Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Molekylær ernæring og forplantning

Forskningens formål og fokus

Det er forskergruppens formål at frembringe grundlæggende og anvendelsesorienteret viden om molekylære aspekter af ernæring og forplantningsbiologi med fokus på hele organismen, det enkelte organ og det cellulære niveau.

Primære fokusområder

  • Grundlæggende arbejde med de molekylære aspekter i hele kæden fra foder og føde til de sundhedsmæssige aspekter af makronæringsstoffer og bioaktive komponenter.
  • Grundlæggende arbejde med forplantningens biologi og teknologi, herunder epigenetiske forhold.
  • Udvikling af molekylære og metabolomics teknikker til analyser af metabolitter i biologiske væsker.
  • Molekylære aspekter af fordøjelse og omsætning i krydsfeltet mellem dyr og mennesker.
  • Identifikation af egnede bio- og selektionsmarkører i biologiske væsker og celler med fokus på fysiologisk karakterisering af reproduktion.
  • Udvikling af dyremodeller samt relevante teknikker for studier af ernæringen.

Nøglediscipliner

Ernæring; Molekylærbiologi; Cellebiologi; Forplantningsbiologi; Anvendt analytisk kemi; Biokemi; Dyremodeller.

Forskningens perspektiver

Den overordnede vision er at bidrage med grundlæggende ernæringsmæssig og forplantningsbiologisk viden, der danner basis for en effektiv og miljørigtig produktion af sunde og sikre fødevarer med optimal dyrevelfærd, og som kan bidrage med viden i krydsfeltet mellem dyr og mennesker.