Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår hos polte og søer og hvordan virker det?

Der skete en fejl.

Vis debug information

Projektets formål og baggrund
Dette projekt har til formål at tilvejebringe en anvendelsesorienteret strategi for, hvorledes svinproducenten kan blive i stand til at identificere mavesår i besætningen, samt hvordan problemet kan afhjælpes ved at anvende en gammel kulturplante i bedriftens sædskifte samt produkter heraf.

Hampeplanten er nem at dyrke, håndtere og kan høstes med traditionelle markredskaber, og har grundet det store indhold af værdistoffer et sygdomsforebyggende potentiale, samt hævdes at have positiv effekt på amerikanske svins produktivitet i praksis

Projektets hovedindhold
Med baggrund i topmødeerklæringen om en styrket indsats mod mavesår er det dette projekts formål, gennem en grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskningsindsats, at bibringe viden, der kan implementeres på den enkelte bedrift:

Vi vil undersøge:

  • om tildeling af hampeprodukter til foder og som erstatning for gængse halmsorter kan reducere mavesår;
  • belyse hvornår mavesår opstår som følge af mavesårsfremmende foder,
  • og bidrage til udvikling af en in vivo mavesårs-test baseret på analyse af biomarkører, der kan anvendes til identifikation af mavesår hos polte og søer uden slagtning.

Effekten af resultaterne er at tilvejebringe fodringsbaserede strategier og information, der kan reducere forekomsten af mavesår med deraf følgende positiv effekt på produktivitet, sundhed, dyrevelfærd og svineproduktionens image.

Projektperiode og offentliggørelse
Projektet starter januar 2015 og afsluttes december 2015. Projektets resultater, som forventes at foreligge ved projektets afslutning, offentliggøres på ANIS hjemmeside, ved nationale kongresser, i nationale fagtidsskrifter, og vil danne grundlag for en artikel i et internationalt tidskrift med peer-review.