Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Molekylær ernæring og forplantning

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Winter Feeding of Organic Sows - WIFI

  Peter Kappel Theil, Anne Grete Kongsted, Troels Kristensen, Maria Eskildsen, Tove Serup, Kristian Knage-Drangsfeldt, Frank W. Oudshoorn, Simme Eriksen, Torben Jensen, Bertel Hestbjerg & Niels Thing

  Økologisk svineproduktion er udfordret på både miljø og økonomisk
  konkurrenceevne. Lav fodereffektivitet kombineret med afhængighed af
  kraftfoder baseret på ikke-lokale proteinkilder øger næringstabet,
  klimaaftrykket samt behovet for landbrugsland. Derved kompromitteres
  både produktionens økonomi og bæredygtighed

  WI-FI tager fat på disse udfordringer med fokus på so ernæring. Der
  udvikles vinterfoderstrategier under hensyntagen til dyrenes indtag af
  ensilage. Projektet giver ny videnskabelig viden om 1) Energi og
  proteinbehov hos udendørs søer fodret på to proteinniveauer og 2)
  Indtag og udnyttelse af forskellige typer af grovfoder og hvordan disse
  påvirker proteinbehovet og søernes huld, reproduktion og
  kuldresultater.

  Baseret på denne viden udvikles bæredygtige fodringsstrategier med
  den rette balance af grov- og kraftfoder samt recirkulerede
  restprodukter, som opfylder dyrenes behov. Foderstrategierne
  demonstreres i kommercielle besætninger.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 2. Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning

  Mette Skou Hedemann, Helle Nygaard Lærke, Nuria Canibe & Søren Krogh Jensen

  Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. Foderblandingerne skal bestå af optimerede varmebehandlede kornråvarer og processeret sojaprotein og mælkeprotein. Grisene tildeles tørfoderet allerede fra dag 2 for at booste enzymudviklingen i smågrisenes tarm, så er grisene klar til at overgå fuldt til tørfoder ved fravænning. De nyudviklede foderblandinger giver høj protein- og stivelsesfordøjelighed. Herved kan reduktion i proteintildeling i forbindelse med fravænning undgås, og der kan fodres med optimalt proteinindhold. Dvs. det maksimale vækstpotentiale udnyttes samtidig med, at der er lav mængde af næringsstoffer i overskud i tarmen, som kan fremme væksten af patogene bakterier. De bedste procesbehandlede råvarer udvælges vha. in vitro metoder i samarbejde med virksomhedspartnerne og effekten undersøges i intensive in vivo undersøgelser og produktionsforsøg.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 3. Færre dødfødte grise og laveree pattegrisedødelighed med hurtigere faring

  Peter Kappel Theil, Takele Feyera & Knud Erik Bach Knudsen

  Formålet med Born2Live er at reducere den totale pattegrisedødelighed indtil fravænning. Målet er at forbedre søernes blodsukker for at opnå hurtige faringer, hvorved dødfødte veksles til levendefødte.
  Projektet er finansieret af AU, SEGES og Vestjyllands Andel. Bevillingsgiver: GUDP.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 4. CleanMeat and CleanMilk – fremtidens bæredygtige fødevareproduktion

  Margrethe Therkildsen, Lotte Bach Larsen, Nina Aagaard Poulsen, Martin Krøyer Rasmussen, Jette F Young, Stig Purup, Lisbeth Mogensen, Dang Quang Svend Le & Christian Perti

  Projektet er rettet mod at udvikle metoder og know-how inden for produktion af kunstig kød og mælk. Projektet vil etablere og teste cellekulturer til produktion af kød og mælk og derudover udvikle livscyklusmodeller til vurdering af produkternes effekt på klima og miljø. I projektet oprenses muskelceller og yverceller fra slagtedyr fra den eksisterende mælkeproduktion, og bæredygtige proteinkilder til vækst af cellerne bliver undersøgt som alternativ til animalsk serum. Endelig bliver kvaliteten og funktionaliteten af de cellulært producerede kød- og mælkelignende produkter undersøgt i relation til deres anvendelse som fødevarer. Projektet skal være med til at styrke Danmarks position inden for dette forskningsområde.Beskrivelse

  01/01-202031/07-2022

 5. CleanMeat and CleanMilk – future sustainable food production

  Margrethe Therkildsen, Lotte Bach Larsen, Nina Aagaard Poulsen, Martin Krøyer Rasmussen, Jette F Young, Stig Purup, Lisbeth Mogensen, Dang Quang Svend Le & Christian Perti

  Danish food production amounts for approximately 21% of the total Danish greenhouse gas emission (GHG), and especially animal-based food production draws heavily on land and water resources. Thus, any strategy to decrease these numbers are highly relevant to pursue to fulfill the Danish climate targets in 2030 (39 % reduction in GHG) and further in 2050 (carbon neutrality). In vitro (IV) culture of animal-based cells to deliver meat and milk-like products could be one sustainable solution to support these climate targets, while still delivering highly nutritional and appreciated products. In 2013, the first non-commercial burger was produced from cultured bovine muscle cells, but still no commercial products are available, because there are several challenges to overcome.
  The project CleanPro aims at establishing robust model systems to test IV meat and milk production, and to generate the necessary know-how on IV food production, which will contribute to Denmark’s future positioning in this field. In four research work packages we will 1) establish robust bovine mammary and muscle cell cultures with the capacity to grow, while still maintaining the characteristics to produce milk and meat, 2) test alternatives to calf serum as growth media aiming at serum-reduced production, 3) characterize the functionality of the produced products and finally 4) develop Life Cycle Assessment models of the IV produced CleanMeat and CleanMilk produced under the developed production systems.
  Beskrivelse

  01/01-202031/07-2022

 6. Maksimering af bioraffineret grøn proteinudbytte fra lucerne.

  Lene Stødkilde-Jørgensen, Søren Krogh Jensen, Morten Ambye-Jensen, Trine Kastrup Dalsgaard & Anders Hauer Møller

  Projektet AlfaMaxBioraf vil optimere bioraffinering af forskellige lucernesorter og sikre højst muligt udbytte og kvalitet af det protein, som bliver udvundet.Beskrivelse

  01/04-201931/03-2022

 7. Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden for fravænningsvægt, tarmens robusthed samt sundhed og trivsel hos den fravænnede gris (7-30 kg).

  Charlotte Lauridsen, Lene Juul Pedersen, Peter Kappel Theil & Dar'ya Vodolazs'ka

  Formålet med dette projekt er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret. Beskrivelse

  01/05-201801/01-2022

 8. Fibre sikrer effektiv aflejring af soens rygspæk

  Peter Kappel Theil, Sigrid Jost Wisbech Skovmose, Winnie Østergaard Thomsen, Lisbeth Märcher, Thomas Sønderby Bruun & Torben Jensen

  Formålet med projektet er at få søer til at aflejre mere fedt og mindre protein på kroppen, dels i forbindelse med vækst hos unge søer og dels i forbindelse med re-etablering af tabt rygspæk efter fravænning. Desuden er formålet at belyse, hvordan forskellige fiberkilder udnyttes og påvirker søernes produktivitet.
  Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden og GSST.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 9. Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

  Uffe Krogh, Charlotte Lauridsen, Jan Værum Nørgaard, Peter Kappel Theil, Mette Skou Hedemann & Ruurd Zijlstra

  Det overordnede formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

  Det specifikke formål er at undersøge tarmsundhed, absorptionskapacitet, tilvækst og fodereffektivitet hos grise:
  • Fodret med to niveauer af fermentérbare kulhydrater.
  • Fodret med 15% ekstra threonin og/eller 20% ekstra tryptofan i foderet.
  • Med højt eller lavt foderindtag i dagene omkring fravænning
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 10. EFFORT

  Lone Juul, Anne Grete Kongsted, Peter Kappel Theil & Jan Værum Nørgaard

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske griseBeskrivelse

  01/08-201601/08-2021

 11. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager, Natalja Nørskov, Hanne Damgaard Poulsen & Uffe Krogh

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
  Projektet er støttet af Veluxfonden.Beskrivelse

  01/01-201730/06-2021

 12. Biobank i bevaringsarbejde

  Stig Purup, Henrik Callesen, Julie Strand, Ole Sommer Bach & Cino Pertoldi

  Formålet med projektet er at udvikle teknologier til etablering, opretholdelse og videreførelse af genetiske ressourcer i basal og anvendt genetisk forskning. Teknikker til konservering – specielt kryokonservering – udvikles, omfattende eksperimentale og etablerede cellekulturer og anvendelse af reproduktionsteknologier til konservering.
  Projektet er finansieret af Randers Regnskov, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.Beskrivelse

  01/01-201801/01-2021

 13. Græsmælk

  Troels Kristensen, Lisbeth Mogensen, Martin Riis Weisbjerg, Søren Krogh Jensen, Lars Wiking, Arne Munk, Peter Stamp Enemark, Anne Berg Olesen, Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen, Nina Aagaard Poulsen & Lotte Bach Larsen

  Den overordnede ide bag dette projekt er at fremme en afbalanceret udvikling af hele den økologiske sektor ved at øge kvægbrugets bidrag til forsyningen med næringsstoffer til den økologiske planteavl og de øvrige husdyrproduktioner. Det er derfor vigtigt at have en stor andel af kløvergræs i køernes foderrationen og bedriftens sædskifte.
  Græsmarken har potentiale til at forsyne malkekoen med energi og næringsstoffer som uden eller med et meget begrænset tilskud kan sikre en effektiv, økonomisk rentabel, mælkeproduktion. Det praktiseres allerede i lande som Irland og New Zealand, men er kun sparsomt undersøgt under danske forhold. Der er derfor brug for at se på, hvordan græs, frisk såvel som konserveret, kan indgå i køernes fodring året rundt i betydende mængder. En sådan græsbaseret ration kan sikre en høj ressource udnyttelse på kvægbedriften og samtidig have en gunstig og dokumenterbar indflydelse på mælkens egenskaber som kan give anledning til en større værditilvækst til gavn for hele kæden.
  Formålet med projektet er at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på rationer med en høj andel kløvergræs, dels som et differentieret mælkeprodukt, og dels som et økologisk system, der kan bidrage til forsyningen af de øvrige økologiske sektorer med foder og næringsstoffer.

  Finansiering: Fonden for Økologisk Jordbrug (FØL) og Mælkeafgiftsfonden (MAF).

  Samarbejdspartnere: SEGES-Økologi, Arla Foods amba, Thise Mejeri:, Torsten Wetche, Jørgen S. Madsen

  Beskrivelse

  01/01-201831/12-2020

 14. Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise

  Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard, Martin Tang Sørensen, Mette Skou Hedemann, Maria Eskildsen, John Erik Hermansen & Anne Grete Kongsted

  Danmark er et af de lande, hvor økologisk produktion er mest udviklet, men der
  mangler økologisk svinekød både til danske forbrugere og til eksport, selvom
  afregningsprisen til landmanden er væsentlig højere end for konventionel svinekød.
  Én vigtig årsag er, at det er svært at optimere svinenes fodring, fordi økologiske
  svin æder grovfoder og har andre næringsstofbehov end konventionelt opdrættede
  svin. I dag overforsynes økologiske svin med visse næringsstoffer, herunder især
  protein, hvilket påvirker produktionsøkonomien, miljøet og branchens omdømme
  negativt. Denne overforsyning skyldes, at de økologiske svins ernæring er baseret
  på behov fastlagt på indendørs svin, der langtfra har samme fysiske aktivitet eller
  klimaforhold som udegående svin. I projektet undersøges de økologiske svins
  behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil
  betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning.
  Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Vestjyllands Andel,
  Friland og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Det er forventningen, at
  projektets anvisning af mere effektiv foderudnyttelse og mindre miljøpåvirkning vil
  føre til en udvidelse af den økologiske svineproduktion og dermed understøtte
  potentialet for økologisk eksport.Beskrivelse

  01/04-201630/06-2020

 15. Xylanases – Arabinofuranosidases research program

  Knud Erik Bach Knudsen & Cecilie Vangsøe

  Dette projekt omhandler in vitro teknikker, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen hos grise for at forstå, hvorledes forskellige arabinoxylan-nedbrydende enzymer virker under konditioner, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen. Projektet vil involvere en grundig undersøgelse af, hvorledes aktiviteten af xylanaser og arabinofuranosidaser enten alene eller i kombination virker på korn og fraktioner og komplekse foder-matricer brugt til fodring af enmavede dyr.Beskrivelse

  01/08-201618/05-2020

 16. Veterinærforlig III: Fodringsstrategi baseret på fermenteret korn og probiotika til forbedring af tarmsundhed og reducering af fravænningsdiarré hos grise

  Nuria Canibe, Helle Nygaard Lærke, Samantha Joan Noel & Ole Hojberg

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af at anvende en fodringsstrategi, der forventes at 1) stimulere foderoptagelse hos smågrise allerede under diegivning og på samme tid 2) reducere risikoen for fravænningsdiarré med fokus på E. coli infektion.Beskrivelse

  01/05-201801/05-2020

 17. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knud Erik Bach Knudsen, Samantha Joan Noel, Søren Krogh Jensen, Mette Skou Hedemann & Helle Nygaard Lærke

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and
  rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact. This involves the development of new and
  alternative feed resources and feed technologies, the identification and selection of robust animals that are better adapted to
  fluctuating conditions, and the development of feeding techniques that allow optimizing the potential of the feed and the
  animal.
  To reach this overall objective, the project will:
  - Develop new and alternative feeds and feed technologies to make better use of local feed resources, green biomass and
  by-products of the food and biofuel industry.
  - Develop methods for the real-time characterization of the nutritional value of feeds to better use and adapt diets to animal
  requirements.
  - Develop new traits of feed efficiency and robustness allowing identification of individual variability to select animals that are
  more adapted to changes in feed and environmental conditions.
  - Develop biological models of livestock functioning to better understand and predict nutrient and energy utilization of
  animals along their productive trajectory.
  - Develop new management systems for precision feeding and precision farming combining data and knowledge from the
  feed, the animal, and the environment using innovative monitoring systems, feeders, and decision support tools.
  - Evaluate the overall sustainability of new management systems developed by the project.
  - Demonstrate the innovative technologies developed by the project in collaboration with partners from the feed industry,
  breeding companies, equipment manufacturers, and farmers’ organisations to promote the practical implementation of
  project results.
  - Disseminate new technologies that will increase animal production efficiency, whilst maintaining product quality and animal
  welfare and enhance EU food security to relevant stakeholders.
  Department of Animal Science, Aarhus University is primarily involved in WP1 and WP2.
  Funding: Horizon 2020Beskrivelse

  01/03-201501/03-2020

 18. Betydningen af burberigelse i protein-metabolismestudier

  Helle Nygaard Lærke, Mette S Herskin & Emma Matilda Ternman

  For en bred vifte af ernæringsmæssige, farmakokinetiske og farmakodynamiske studier i både grundlæggende og anvendt ernærings- og biomedicinsk forskning er det nødvendigt at opstalde af forsøgsdyr i metabolismebure. Det giver mulighed for nøjagtige målinger af foder- og vandindtag og udskillelse af urin og fækalier. Indskrænket bevægelsesfrihed, brug af gitterbund, fravær af strøelse og burberigelse samt social isolation medfører imidlertid negative adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner. Tidligere studier viser, at rotter foretrækker et bur med skjul, men en sådan berigelse er en udfordring på grund af risikoen for forstyrrelse af den kvantitative opsamling af fækalier og urin. I undersøgelser af kvælstofomsætning er der ydermere en øget risiko for tab af kvælstof på grund af ammoniakfordampning, hvis ikke urinen opfanges i syre. I dette projekt vil vi undersøge, om berigelse af stofskiftebure med skjul kan forbedre rotternes velfærd uden at det forstyrrer kvaliteten af de kvantitative data. Sådanne data er vigtige for at gennemføre forbedringer i ernærings- og biomedicinske undersøgelser, der involverer opstaldning af forsøgsdyr i metabolismebure.
  Projektet er finansieret af Danmarks 3R-Center/Landbrugsstyrelsen.Beskrivelse

  01/02-201931/01-2020

 19. Biomarkører for methioninbehov hos mink

  Mette Skou Hedemann

  Methionin er den første begrænsende aminosyre for mink, og tilstrækkelig methionintildeling er særlig afgørende for pelskvaliteten. Formålet med dette projekt er at finde markører for methioninstatus, sådan at man blot vha. en blod- eller urinprøve kan afgøre om et minkfoder indeholder tilstrækkelig methionin til at dække dyrenes behov i vækst- og pelssætningsperioden.
  Projektet er finansieret af Pelsdyrafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2019

 20. Dietary fibre and nontargeted LC-MS/MS based metabolomics characterisation of fenugreek from different suppliers and with different grain characteristics

  Knud Erik Bach Knudsen & Mihai Curtasu

  Hovedformålet med dette projekt er at belyse variationen i kostfibre og andre komponenter hos bukkehornsfrø fra forskellige leverandører og med forskellige egenskaber.
  Projektet er finansieret af Delacon Biotechnik GmbH.Beskrivelse

  01/07-201831/12-2019

 21. GreenPork – Økologisk svinekød produceret med græs-protein

  Margrethe Therkildsen, Martin Krøyer Rasmussen & Lene Stødkilde-Jørgensen

  GreenPork vil beskrive kød- og spisekvaliteten af svinekød fra slagtesvin fodret med 0, 5, 10 og 15% græs-protein, og dermed anvise hvordan græs-protein kan indgå som proteinkilde til økologiske slagtesvin med optimal kød- og spisekvalitet.
  Et dosis-respons forsøg med græs-protein til slagtesvin, som gennemføres i projektet SuperGrassPork udgør materialet for GreenPork. Otteogfyre grise er fordelt på fire behandlinger: 0, 5, 10 og 15% græs-protein i foderrationen fra fravænning til slagtning. I GreenPork udtages der 24 timer efter slagtning 2 muskler fra hver slagtekrop, som anvendes til kød- og spisekvalitetsanalyser. Der bestemmes pH, farve, tekstur, fedtsyresammensætning, oxidationsgrad på udskæringerne og der gennemføres en sensorisk analyse af aroma, smag og mørhed af de to udskæringer på DMRI, Teknologisk Institut. Data analyseres statistisk, og resultater og konklusionerne formidles via fagtidsskrift, internettet og ved mundtlig indlæg ved workshops.
  GreenPork leverer fakta om kvaliteten af svinekød fodret med græs-protein. Det betyder, at både positive og negative konsekvenser af at erstatte konventionelt protein med græs-protein vil blive identificeret og vil kunne inddrages straks i udviklingen af bioraffineringsstrategier og fodringsstrategier med græs-protein.

  Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

  Samarbejdspartnere: Institut for Husdyrvidenskab, AU
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2019

 22. Influence of Bacillus strains on non-starch polysaccharides and other carbohydrates in selected feedstuffs used in diets for pigs

  Knud Erik Bach Knudsen

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge indflydelsen af Bacillus-stammer på kulhydratsammensætningen i udvalgte korn- og proteinrige foderstoffer, der anvendes til diæt til svin.
  Projektet er finansieret af Chr. Hansen A/S.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2019

 23. Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen frem til mere mælk - Milkyway

  Peter Kappel Theil, Camilla Kaae Højgaard & Thomas Sønderby Bruun

  Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeresBeskrivelse

  01/01-201731/12-2019

 24. Rovabio Advance to increase nutrient digestibility of arabinoxylan rich cereal based diets

  Knud Erik Bach Knudsen, Tina Skau Nielsen & Helle Nygaard Lærke

  Det overordnede formål med projektet er at evaluere effekten af Rovabio Advance på fordøjeligheden af energi og næringsstoffer ved tyndtarm og i fæces af diæter der indeholder stigende mængder ikke-stivelsesholdig polysakkarider fra cerelier (hvede, majs, rug) og evaluere korrelationen mellem stigende mængde NSP og effekten af enzym. Undersøgelserne foretages med diæter formuleret fra fuldkorn og biprodukter fra hvede, majs og ryg med forskellig arabinoxylan struktur og opløselighed.
  Projektet er finansieret af Adisseo France SAS.Beskrivelse

  01/07-201831/12-2019

 25. Supergrasspork

  Lene Stødkilde-Jørgensen & Søren Krogh Jensen

  SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs.Beskrivelse

  01/01-201731/12-2019

 26. TransEmbryo

  Henrik Callesen, Anette Møjbæk Pedersen, Søren Ernst Madsen & Elisabeth Ravnevand Jensen

  Som afslutning på projektet ”OPU og IVP på kvæg” (2013-2016) gennemføres i samarbejde med firmaet Trans Embryo Genetics en den afsluttende praktiske afprøvning af de teknikker, der blev udviklet i vores laboratorium i projektperioden. Det omfatter Ovum Pick-Up af oocyter, in-vitro produktion af embryoner, og afsluttes med transplantation af disse embryoner.
  Projektet finansieres af Trans Embryo Genetics.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2019

 27. EFFORT

  Maria Eskildsen, Peter Kappel Theil, Jan Værum Nørgaard & Anne Grete Kongsted

  Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske griseBeskrivelse

  01/08-201631/07-2019

 28. Screening for bioaktive stoffer i mælk og deres funktionalitet i mave-tarmkanalen

  Stig Purup

  Formålet med projektet er at bestemme indholdet af bioaktive stoffer i mælk og deres funktionalitet i mave-tarmkanalen ved hjælp af cellebaserede assays.
  Projektet er finansieret af Mead Johnson Nutrition og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/11-201731/07-2019

 29. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Knud Erik Bach Knudsen, Helle Nygaard Lærke, Mette Skou Hedemann, Natalja Nørskov & Stig Purup

  Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, University of California – Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Et af målene er at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede problemer i mennesker.
  Undersøgelserne vil dels blive foretaget hos mennesker, der er sunde, diabetiske eller har metabolisk syndrom, og dels med grise, der har metaboliske abnormaliteter. En del af projektet er rettet mod at udvikle en grisemodel, der har metaboliske abnormaliteter, der svarer til det, man ser hos mennesker med metabolisk syndrom.
  Vi vil udvikle en grisemodel, der gør det muligt at bruge invasive metoder til at undersøge konsekvenserne af fedme på molekylært niveau. Det er undersøgelser, man ikke kan udføre på mennesker. Derimod kan resultaterne overføres til mennesker, fordi fysiologien hos grise og mennesker ligner hinanden meget.Beskrivelse

  01/04-201530/06-2019

 30. Metabolic changes by carbohydrate and protein quality in the development and mitigation of metabolic syndrome

  Mihai Curtasu

  Project aim and background
  There is an alarming rise in the frequency of metabolic syndrome (MeS), which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) two-fold and type 2 diabetes (T2D) five-fold. Easy access to energy dense, unhealthy foods is a key factor responsible for this development. In this project we will study dietary strategies based on high protein and dietary fibre (DF) to mitigate MeS and the risk for CVD in human subjects fulfilling the criteria for MeS.
  Project description
  To obtain a more in-depth knowledge we will use an obese
  porcine model, which allow more invasive exploration than in humans. In this model we will study the molecular consequences in adipose tissue and biofluids of development of obesity.Beskrivelse

  01/04-201530/06-2019

 31. Levering af ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarmsystemet

  Mette Skou Hedemann, Stig Purup & Yuan Yue

  Overvægt og fedme er et stigende problem, som påvirker store dele af verdens befolkning. Trods mange initiativer, som uddannelse, anbefalinger om fysisk aktivitet og udvikling af fødevarer med lavt kalorieindhold, er det ikke lykkedes at imødegå denne trend. Vi ser derfor et akut behov for at udvikle nye strategier, som udnytter viden indenfor materiale- og fødevarevidenskab samt molekylær biologi med samtidig fokus på forbrugerens glæde ved fødevarer. Det overordnede projektmål er at identificere og udvikle systemer til kontrolleret levering af aktive ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarm systemet og anvende disse i dagligdags fødevarer. Dette projekt, som støtter de nationale og internationale strategier mod forebyggelse af fedme, er et samarbejde mellem DuPont, den Interdisciplinary Nanoscience Center og Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Vellykket samspil af de tre vigtigste forskningsmæssige udfordringer: 1) identifikation af mæthedsforøgende ingredienser, 2) udvikling af indkapslingsstrategier til beskyttelse og levering kombineret med 3) fødevareformuleringer, vil give viden og teknologi med betydelig kommerciel og social betydning. Resultaterne af dette projekt vil ikke alene bidrage til tilgængeligheden af sundere fødevarer, men vil også styrke Danmarks position som en af verdens førende indenfor fødevarevidenskab og produktion, og dermed have en positiv virkning på landets vækst og beskæftigelse.Beskrivelse

  01/01-201601/06-2019

 32. Ny unik grisemodel til forebyggelse af Colitis Ulcerosa i mennesker

  Stig Purup

  Formålet med projektet er at udvikle en inflammationsmodel i grise til anvendelse som model for mennesker med IBD, specielt kolitis. Modellen åbner mulighed for at gennemføre bedre og mere kontrollerede forsøg med grise som model for mennesker.
  Projektet er finansieret af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/01-201831/12-2018

 33. Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion

  Peter Kappel Theil, Trine Friis Pedersen & Thomas Sønderby Bruun

  Projektets hovedformål er at sikre optimal forsyning med råprotein og livsnødvendige aminosyrer til søer, så foderudnyttelse og mælkeydelse øges, mens mobilisering og miljøbelastning reduceres.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2018

 34. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
  Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. Beskrivelse

  01/01-201631/12-2018

 35. Healthy and affordable protein rich foods for African markets

  Anne Krog Ingerslev, Helle Nygaard Lærke & Søren Krogh Jensen

  The project aims at creating a new business area for Danish dairy industry and producers of plant proteins through understanding of how to produce healthy and affordable, blended dairy products for the growing African middle-class based on mixtures of isolated proteins from plants (rapeseed is used as a model) and milk. Development of a healthy and affordable milk based product will secure a successful entry to the African market and have large business potential at the global market. Novel water-based methods for isolation of rapeseed protein fractions with desired functionality will be developed. A molecular understanding of how rapeseed proteins interact with milk proteins will be achieved enabling creation of new food products of high nutritive value. The nutritional quality of these new products will be evaluated in studies on ileum fistulated pigs. Protein quality determined by the new, FAO-recommended method DIAAS will be compared with growth of piglets and expression of growth markers to identify the protein fractions and protein blends that optimize growth. Mechanistic studies on how proteins or peptides released during digestion affect the release of growth factors will be performed, and short-term and long term human intervention studies will be conducted to show the effect of the developed blended dairy products on the expression on growth factors and growth. The products are particularly useful for populations suffering from moderate malnutrition during early stages of life, and West Africa is targeted as a market because of the high economic growth in that region. The project includes studies of consumer and food preferences in West Africa, and investigates how consumer behavior can be directed towards a healthier diet and which product types will have the highest appeal to the consumers.Beskrivelse

  01/01-201631/08-2018

 36. Planteøstrogener i mælk

  Stig Purup, Natalja Nørskov, Knud Erik Bach Knudsen, Sokratis Stergiadis & D Ian Givens

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af og interaktionen mellem konventionelle og økologiske produktionssystemer på koncentrationen af planteøstrogener (lignaner, isoflavoner og courmestaner) i detailmælk i Storbritannien.
  Projektet er finansieret af University of Reading og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/07-201730/06-2018

 37. Analyse af kulhydrater i foder- og fæcesprøver

  Knud Erik Bach Knudsen, Margareth Øverland & Anne-Helene Tauson

  Projektet er en del af et større projekt udført på Norges Miljø og Biovidenskabelige Universitet og går ud på analyse af kulhydratsammensætningen i foder og fæcesmateriale fra grise fodret med diæter med forskellig fibersammensætning.Beskrivelse

  01/07-201631/12-2017

 38. Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer - EMØF

  Peter Kappel Theil

  Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj andel af dødfødte grise.
  Projektet er støttet af SvineafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201531/12-2017

 39. Mindre og godt buttede polte

  Peter Kappel Theil

  Projekts hovedformål er at reducere foderforbruget hos danske søer uden at deres holdbarhed eller reproduktionsegenskaber påvirkes negativt. Målet med projektet er at ”designe” en polt, der kræver mindre vedligeholdelsesfoder
  og som holder længere som so. Dette kan antageligt opnås, hvis poltene bliver cirka 10 procent mindre end i dag ved første løbning og denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver til en so uden at det går ud
  over deres produktivitet. Via ændret fodring i vægtintervallet 50 – 120 kg forventes det, at poltenes kropssammensætning kan manipuleres,
  således at poltene kan løbes ved en lavere vægt end i dag. Fodringen ændres ved relativt at øge mængden af energi i foderblandingen samtidig med at indholdet af protein og aminosyrer reduceres. Dette gøres for at favorisere
  aflejringen af fedt frem for protein, således at poltene bliver kønsmodne ved en lavere vægt, men med samme rygspæktykkelse som i dag. Såfremt poltene kan løbes ved en vægt der er 12-13 kg lavere end i dag, og denne lavere vægt kan opretholdes gennem hele soens levetid, bør foderforbruget per årsso kunne reduceres med cirka 85 FEso svarende til sparede foderomkostninger for de danske svineproducenter på cirka 170 millioner kroner årligt. Det her beskrevne projekt udgør de indledende og grundlæggende undersøgelser, hvis resultater er en forudsætning for Videncenter for Svineproduktions projekt ”PIFT – polte i form til faring” under programmet ”Soen i form til faring” kan gennemføres.
  Finansiering: SvineafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-201431/12-2017

 40. NSP nedbrydende enzym til diegivende søer

  Peter Kappel Theil & Pan Zhou

  Det undersøges om fordøjelighed af næringsstoffer i diegivningsfoder kan øges ved at tilsætte et NSP-nedbrydende enzymBeskrivelse

  01/08-201631/12-2017

 41. Udvikling af ny procedure til evaluering af om pesticider skader sædkvaliteten

  Martin Tang Sørensen, Henrik Callesen, Knud Erik Larsen, Ying Liu & Hanne Skovsgaard Pedersen

  Mænds sædkvalitet er blevet forringet gennem de seneste årtier. Dårlig sædkvalitet og andre frugtbarhedsproblemer betyder, at der hvert år gennemføres et stort antal behandlinger for barnløshed. Årsagerne til problemerne kendes ikke, men der er fokus på den udbredte brug af kemikalier med hormonforstyrrende virkning, bl.a. pesticider.
  Formålet med projektet er derfor at udvikle metoder, så pesticider og
  andre kemikalier kan testes mere effektivt og de farlige tilbageholdes. På længere sigt kan det være med til at bryde det fald, der i øjeblikket ses i sædkvaliteten.Beskrivelse

  01/01-201531/12-2017