
  Efterår 2021: tirsdag den 26.10.2021 og torsdag den 28.10.2021 kl. 9.30-14.00 (tilmeldingsfrist fredag den 8.10.2021)

  Ambassadørdag
  Efterår 2021: tirsdag den 9.11.2021 kl. 9.00-15.00

  Forløb B: Bioraffinering af græs - protein til foder og fødevarer

  Forløbet indeholder følgende elementer:

  • Naturvidenskabelig metode
  • Naturvidenskabens natur
  • Introduktion til bioraffinering og brugen af græs som proteinkilde til mennesker og dyr

  Kan vi udnytte vores græs bedre, måske trække flere højkvalitetsprodukter ud fra græs?

  Der er en stor efterspørgsel på bæredygtige proteinkilder både som foder til vores produktionsdyr, men også som protein i fødevarer. Ved Aarhus Universitet arbejder vi på at trække protein ud af det græs og kløver (bioraffinering), som dyrkes på markerne omkring os, og vi undersøger kvaliteten af proteinet. Forløbet vil fokusere på                                               Foto: Jesper Rais
  teorien bag bioraffinering, selve produktionen           

  af protein, og hvordan vi tester, om vi har så høj kvalitet, at proteinet kan bruges til foder og fødevarer. De udvalgte elever skal selv lave højkvalitetsprotein til fødevarer ud fra græs og måle udbyttet. Desuden skal vi regne lidt på samt diskutere foderkvaliteten af forskellige proteinkilder. Eleverne får resultaterne fra forsøgene med hjem.

  • På klassedagen fokuserer vi på: Gennemgang af bioraffinering af græs, og hvordan vi tester, om kvaliteten af det producerede protein er god nok til foder og fødevarer. Eleverne skal røre, dufte og evt. smage produkterne.  
  • På Ambassadørdagen arbejder de udvalgte elever med selv at lave protein ud fra græs, som kan bruges til fødevarer, samt måle udbyttet af processen. Vi skal regne på og diskutere, hvorfor/hvorfor ikke forskellige proteinkilder er gode til foder og fødevarer.

  Målgruppe: Biologi, bioteknologi, kemi og teknikfag

  Omfang: 4 klasser

  Tidspunkter

  Klassedage:
  Efterår 2021: tirsdag den 12.10.2021 og torsdag den 14.10.2021 kl. 9.30-14.00
  (tilmeldingsfrist 1.10.2021)

  Ambassadørdage:
  Efterår 2021: onsdag den 27.10.2021

  Datoer for forløb i efteråret 2021


  Forløb A: Bioaktive stoffer i fødevarer

  Klassedage
  Tirsdag den 26.10.2021
  Torsdag den 28.10.2021

  Tilmeldingsfrist er fredag 8.10.2021

  Ambassadørdag
  Tirsdag den 9.11.2021 kl.9-15


  Forløb B: Bioraffinering af græs - protein til foder og fødevarer

  Klassedage
  Tirsdag den 12.10.2021
  Torsdag den 14.10.2021

  Tilmeldingsfrist er fredag 1. oktober 2021

  Ambassadørdag
  Onsdag den 27.10.2021