Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Molekylær ernæring og forplantning

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Hyperpolarized magnetic resonance for in vivo quantification of lipid, sugar and amino acid metabolism in lifestyle related diseases

  Anne Krog Ingerslev, Knud Erik Bach Knudsen & Mette Skou Hedemann

  The demand for high quality proteins on the world market increases along with the exponential increase in the global population – especially in the countries with expanding economies the demand for protein will increase dramatically. This opens markets for protein enriched food products. However, the effect of protein quality/composition on metabolic processes in the body is not known in details. There is substantial evidence that higher intake of especially sugar rich foods and some highly processed foods causes an increased prevalence of obesity, diabetes, specific cancers, arteriosclerosis, and other lifestyle related diseases.
  The result of this development is; reduced life quality, early death, and increased health expenses. Like sugar sources, different protein sources also show insulin stimulating effects. In the development of protein enriched foods it then become vital to understand the insulin stimulation effect(s) in detail thus they do not promote insulin resistance, as seen by excessive intake of sugar rich products. MR-hyperpolarisation (or Dynamic Nuclear Polarization (DNP)) is a new MR-scanning technology for in-vivo quantification of metabolic processes with an extremely high sensitivity. In the present study the DNP technology will provide a much deeper understanding of the biochemistry which links dietary profile and food product composition with metabolic pathways and diseases with a level of details that cannot be achieved by any other present non-invasive technique. This knowledge will subsequently be used in substantiate shifts in diets with higher protein quality/content and support the food industry in introducing superior food products on the different markets.Beskrivelse

  01/04-201431/08-2017

 2. Progeria-grisen

  Henrik Callesen, Ying Liu, Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen & Charlotte Brandt Sørensen

  Der søges fremstillet grise som modeldyr for sygdommen Progeria. Det sker med brug af kloning på AU-Foulum, hvortil der bruges transgene celler fremstillet i Biomedicine i Aarhus C, og hvor de fødte grise til sin tid overflyttes til videre undersøgelser i Madrid, Spanien.
  Finansiering: Progeria Research Foundation, Massachusetts, USABeskrivelse

  01/11-201430/06-2017

 3. Genomic Improvement in Fertility Traits in Danish and Brazilian Cattle

  Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Janne B Funch Adamsen, Ruth Kristensen, Henrik Callesen, Haja Kadarmideen, Poul Hyttel, Lotte Strøbech & Marcelo Nogueira

  Main research objectives:
  The GIFT project conducts quantitative genetics and animal breeding research on important attributes or traits related to Ovum Pick-Up (OPU) and in vitro production (IVP) of embryos and contributes to profitability of OPU-IVP operations in the Brazilian and Danish cattle industry. Further, we use Vitrogen company data collected in 5-6 large experimental farms in the state of São Paulo to identify high genetic merit donor cows and recipient heifers with higher pregnancy rates via Genome-Wide Association Studies (GWAS) and Genomic Selection (GS) for OPU-IVP and pregnancy traits in several thousands of Brazilian cattle.
  In Denmark, transcriptomics experiments using RNAseq profiles of OPU-IVP recipient cows will be conducted to identify differentially expressed genes and gene regulatory networks in maternal-conceptus tissues in recipient cows that do and do not maintain pregnancy.
  Further, we compare conventional in vitro maturation (conIVM) versus Simulated Physiological Oocyte Maturation (SPOM) systems in both Bos taurus and Bos indicus breeds at the level of a) ultra-structural differences in the matured oocyte, b) gene expression in the blastocyst produced in vitro and c) pregnancy rates in recipient cows after transfer of embryos produced in vitro.
  Finally, based on the results, we develop and deliver tools for genomic improvement of OPU-IVP and heifer pregnancy traits for practice by Brazilian and Danish companies.Beskrivelse

  01/01-201301/03-2017

 4. Cross Species-center

  Hanne Bruun, Henrik Callesen, Hanne Skovsgaard Pedersen, Knud Erik Larsen & Peter Løvendahl

  AU research network grantBeskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 5. Minks behov for vitaminer - B-vitaminers betydning for minks trivsel og sundhed

  Søren Krogh Jensen

  Normerne for vitamintilsætning er primært baseret på forskning fra 1970'erne. Analyser viser, at nogle B-vitaminer doseres 10-80 gange over minkenes angivne behov. Det begrundes med ukendt henfald af vitaminer og en varierende homogenitet i fodret samt store usikkerheder omkring minkenes reelle behov. Af samme grund er det meget svært for konsulenter og dyrlæger at rådgive om optimal vitamintilsætning til foderet. Væsentlige årsager til, at det er svært at dosere korrekt tilsætning af især B-vitaminer, er vanskelige at måle i foder, og at der mangler gode biomarkører i dyrene for mange af disse vitaminer. Projektets formål er at undersøge, om udvalgte og analytisk tilgængelige biomarkører i blod og urin kan anvendes til at fastslå minkenes status mht. de enkelte B-vitaminer igennem deres livscyklus og således danne grundlag for fremtidig mere fysiologisk korrekt og økonomisk optimal tildeling af vitaminer til minkene. I forsøget vil 2 grupper af mink blive fodret med og uden tilsætning af B-vitaminer til foderet igennem 1 år begyndende med tæverne forud for reproduktionen og fortsætte gennem die- og vækstperioden frem til pelsning.
  Finansiering: PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201631/12-2016

 6. Bioengineered bacteria for novel targeted drug delivery

  Stig Purup, Marlene Fredborg, Bent Borg Jensen & Ditte Søvsø Gundelund Nielsen

  Udvikling af drug-delivery systemer der målrettet og effektivt kan levere medicin til et ønsket sted i kroppen er yderst vigtig i sygdomsbehandling, da det forbedrer behandlingen, reducerer bivirkninger og øger omkostningseffektiviteten. I projektet genmodificeres en mælkesyrebakterie til at producere et specifikt protein og målrettet transportere det til tarmen uden at det bliver nedbrudt af mavesyre. Dette muliggør behandling af den kroniske inflammatoriske tarmsygdom Crohns sygdom, men systemet har også et stort uudnyttet potentiale i behandling af andre tarmsygdomme, idet det sikrer en effektiv levering af medicin til tarmen. Anvendelsen og perspektivet i projektet understøttes af samarbejdet men en anerkendt farmaceutisk virksomhed. Beskrivelse

  01/08-201331/07-2016

 7. When nature knows best

  Lone Hymøller

  Vitamin D3 is involved in a large number of physiological processes from bone formation and reproduction to modulating the immune system. There are two sources of vitamin D3 in cattle and other mammals: Synthetic vitamin D3 supplied in the feed and natural vitamin D3, which is synthesised in the skin during exposure to sunlight or UV light. From a physical and chemical point of view, vitamin D3 from the two sources is indistinguishable; however, from a physiological perspective it seems to be an entirely different matter. But - how on earth does the body go about distinguishing two completely identical molecules from each other, and even discriminate so heavily against one of the forms (the synthetic) that it is highly toxic in the body and can be easily overdosed in contrast to the natural form? This is the question which this project attempts to answer before a much-needed revision of the existing recommendations for vitamin D3 supplementation of cattle and other livestock can be implemented. A revision, which ultimately may lead to the conclusion that vitamin D3 should not be provided through the diet, but should be provided through exposure to natural or artificial sunlight (UV light). An insight which could turn the management of livestock vitamin supply inside out in both conventional and organic farms.Beskrivelse

  01/02-201331/01-2016

 8. OPU og IVP hos kvæg

  Hanne Skovsgaard Pedersen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Janne B Funch Adamsen, Ruth Kristensen, Henrik Callesen, Søren Borchersen, Lars Nielsen, Søren Ernst Madsen & Elisabeth Ravnevand Jensen

  Gen-etablering af teknikkerne til ikke-kirurgisk opsamling af ubefrugtede æg (oocyter) fra kvier og køer (Ovum Pick-Up, OPU) efterfulgt af modning og befrugtning af oocyterne, hvorefter de derved dannede befrugtede æg (embryoner) dyrkes i 6-7 dage (In-Vitro Produktion, IVP). Fra embryonerne udtages en celleprøve (biopsi), som skal bruges til at gennemføre en genetisk karakterisering, mens det resterende embryon nedfryses.Beskrivelse

  01/06-201331/12-2015

 9. Proteiners biotilgængelighed

  Helle Nygaard Lærke, Sophie van Vliet, Søren Krogh Jensen & Trine Kastrup Dalsgaard

  Formålet med dette samarbejde mellem Arla Foods og Aarhus Universitet er at teste biotilgængelighed af enkelt aminosyrer fra mælkeprotein sammen med vegetabilsk protein samt at udvikle en golden standard aminosyremetode baseret på en massespektrometrisk (MS)-detektion.
  Medfinansiering: Arla Foods IngredientsBeskrivelse

  01/08-201431/12-2015

 10. Talent med bredde

  Stig Purup, Ditte Søvsø Gundelund Nielsen & Pernille Maj Svendsen

  I de senere år har der været øget fokus på spotting og udvikling af talent blandt unge danskere med det overordnede formål at sikre landets konkurrencedygtighed i fremtiden. Projektet skal skabe og tilpasse en model for undervisning, der kombinerer skræddersyet talentudviklingsforløb for de udvalgte få med bredt rettet talentmotiverende undervisning i klassen. Modellen udvikles i et samarbejde mellem flere typer ungdomsuddannelser og universitetet og tager konkret udgangspunkt i et forskerteam ved AU Foulum. Modellen afprøves på et større antal deltagende skoler. På baggrund af erfaringerne udvikles en model, der med tilpasning kan overføres til situationer hvor ungdomsuddannelser samarbejder med vidensinstitutioner eller virksomheder om talentudvikling.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2015

 11. Udvikling af metode til at screene minktævers urin for at bestemme drægtighed

  Mette Skou Hedemann

  Golde minktæver er et problem af varierende omfang og det har i de seneste år ligget på ca. 10 % i Danmark. Når fødslerne er overstået og de golde tæver er identificeret, kan de enten pelses med dårlig skindkvalitet til følge eller flyttes og fodres indtil den nye pelsningssæson med foderudgifter til følge. En screeningsmetode, som kan identificere de ikke drægtige minktæver i begyndelsen af april, vil betyde, at man kan pelse tæverne på dette tidspunkt, hvor de stadig er i vinterpels og dermed opnå en god pris for skindet.
  Urin er en biologisk væske, som kan indsamles uden at forstyrre dyrene i større omfang. Urinens sammensætning er i høj grad præget af dyrets fysiologiske tilstand, idet urin er kendetegnet ved, at organismen udskiller skadelige metabolitter og metabolitter i overskud ad denne vej. Metabolomics er en objektiv analyse af biologiske prøver, hvor man søger at afdække forskelle mellem prøverne uden at være forudindtaget. Det er vist hos mennesker, at man vha. metabolomics kan skelne mellem gravide og ikke gravide kvinder, fordi graviditeten påvirker næringsstofomsætningen og der bl.a. udskilles en større mængde næringsstoffer i urinen. Dette gør urin til et unikt prøvemateriale, og i dette projekt vil vi afdække det metaboliske aftryk af drægtighed i urinen fra minktæver, hvor der er indsamlet urin før parring og 2-3 gange i perioden fra parring til forventet fødsel og dermed forsøge at udvikle en metode til identifikation af ikke drægtige tæver.
  Finansiering: PelsdyrafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201531/12-2015

 12. Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler til malkekøer

  Jakob Sehested, Mogens Vestergaard, Søren Krogh Jensen, Mette Krogh Larsen & Martin Tang Sørensen

  Projektet vil skabe viden om udbud, kvalitet og praktisk anvendelighed af de væsentligste biprodukter ved at: a) gennemføre en vidensyntese der samler praktisk og teoretisk viden om biprodukterne og definerer standarder for kvaliteten; b) analysere variationen i biprodukternes kvalitet fra forskellige partier hos producenter af biprodukterne og igen hos mælkeproducenten; c) gennemføre forsøg med varierende kvaliteter og niveauer af glycerol og bærme til malkekøer; d) formidle projektets resultater til praksis. Projektet omfatter en række partnere indenfor forskning (AU og SLU), udvikling (AgroTech), rådgivning (VFL, Kvæg), foderindustrien (DLG), mejeriindustrien (Arla-Foods), samt Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Der ud over vil der blive samarbejdet med private mælkeproducenter, producenter af biprodukter, samt andre relevante aktører på området.


  Beskrivelse

  01/01-201231/12-2014

 13. Danish Genetically Modified Animal Ressource

  Janne B Funch Adamsen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Ruth Kristensen, Ying Liu, Rong Li, Henrik Callesen, Anders Nykjaer, Jacob Bentzon, Arne Lun Jørgensen, Jannik Jakobsen, Charlotte Brandt Sørensen, Yonglun Luo, Lars Bolund & Orla Grøn Pedersen

  Minipigs are valuable models for medical research because of their anatomical, physiological and genetical similarities to humans. With the transgenic technologies offered by DAGMAR, it will be possible to create a range of new disease models for preclinical research in diagnosis and treatment of human diseases.
  Genetically modified minipigs are created by genetic design in cell culture, somatic cell nuclear transfer and transfer to sow recipients. The technique consists of the following steps (see description here).
  • Somatic cells are made transgenic with the gene of interest.
  • The transgenic cells are made into transgenic embryos using the SCNT-technique (“cloning”).
  • The transgenic, cloned embryos are transferred into surrogate mothers (sow recipients) to establish pregnancies.
  • The transgenic, cloned piglets are born.Beskrivelse

  01/01-200931/12-2014

 14. Kloning af grise

  Janne B Funch Adamsen, Klaus Villemoes, Anette Møjbæk Pedersen, Ruth Kristensen, Ying Liu, Rong Li, Henrik Callesen, Arne Lund Jørgensen, Jannik Jakobsen, Charlotte Brandt Sørensen, Yonglun Luo, Lars Bolund & Orla Grøn Pedersen

  På basis af transgene griseceller leveret fra eksterne samarbejdspartnere gennemfører vi kloning med cellerne, således at vi producerer klonede, transgene befrugtede æg (embryoner). Disse æg overføres til rugesøer (recipienter) ved et kirurgisk indgreb, og disse søer gennemfører drægtigheden frem til termin. Her fødes grisene, og de går efter en måned tilbage til de forskere, som har fremstillet de transgene celler.Beskrivelse

  01/01-201331/12-2014

 15. Metabolomics som værktøj til at identificere markører for sårhelingsprocessen hos mink

  Mette Skou Hedemann & Anne Sofie Hammer

  Forekomst af sår anses at indikere dårlig velfærd i minkproduktionen. Dødsfald pga. sår er en sjælden diagnose, men i perioden juli til pelsning er bidsår/kannibalisme dog en væsentlig dødsårsag. Kendskabet til sårhelingsprocessen hos mink er begrænset, men foreløbige undersøgelser tyder på at processen er væsentlig anderledes end hos andre dyrearter. Det er kendt fra studier i bl.a. rotter og mennesker, at arginin spiller en væsentlig rolle i forbindelse med sårheling. I dette projekt vil der blive fokuseret på om der også hos mink sker ændringer i mængden og sammensætningen af små molekyler, som kan relateres til omsætningen af arginin, i blodet i forbindelse med sårhelingsprocessen. Derudover vil der blive søgt efter andre mulige markører for sårheling i blodet. Blodprøverne, som skal analyseres i dette projekt, vil komme fra et større projekt med eksperimentelle sår hos mink (Patologiske og mikrobiologiske undersøgelser af sår hos mink med henblik på udvikling af et klassifikationssystem til optimering af sår management) som gennemføres ved Københavns Universitet, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.Beskrivelse

  01/01-201431/12-2014

 16. Metabolism of transition sows

  Christine Flummer & Peter Kappel Theil

  A study of the intermediary metabolism of sows during transition and lactation to provide knowledge on how colostrum and milk yield can be stimulated.Beskrivelse

  01/09-201031/08-2014

 17. Development of a liquid matrix with beta-glucan fibre functionality (LIQFUN)

  Tina Skau Nielsen & Mette Skau Mikkelsen

  Samrbejde med Carlsberg og KU-FOODBeskrivelse

  01/08-201301/08-2014

 18. Markedsdrevet, højværdi økologisk kødproduktion med robuste dyr

  John Erik Hermansen, Mogens Vestergaard, Helle Risdahl Juul-Madsen, Sanna Steenfeldt, Margrethe Therkildsen, Søren Krogh Jensen, Anne Grete Kongsted, Athanasios Krystallis Krontalis, Ricarda Margarete Engberg, Jan Værum Nørgaard, Charlotte Lauridsen & Werner Zollitsch

  With the aim to increase the production and market share of organic meat (pork, poultry and young beef), an integrated research and development effort will take place along the food chain (primary production, product development and marketing). The hypothesis is that this product segment is presently underdeveloped due to incompatibility between production costs/consumer prices and the experienced quality of the products, and that this incompatibility primarily should be overcome by adding quality in a broad sense to the organic meat products. Among the immaterial qualities are that the animals are healthy as well as robust, are free-ranged, and is more integrated in the land use (relying to a large extent on on-farm resources) than actually present. In the project these qualities are investigated, while at the same time focusing on appearance, new cuts, taste and technological quality of the final product, including consumer perceptions and preferences. Specifically we will investigate how much foraging can contribute to the nutritional needs for pigs and poultry and its interaction with genotype, age at slaughter and product quality, how the quality of the sward and genotype affect product quality in young intact bulls, how the free range impact upon animal robustness, how marketing strategies can be formed complying with consumer perceptions, and how such production strategies support a profitable high-value production along with environmental benefits. This is expected to stimulate to more diversified meat products, a higher total organic meat production and consequently a higher organic share of total meat consumption. Beskrivelse

  01/01-201130/06-2014

 19. Nukleinsyrer – forbedret kvælstofudnyttelse og biomarkør i mælk

  Mogens Vestergaard, Charlotte Stentoft Nielsen, Søren Krogh Jensen, Mogens Larsen, Niels Bastian Kristensen, Chris K Reynolds & Jon M Moorby

  Hovedindhold i projektet: En udredning af basale fysiologiske og mikrobiologiske årsager til kvægs lave kvælstofudnyttelse viser, at et af de fundamentale problemer består i, at der ved den mikrobielle omsætning af foderet i kvægets formaver dannes mikrobielle nukleinsyrer (indlejres i DNA og RNA), der udskilles i urinen primært som allantoin. En mindre del af de omsatte puriner udskilles som urinsyre og bestemmelse af urinsyre i mælk vil blive undersøgt som en potentiel biomarkør for den mikrobielle proteinsyntese i vommen og/eller markør for mælkekirtlens funktion og næringsstofforsyning. Projektet vil også afklare hvilke fodrings, management og genetiske faktorer, der har betydning for nedbrydning af de purin- og pyrimidinbaser, der tilføres tyndtarmen. Der arbejdes med udredning af faktorer vedrørende tarmfordøjelse samt nedbrydning af purin- og pyrimidinbaser i såvel tarmvæv som lever. Der anvendes blod og mælkeprøver fra højtydende malkekøer, der i forsøg er fodret med henblik på at forbedre kvælstofomsætningen. Målet er at finde nye veje til forbedring af kvælstofudnyttelsen hos kvæg, uden at det kompromitterer ydelse, sundhed eller produktkvalitet samt udvikle in line metoder baseret på måling af urinsyre til monitering af malkekøers kvælstofudnyttelse og/eller ernæringsstatus. En realistisk forbedring af malkekoens kvælstofudnyttelse med ca. 2 procentenheder vil mindske kvælstofudskillelsen per kg produceret mælk tilsvarende.Beskrivelse

  01/01-201131/12-2013

 20. Økologiske proteinafgrøder - Nyt koncept for forbedret sundhed hos økologiske fravænningsgrise

  Søren Krogh Jensen & Nuria Canibe

  Projektets formål er at udvikle og afprøve fermenterede proteinprodukter produceret af økologisk sojaskrå, lupin, ært og hestebønner. Metoden baseres på anaerob mælkesyreforgæring af uønskede kulhydrater fra formalede frø under kontrolleret vandtilsætning, temperatur og tid.
  Økologisk sojakage, lupin, ært og hestebønner samt kombinationer heraf podes med mælkesyrebakterier i 1-10 kg batches under anaerobe forhold og kontrollerede vand- og temperaturforhold. Der testes både med podning med bakterier for hver batch samt ved podning med allerede fermenteret kage/frø (surdejprincippet). Batches fermenteres over forskellig tid (dage) og ved forskellig vandtilsætning (20-40% TS) og temperatur (15-25 °C). De fermenterede batches analyseres som minimum for indhold af organiske syrer, pH, restsukker (mono-, di- og oligosaccharider), tørstof og protein. Derudover udføres relevante mikroorganismetællinger af ønskede og uønskede mikroorganismer.
  De mest lovende kombinationer fermenteres i produktionsskala og der gennemføres kontrollerede testfodringer af økologiske fravænningsgrise med erkendte problemer Coliforme bakterier som ødemsyge samt og Lawsonia. Foderforbrug, tilvækst, diarré og generel sundhed og trivsel registreres.Beskrivelse

  01/01-201231/12-2013