Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter i Immunologi og mikrobiologi

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Brug af cellekultur-teknikker til at minimere behovet for forsøgsdyr i udvikling og fremstilling af vacciner til opdrætsfisk

  Niels Lorenzen, Helle Kristiansen & Helle Frank Skall

  Både for mennesker og husdyr er det bedre at forebygge smitsomme sygdomme end at skulle behandle, efter at der er opstået sygdom. Dette gælder også i fiskeopdræt, hvor øget brug af vacciner gennem de sidste 30 år, har ført til en markant nedgang i brugen af antibiotika. Udvikling af vacciner til fisk og kvalitetstjek af fremstillede vaccine er i stor udstrækning baseret på vaccinations- og smitteforsøg med forsøgsdyr.
  Dette projekt sigter mod at udvikle protokoller og metoder til brug af cellekulturer i de indledende undersøgelser af, hvordan vaccinekomponenter optages i og påvirker levende celler, herunder også toksisk effekt. Såvel analyse af genregulering som mikroskopiske undersøgelser vil indgå i arbejdet, som vil blive tilknyttet andre igangværende forskningsprojekter, hvor vaccinationsforsøg med fisk indgår. Projektet vil derfor i sig selv ikke gøre brug af yderligere forsøgsdyr.
  Resultatet forventes at kunne medvirke til delvist at erstatte brug af forsøgsdyr med cellekulturer i indledende trin i udvikling og fremstilling af vacciner til fisk. Dette vil bidrage til en reduktion (reduction) i behovet for forsøgsdyr i vaccineforskning og –industri, og også forfine (refinement) dyreforsøgene ved at nedbringe belastningsgraden i og med at komponenter med toksiske bivirkninger kan sorteres fra inden afprøvning i dyr.Beskrivelse

  29/06-201608/12-2021

 2. EryPoP- a Research Project on Erysipelas in Laying Hens

  Eva Wattrang, Anna Aspan, Tina Sørensen Dalgaard, Elisabeth Bagge, Helena Eriksson, Robert Söderlund, Désirée Jansson, Mario Chiari & Mohammad Naghizadeh

  Erysipelas–an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs
  Project summary
  Following the change in housing systems for laying hens in Europe, erysipelas (caused by infection with the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae) has become an emerging disease in several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic production. Erysipelas is a well-known acute disease in pigs and a suspected cause of arthritis and considerable economic losses in organic pigs. Erysipelas is difficult to prevent in the growing sector of animal friendly production systems for pigs and poultry. Moreover, E. rhusiopathiae-infections constitute an occupational hazard for humans (zoonosis).

  Although a well-known disease, vital basic knowledge particularly on the infection in chickens, is lacking. Hence, in this project (EryPoP) the epidemiology, infection dynamics and immunity development in poultry and pigs will be addressed in the field and by experimental infections through a multi-disciplinary and transnational approach and cooperation.
  The project has five main subtasks:
  to define transmission routes of E. rhusiopathiae by use of molecular epidemiology;
  to identify risk factors for outbreaks;
  to define the role of wild boars as potential reservoirs and sources of infection;
  to establish an assay to detect antibodies to E. rhusiopathiae in chickens; and
  to study the pathogenesis and immune responses to E. rhusiopathiae infections in chickens.
  Samples and metadata for analysis will be collected from poultry, domestic pigs and wild boars in Sweden and Italy. Erysipelothrix rhusiopathiae isolates will be analysed by Next-Generation-Sequencing technologies and bioinformatics. Using available sequences and those provided within the project and proteomics, E. rhusiopathiae antigens will be identified and used for a novel ELISA test to detect chicken E. rhusiopathiae antibodies. This assay will be a valuable tool within the project as well as a future diagnostic tool in the field.
  A model for experimental infections in chickens will be established and used in studies of chicken immune responses to E. rhusiopathiae in naïve and vaccinated birds. These studies will provide information that will be vital in development of diagnostic methods and improvement of future prophylactic measures such as vaccines. Taken together, EryPoP will provide novel information that will enable scientifically based guidelines on prophylactic measures to prevent future erysipelas outbreaks and secure animal welfare in the growing animal friendly poultry and pig production.
  EryPoP started on March 1, 2016 and will run for three years. The project is funded by the Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA).
  Work in EryPoP is carried out in five different work packages.Beskrivelse

  01/03-201608/12-2021

 3. VetBioNet - Veterinary Biocontained research facility Network

  Tina Sørensen Dalgaard & Mohammad Naghizadeh

  The principal aim of the VetBioNet infrastructure project is to establish and maintain a comprehensive network of pre-eminent high-containment (BSL3) research facilities, academic institutes, international organisations and industry partners that is dedicated to advance research on epizootic and zoonotic diseases and to promote technological developmentsBeskrivelse

 4. Understanding microbiomes of the ruminant holobiont (HoloRuminant)

  Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Horizon 2020 ProjectBeskrivelse

  01/10-202130/09-2026

 5. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Beskrivelse

  01/03-202128/02-2026

 6. Omlægning til bæredygtig plantebeskyttelse: En global tilgang

  Martin Tang Sørensen, Ole Hojberg, Lis Wollesen de Jonge, Trine Norgaard & Vivi Schlünssen

  I SPRINT er det formålet at udvikle, teste og levere en model (et redskab til risikovurdering), som kan komme med præcise informationer om effekter af plantebeskyttelsesmidler på økosystemer, planter, dyr og mennesker. Der vil blive fokuseret på robusthed, produktivitet og sundhedstilstand.
  Modellen vil bygge på data fra såvel forsøg som fra konventionelle og økologiske landbrug primært spredt ud over EU.
  Projektet er finansieret af EU-midler.Beskrivelse

  01/09-202031/08-2025

 7. Novel triple action feed additive approach to reduce enteric methane emission from cattle by blocking the enzymatic process, draining the hydrogen substrate and suppressing methanogenic archaea (NO-METHANE)

  Mette Olaf Nielsen, Samantha Joan Noel & Peter Lund

  The project will develop and document (in vitro and in vivo tests) a novel, safe triple action feed additive for cattle, which reduces enteric methane emission without negative impacts on productivity.

  Finansieret af Innovationsfonden.Beskrivelse

  01/04-202101/04-2025

 8. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen & Morten Kargo

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPBeskrivelse

  01/07-202131/12-2024

 9. What do we drink in 2030? In-vitro milk based on cultured cells

  Stig Purup

  Milk from dairy cows provides essential nutrients as part of the diet, and people have a central needfor this food. However, dairy cows account for appr. 75% of Danish agricultures emission of thegreenhouse gas, methane. One biological approach for reducing greenhouse gas emission is toproduce milk in a sustainable way - by in vitro biotechnology instead of dairy cows. Beskrivelse

  01/11-202131/10-2024

 10. Intelligent farming and health control in landbased recirculating aquaculture systems INTELLIRAS

  Mogens Agerbo Krogh

  Production of fish in land-based aquaculture contributes significantly to the production of animal protein in the human food-supply chain in the Nordic countries. Recirculation aquaculture systems (RAS) is an environmentally sustainable solution that is
  becoming increasingly relevant for land-based aquaculture. However, production and health management are considerable
  challenges which limit production performance.

  In this project we will use Artificial Intelligence (AI) and statistical models to aid the transition from
  a human experience-based management of RAS production to a knowledge-based automatic one. Feed management, feeding and feed
  waste is a major challenge to production. In marine aquaculture, video systems are widely used to observe the fish. This has not yet
  been implemented in RAS systems. Within this project we will apply deep learning tools on recordings of thousands of video sequences
  of fish, teaching computer systems how the fish react and use this in feed management and health monitoring. We aim at developing a
  closed loop control feeding system to optimize growth and limit feed waste and at the same time explore the possibilities of an early
  detection system for health monitoring.Beskrivelse

  01/03-202101/09-2024

 11. SIgAVAC –Beskyttelse mod Coli-induceret fravænningsdiarré ved vaccinefremkaldt SIgA respons

  Gregers Jungersen, Dennis Christensen, Ida Rosenkrands, Charlotte Lauridsen, Lola Tolstrup, Charlotte Sonne Christensen, Frank Follmann & Peter Lawætz Andersen

  Bevilliget af Miljø- og Fødevareministeriet, GUDPBeskrivelse

  01/07-202030/06-2024

 12. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt (UVIBA)

  Nuria Canibe, Ricarda Margarete Engberg, Søren Krogh Jensen, Jaap Boes, Torben Olesen, Ole Juul Svendsen, Michael Linde Jakobsen & John Elmerdahl Olsen

  Formålet med UVIBA er at reducere brugen af antibiotika og øge grises
  velfærd gennem anvendelse af kombilys, Direct Intelligent Light (DIL),
  som udvikles og afprøves i projektet.

  Det forventes, at inaktiveringen med DIL reducerer det mikrobielle smittetryk og dermed sygdomsforekomsten i svinestalden, hvilket mindsker brugen af antibiotika og udviklingen af mikrobiel resistens.

  Projekt bevilliget af GUDPBeskrivelse

  01/01-202130/06-2024

 13. Identifikation og belysning af bioaktivitet af nye forbindelser udskilt i mælk som følge af introduktion af nyt foder og/eller anti-methanogene fodertilsætningsstoffer i kost til kvæg

  Mette Olaf Nielsen, Marie Rønn, Natalja Nørskov, Stig Purup, Peter Lund, Christine Brøkner, Peter Langborg Wejse & Henrik Jørgen Andersen

  Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og validere (i denne ph.d.: 3-4 nye fodertilsætningsstoffer) en metodologisk tilgang til identifikation og sikkerhedsvurdering af ukendte stoffer, der potentielt kan udskilles i mælk (eller akkumuleres i kød), når nye fodertilsætningsstoffer introduceres for markant at reducere enterisk metan-emission for at være i stand til at overholde klimamål, der er defineret af EU, den danske regering samt mejeri-/ oksekødsindustrien.

  Metanreduktionseffektivitet og sikkerhed vurderet af 3-4 nye anti-methanogene fodertilsætningsstoffer, som i øjeblikket undersøges ved AU som en del af IFD-projekter: stoffet X og nordiske makroalger. 1) Validerede målrettede metoder vil blive raffineret for nøjagtigt at kvantificere stoffet X og mulige nedbrydningsprodukter i biologiske prøver (f.eks. blod, mælk og kød). 2) Umålrettede metabolomiske tilgange vil blive anvendt til at identificere hidtil ukendte stoffer udskilt i mælk, når makroalger eller stof X-baserede fodertilsætningsstoffer er inkluderet i ko-diæter.
  Projektet er finansieret af AU-Arla ph.d.-forening, GSTS og IFD.Beskrivelse

  01/05-202130/04-2024

 14. Cattle Feed in Take - CFIT

  Martin Riis Weisbjerg, Søren Østergaard, Troels Kristensen, Jan Lassen, Peter Løvendahl, Jørgen Rind Thomasen, Lars Arne Hjort Nielsen, Anders Fogh & Samantha Joan Noel

  This project will generate new data for individual cow feed intake. This will be a game changer in dairy cattleproduction going from optimization of management on herd level to optimization for the individual cow.


  Projektet er finansieret af InnovationsfondenBeskrivelse

  01/02-202131/01-2024

 15. Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau

  Søren Østergaard, Peter T. Thomsen, Lars Bilde Gildbjerg & Martin Bjerring

  Projektet fokuserer på identifikation af køer, som har optimal mulighed for at gennemføre en forlænget laktation med succes.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 16. Resilience for Dairy - R4D

  Søren Østergaard & Margit Bak Jensen

  Horizon 2020 project

  The overall objective of R4D is to develop and to strengthen a self-sustainable EU ThematicNetwork on “resilient and robust dairy farms” designed to stimulate knowledge exchanges and cross-fertilisation among a wide range of actors and stakeholders of thedairy industry. The aim of R4Dis to widely disseminate relevant ready-to-use best practices based on innovations, facilitating knowledge exchange from farmers to farmers.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 17. Ablacto+ - Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré

  Sandra Wingaard Thrane, Mads Laustsen, Nuria Canibe, Susanne Brix Pedersen, Carsten Hjort & Nicolai Weber

  Projektet er bevilliget af GUDP, Miljø- og Fødevareministeriet.

  Ablacto+, er et banebrydende nyt produkt til bekæmpelse af fravænningsdiarré i smågrise. Ablacto+ fremstilles af Bactolife ApS, der udvikler produkter til forebyggelse af bakterielle maveinfektioner hos dyr og mennesker. Fravænningsdiarré er udbredt i dansk svineproduktion, og der blev i 2017 blev brugt 33,8 ton antibiotika og ca. 535 tons zinkoxid på behandling af netop det.

  Efter fravænning fra soen kan smågrisene få infektioner, der giver diarré, feber, vægttab og i værste fald dødsfald i besætningerne. Høje mængder af zinkoxid, som er det hyppigst anvendte alternativ til antibiotika til behandling af fravænningsdiarré, fjernes fra markedet i 2022. Ablacto+ er sammensat af komponenter, der specifikt udskadeliggør enterotoksigene E. coli, der er den primære årsag til infektionsbetinget fravænningsdiarré.

  Ablacto+ er under udvikling, og ’proof of concept’ for både produktion (i Novozymes' pilot plant) og effekt af produktet er vist. Foreløbige resultater fra en eksperimentel E. coli model med smågrise tildelt Ablacto+ i Marts 2019 på AU-ANIS demonstrerer effekten af produktet.

  Dette samarbejdsprojekt mellem Bactolife ApS, Novozymes A/S, DTU Bioengineering, AU-ANIS og SEGES har til formål at understøtte den videre produktudvikling af Ablacto+ og definere dosis, formulering, administration og sikkerhed for det endelige produkt. Ligeledes skal dette projekt sikre, at Ablacto+ udvikles, så det understøtter svineproducenternes økonomi og miljøet bedst muligt.Beskrivelse

  01/01-202030/09-2023

 18. Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production

  Mette Vaarst, Hanne Kongsted, Mogens Agerbo Krogh, Line Kollerup, Merete Studnitz, Katy Overstreet & Jan Tind Sørensen

  ROADMAP is a 4-year EU-funded project that will foster transitions towards prudent antimicrobial use (AMU) in animal production in a large variety of contexts, by favouring a rethinking of antimicrobial decision-systems all along the food supply chain.Beskrivelse

  01/06-201931/05-2023

 19. Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning

  Mette Skou Hedemann, Helle Nygaard Lærke, Nuria Canibe & Søren Krogh Jensen

  Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. Foderblandingerne skal bestå af optimerede varmebehandlede kornråvarer og processeret sojaprotein og mælkeprotein. Grisene tildeles tørfoderet allerede fra dag 2 for at booste enzymudviklingen i smågrisenes tarm, så er grisene klar til at overgå fuldt til tørfoder ved fravænning. De nyudviklede foderblandinger giver høj protein- og stivelsesfordøjelighed. Herved kan reduktion i proteintildeling i forbindelse med fravænning undgås, og der kan fodres med optimalt proteinindhold. Dvs. det maksimale vækstpotentiale udnyttes samtidig med, at der er lav mængde af næringsstoffer i overskud i tarmen, som kan fremme væksten af patogene bakterier. De bedste procesbehandlede råvarer udvælges vha. in vitro metoder i samarbejde med virksomhedspartnerne og effekten undersøges i intensive in vivo undersøgelser og produktionsforsøg.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 20. Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Hojberg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Maria Holst Kjeldsen, Troels Kristensen, Samantha Joan Noel & Christian Friis Børsting

  Vi vil dels validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres.

  I projektet vil vi fastlægge fænotypen for den effektive malkeko således at dette kan indgå i fremtidens avlsmål. Udbredelse af nye virkemidler er helt afhængig af muligheden for implementering på den enkelte bedrift. Vi vil udvikle redskaber til dokumentation af den reelle produktion af enterisk metan på en kvægbedrift.

  Bevillingsgiver: Landbrugsstyrelsen
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 21. Grise uden antibiotika: En grisemodel for colitis-complex diarre med fokus på mikrobiel fermentering i tyktarmen

  Tina Skau Nielsen, Ole Hojberg & Charlotte Lauridsen

  Brug af antibiotika til produktionsdyr er et problem på verdensplan på grund af risikoen for udvikling af antibiotika-resistente bakterier, som kan gøre det vanskeligere at behandle infektioner hos mennesker.

  I svineproduktionen bruges en stor andel antibiotika på at behandle diarré hos fravænnede grise, som typisk opstår i to faser. Anden fase af diarré observeres hos lidt ældre og tungere grise som kræver større mængder antibiotika, og den er ofte relateret til en betændelsestilstand i tyktarmen (colitis). Colitis diarré skyldes infektion og/eller fodringsbetingede faktorer og kaldes også colitis-complex diarré (CCD).

  Hvis behovet for antibiotika til fravænnede grise skal reduceres, er der et stort behov for en dybere forståelse af det mikrobielle forgæringsmønster af kulhydrat og protein i tyktarmen i relation til udvikling af CCD og hvordan foderets sammensætning kan påvirke mønsteret.

  I projektet vil vi karakterisere den mikrobielle sammensætning og forgæringsmønstret i afføring hos grise med og uden CCD og bl.a. bruge den viden til at etablere en ny sygdomsmodel for CDD i grise.

  Derefter vil vi bruge modellen til at undersøge om tilsætning af høj-amylose majsstivelse (HAMS) med et højt indhold af kost-fiberen resistent stivelse og HAMS hvorpå den kortkædede fedtsyre butyrat er påsat (butyryleret HAMS) i foderet kan forebygge eller reducere CCD.

  Finansiering: Det Frie Forskningsråd/Teknik og ProduktionBeskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 22. Innovative solutions for global animal health in an era of infectious diseases and antimicrobial resistance

  Tina Sørensen Dalgaard & Cheol-Heui Yun

  Formålet med netværksprojektet er at etablere forskningssamarbejde mellem hovedansøgeren og den koreanske partner inden for området innovative løsninger til dyresundhed. Desuden har projektet også til formål at undersøge, hvordan dette samarbejde kan udvides til at omfatte private og andre akademiske partnere i Sydkorea med det formål at tiltrække fælles forskningsmidler.

  Endelig vil netværket fungere som platform for diskussioner om bredere aspekter af institutionelt samarbejde inden for husdyrvidenskab mellem Aarhus Universitet og Seoul National University.

  Finansiering: Styrelsen for Forskning og UddannelseBeskrivelse

  01/01-202131/12-2022

 23. Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden for fravænningsvægt, tarmens robusthed samt sundhed og trivsel hos den fravænnede gris (7-30 kg).

  Charlotte Lauridsen, Lene Juul Pedersen, Peter Kappel Theil & Dar'ya Vodolazs'ka

  Formålet med dette projekt er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret. Beskrivelse

  01/05-201801/01-2022

 24. Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

  Lene Juul Pedersen, Hanne Kongsted & Charlotte Lauridsen

  Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. Konceptet undersøges med to forskellige genotyper, der varierer ift. antal og vægt af de fødte grise. Beskrivelse

  01/01-202031/12-2021

 25. Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

  Uffe Krogh, Charlotte Lauridsen, Jan Værum Nørgaard, Peter Kappel Theil, Mette Skou Hedemann & Ruurd Zijlstra

  Det overordnede formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

  Det specifikke formål er at undersøge tarmsundhed, absorptionskapacitet, tilvækst og fodereffektivitet hos grise:
  • Fodret med to niveauer af fermentérbare kulhydrater.
  • Fodret med 15% ekstra threonin og/eller 20% ekstra tryptofan i foderet.
  • Med højt eller lavt foderindtag i dagene omkring fravænning
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2021

 26. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager, Natalja Nørskov, Hanne Damgaard Poulsen & Uffe Krogh

  Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. I projektet undersøges virkningen af glyphosat på mavetarmkanalens mikroorganismer og på mineralstatus hos svin og fjerkræ samt eventuelle afledte effekter på dyrenes sundhed og produktivitet. De nye forsøg vil foregå både ved Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter i Foulum samt i en række husdyrbesætninger i praksis. Studierne vil blive udført med nyligt fravænnede grise samt æglæggende høner.
  Projektet er støttet af Veluxfonden.Beskrivelse

  01/01-201730/06-2021

 27. Raffinerede græsmarksbælgplanter som lokal kilde til proteinfoder til enmavede og fiberfoder af høj kvalitet til drøvtyggere i økologisk produktion

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen & Anne Braad Kudahl

  Proteinforsyningen er en udfordring i økologisk husdyrproduktion. Brug af importeret proteinfoder på økologiske bedrifter begrænser genanvendelse af næringsstoffer. Fraktionering af græsmarksbælgplanter gennem nye høst- og bioraffineringsmetoder i en protein- og fiberfraktion til henholdsvis enmavede og drøvtyggere kan øge bedriftens selvforsyning med foder. Bladstripping og bioraffinering vil blive testet i forsøg beliggende i forskellige regioner i Europa og Tyrkiet og vurderet for foderværdi i enmavede og drøvtyggere. Koncepter vedrørende lokale fødevaresystemer baseret på fraktionering af lucerne og rødkløver vil blive vurderet for bæredygtighed. Interessentgrupper vil blive involveret i projektet, og for at sikre en effektiv formidling af resultaterne vil landmænd blive interviewet vedrørende holdninger til selvforsyning og barrierer for samarbejde, der kan være nødvendige for implementering af lokale fødevaresystemer.
  Projekt vil generere vigtig viden om, hvordan man forbedrer selvforsyning i økologisk husdyrproduktion. En vurdering af økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter kan bruges til at tilpasse bæredygtige lokale fødevaresystemer i forskellige regioner.
  Projektet er finansieret af CORE Organic CofundBeskrivelse

  01/03-201830/04-2021

 28. VetBioNet

  Tina Sørensen Dalgaard

  Det store EU-projekt: VetBioNet, som netop er søsat i foråret 2017 har til formål, at etablere et omfattende netværk af førende forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, organisationer og industrielle partnere, der er dedikerede til at fremme forskningen og den teknologiske udvikling inden for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Projektet bliver koordineret af INRA (French National Institute for Agricultural Research) og omfatter 30 partnere fra 14 forskellige lande, heriblandt ni EU medlemslande) fra både den akademiske og den private sektor.Beskrivelse

  01/03-201730/04-2021

 29. RobustPig - Early inoculation of probiotics to newborn piglets

  Lea Hübertz Birch Hansen, Nuria Canibe & Charlotte Lauridsen

  Bevilliget af Innovationsfonden og i samarbejde med Chr. Hansen A/SBeskrivelse

  15/02-201814/02-2021

 30. Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med henblik på bedre sygdomskontrol overfor virusinfektioner

  Tina Sørensen Dalgaard & Frederik Larsen

  Kommercielt opdrættede kyllinger er sårbare overfor en række virus sygdomme der uden forbyggelse giver direkte økonomiske tab for producenterne. Ydermere skaber det øget risiko for infection med sekundære bakterielle patogener, der kræver antibiotika behandling.
  Det overordnede formal med projektet er at tilveje bringe viden om dyrene genetiske variations indflydelse på kvaliteten af vaccinationsprogrammer. Derudover skal information om denne variation bruges til at udvikle nye vaccine-adjuvanser, der kan anvendes til at optimere control af virusinfektioner gennem nye vaccinetyper med bredere beskyttelse.Beskrivelse

  01/01-201731/12-2020

 31. Fødevareingredienser fra grøn bioraffinering

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen & Anne Braad Kudahl

  Fødevarer med græsprotein er endnu ikke på markedet, men spås et stort potentiale.
  I projektet påtænkes der at lave kosttilskud, færdige produkter så som proteindrikke, barer, samt veganer-postejer, -pølser og -færdigretter.
  Projektet er finansieret af Region Midtjylland.Beskrivelse

  01/02-201930/09-2020

 32. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Sundas Rani

  Objective
  To investigate if glyphosate residues in genetically modified (GM) feed crops like Roundup ready soybeans and desiccated grain cause livestock health problems and so the use of glyphosate is a sustainable strategy for weed control.
  Experimental approach
  To achive our objective we will use pigs and hens as an experimental organism. Will analyze their health ststus and growth using NGS technology mainly Illumina Miseq NGS platform. Then short chain fatty acid analysis using gas chromatography (FID- based). Also some specific quantitative PCR (qPCR) analysis. For bioinformatics we will mostly rely on Qiime and R software.Beskrivelse

  01/09-201701/09-2020

 33. Dansk Korthornsavl i Fremtiden – Genomisk Kortlægning af Korthornpopulationer

  Anna A. Schönherz & Bernt Guldbrandtsen

  Ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG), Aarhus Universitet, beskæftiger vi os med genomisk karakterisering og forbedring af bæredygtig bevaring af levende husdyrgenetiske ressourcer. Inden for de sidste 5 år har vi kortlagt den genetiske mangfoldighed og slægtskab af 12 gamle danske husdyrracer bl.a. tre af de fire bevaringsværdige gamle kvægracer: rød Dansk Malkerace anno 1970 (RDM-70), sort Dansk Malkerace anno 1965 (SDM-65) og Dansk Korthorn. Disse undersøgelser fastslog, at Dansk Korthorn har en gennemsnitlig genomisk indavlsgrad på 33% (Szekeres et al. 2016), hvilket er meget højt og bekymrende. Det afspejler en meget lille population med ringe genetisk variation. Den genomiske indavlsgrad vil vokse i fremtiden i takt med, at slægtskabsgraden fortsætter med at vokse i en lille population. En yderligere stigning af indavlsgraden vil resultere i svækket reproduktionsevne, nedsat livskraft og en reduceret modstandsdygtighed over for sygdomme og dermed et forringet helbred. Tegn på nedsat reproduktionsevne i Dansk Korthorn kan konstateres, men om dette skyldes indavlsdepression kan ikke fastslås på nuværende tidspunkt.

  Et bæredygtigt bevaringsprogram for Dansk Korthorn er dermed uundværligt for at sikre racens overlevelse. Et fortsat tab af genetisk variation vil føre til indavlsdepression og gradvist undergrave racens overlevelse - selv inden for relativt kort tid. Etablering af et bæredygtigt bevaringsprogram forudsætter et tilstrækkeligt antal dyr med tilstrækkelig genetisk variation, at slægtskabet mellem dyrene i racen kendes og en sikring af, at den eksisterende genetiske variation bevares. I situationer, hvor den genetiske variation er mindsket i en bestand som Dansk Korthorn, kan krydsning være den eneste metode til at genetablere den genetiske variation i bestanden, med henblik på at genskabe bæredygtigheden i avlsarbejdet (Kettunen et al., 2017; Lewis et al., 2015). Der er behov for hurtig handling i Dansk Korthorn. Muligheden for gen-fornyelse i Dansk Korthorn bør derfor undersøges som en bevaringsstrategi.

  Korthornracen stammer oprindeligt fra England, men har spredt sig geografisk til bl.a. Nordeuropa, Amerika, Canada og Australien. Den vandt indpas i Danmark i slutningen af 1800‐tallet, hovedsageligt gennem importerede dyr fra Ejderstedt i Tyskland efterfulgt af senere import fra England (Sørensen og Nielsen, 2017). Supplering af den genetiske variation i Dansk Korthorn kan derfor foretages med dyr af ren korthornsafstamning, som formodes at have doneret genetisk materiale eller at have en oprindelse, der ligner Dansk Korthorns.

  Med finansiel støtte fra Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, har vi startet projektet ”Dansk Korthornsavl i Fremtiden - Genomisk Kortlægning af Korthornspopulationer”. Målet er at kortlægge og sammenligne den genetiske variation og slægtskabet mellem den danske population og udenlandske korthornspopulationer for at sikre et bæredygtigt bevaringsarbejde af Dansk Korthorn i fremtiden med henblik på potentiel gen-fornyelse af den nuværende population af Dansk Korthorn. Ved anvendelse af nye teknologier, der udnytter variation i genomet, er det muligt ikke alene at bestemme slægtskabet mellem dyr, men også at karakterisere genetiske forskelle både mellem og inden for korthornspopulationer. De genomiske informationer vil danne grundlag for at belyse nuværende slægtskaber mellem den danske population og de udenlandske korthornspopulationer. Resultaterne af de genetiske undersøgelser vil blive brugt til at spore eventuel uønsket opblanding i andre korthornsbestande, så opblandede bestande eller dyr kan udelukkes fra import af genetisk materiale. Derudover vil informationen danne grundlag for identifikation af egnede samarbejdspartnere i bæredygtig bevaring af Dansk Korthorn, især med henblik på potentielle gen-fornyelser af den nuværende population af Dansk Korthorn og uden at den danske korthornpopulations egenart kompromitteres.Beskrivelse

  01/01-201930/06-2020

 34. Veterinærforlig III: Fodringsstrategi baseret på fermenteret korn og probiotika til forbedring af tarmsundhed og reducering af fravænningsdiarré hos grise

  Nuria Canibe, Helle Nygaard Lærke, Samantha Joan Noel & Ole Hojberg

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af at anvende en fodringsstrategi, der forventes at 1) stimulere foderoptagelse hos smågrise allerede under diegivning og på samme tid 2) reducere risikoen for fravænningsdiarré med fokus på E. coli infektion.Beskrivelse

  01/05-201801/05-2020

 35. Feed-a-Gene: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

  Knud Erik Bach Knudsen, Samantha Joan Noel, Søren Krogh Jensen, Mette Skou Hedemann & Helle Nygaard Lærke

  Feed-a-Gene aims to better adapt different components of monogastric livestock production systems (i.e., pigs, poultry and
  rabbits) to improve the overall efficiency and to reduce the environmental impact. This involves the development of new and
  alternative feed resources and feed technologies, the identification and selection of robust animals that are better adapted to
  fluctuating conditions, and the development of feeding techniques that allow optimizing the potential of the feed and the
  animal.
  To reach this overall objective, the project will:
  - Develop new and alternative feeds and feed technologies to make better use of local feed resources, green biomass and
  by-products of the food and biofuel industry.
  - Develop methods for the real-time characterization of the nutritional value of feeds to better use and adapt diets to animal
  requirements.
  - Develop new traits of feed efficiency and robustness allowing identification of individual variability to select animals that are
  more adapted to changes in feed and environmental conditions.
  - Develop biological models of livestock functioning to better understand and predict nutrient and energy utilization of
  animals along their productive trajectory.
  - Develop new management systems for precision feeding and precision farming combining data and knowledge from the
  feed, the animal, and the environment using innovative monitoring systems, feeders, and decision support tools.
  - Evaluate the overall sustainability of new management systems developed by the project.
  - Demonstrate the innovative technologies developed by the project in collaboration with partners from the feed industry,
  breeding companies, equipment manufacturers, and farmers’ organisations to promote the practical implementation of
  project results.
  - Disseminate new technologies that will increase animal production efficiency, whilst maintaining product quality and animal
  welfare and enhance EU food security to relevant stakeholders.
  Department of Animal Science, Aarhus University is primarily involved in WP1 and WP2.
  Funding: Horizon 2020Beskrivelse

  01/03-201501/03-2020

 36. Effect of redox staus on immunity of pigs pre-weaning

  Charlotte Lauridsen

  Project in collaboration with Adisseo, FranceBeskrivelse

  01/08-201831/01-2020

 37. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Peter Lund, Kai Grevsen, Dana Olijhoek, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Martin Riis Weisbjerg & Ole Hojberg

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %.
  Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid.
  Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs
  produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få
  tilgængelige midler til metanreduktion. Indledende pilotforsøg i udlandet
  og i Danmark har indikeret, at tilsætning af oregano med højt indhold af
  carvacrol (terpen i æteriske olier, stærkt antimikrobiel) i foderet
  nedbringer produktion af metan i koens vom. Bioaktive stoffer i oregano
  påvirker formentlig sammensætningen af mikroorganismer i koens
  fordøjelsessystem, og reducerer antallet af metanproducerende
  organismer. Det ser samtidig ud til at oregano i koens foder påvirker
  fedtsyresammensætning i mælken positivt. I projektet udføres
  fodringsforsøg med oregano i specielle metan-kamre for at kvantificere
  effekten af varierende mængder på metanudledning, mælkeydelse og -
  kvalitet.Til de betydelige mængder af oreganomateriale, der bliver tale
  om, skal der i projektet udvikles optimeret dyrkning og forarbejdning af
  økologisk oregano. Højtydende underarter af Origanum vulgare med
  højt indhold af aktive stoffer og stabilt udbytte anvendes. Desuden
  forædles nye højtydende sorter specielt til metanreduktion.
  Vi vil vise at det virker, komme med eksakte tal på effekter, og angive
  hvordan det kan dyrkes økologisk og anvendes i praksis, og med
  hvilken gevinst for klima, landbrug og samfund.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2019

 38. SYN-CARB Syntetiske kulhydrater med bred målretning af aviær C-type lektin af receptorer som et ny redskab for bæredygtig styring af patogener med zoonotisk potentiale

  Tina Sørensen Dalgaard, Frederik Larsen & Rikke Brødsgaard Kjærup

  Infektionssygdomme udgør en alvorlig trussel mod dyrevelfærden og medfører store økonomiske tab i fjerkræproduktion på verdensplan. Særlig opmærksomhed er i tiden rettet mod brugen af antibiotika og problemerne omkring resistensudvikling.Beskrivelse

  01/01-201731/12-2019

 39. Synergiskabende aktiviteter på ST

  Charlotte Lauridsen

  Bevilliget af Aarhus Universitets ForskningsfondBeskrivelse

  01/10-201801/12-2019

 40. Ablactomab - et bioteknologisk alternativ til antibiotika i landbruget

  Charlotte Lauridsen

  Bevilliget af InnovationsfondenBeskrivelse

  01/02-201830/06-2019

 41. Levering af ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarmsystemet

  Mette Skou Hedemann, Stig Purup & Yuan Yue

  Overvægt og fedme er et stigende problem, som påvirker store dele af verdens befolkning. Trods mange initiativer, som uddannelse, anbefalinger om fysisk aktivitet og udvikling af fødevarer med lavt kalorieindhold, er det ikke lykkedes at imødegå denne trend. Vi ser derfor et akut behov for at udvikle nye strategier, som udnytter viden indenfor materiale- og fødevarevidenskab samt molekylær biologi med samtidig fokus på forbrugerens glæde ved fødevarer. Det overordnede projektmål er at identificere og udvikle systemer til kontrolleret levering af aktive ingredienser designet til at påvirke de mæthedsregulerende mekanismer i mave-tarm systemet og anvende disse i dagligdags fødevarer. Dette projekt, som støtter de nationale og internationale strategier mod forebyggelse af fedme, er et samarbejde mellem DuPont, den Interdisciplinary Nanoscience Center og Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Vellykket samspil af de tre vigtigste forskningsmæssige udfordringer: 1) identifikation af mæthedsforøgende ingredienser, 2) udvikling af indkapslingsstrategier til beskyttelse og levering kombineret med 3) fødevareformuleringer, vil give viden og teknologi med betydelig kommerciel og social betydning. Resultaterne af dette projekt vil ikke alene bidrage til tilgængeligheden af sundere fødevarer, men vil også styrke Danmarks position som en af verdens førende indenfor fødevarevidenskab og produktion, og dermed have en positiv virkning på landets vækst og beskæftigelse.Beskrivelse

  01/01-201601/06-2019

 42. Effekt af jerntilskud i første leveuge på minkhvalpens jernstatus, vækst og overlevelse

  Rikke Brødsgaard Kjærup

  Projekt bevilliget af Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond.

  Formålet med projektet er at undersøge effekten af at give minkhvalpe ét tilskud af jern i første leveuge på hvalpenes jernstatus (hæmoglobinniveau), tilvækst, sundhed (immunforsvar) og overlevelse.

  Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem Kopenhagen Fur og Aarhus Universitet. Forsøget gennemføres på Kopenhagen Fur forsøgsgård i dieperioden 2018, og analyserne af blodprøverne foretages af Aarhus Universitet, ANIS.Beskrivelse

  01/05-201831/05-2019

 43. Salmonelladiagnostik ved hjælp af luftprøver

  Ricarda Margarete Engberg

  Samarbejde med Force TechnologyBeskrivelse

  30/10-201830/04-2019

 44. Vitamin og tarmfunktion

  Charlotte Lauridsen

  Projekt i samarbejde med DSM Nutritional products AGBeskrivelse

  01/06-201801/03-2019

 45. Erysipelas - en ny sygdom i dyrevenlige produktionssystemer til fjerkræ og svin - EryPoP

  Tina Sørensen Dalgaard

  Erysipelas is a severe infectious disease caused by the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae (ER).
  Following the change in housing for laying hens in Europe, erysipelas has become an emerging disease in
  several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic
  production. Erysipelas is a well-known acute disease in pigs and a suspected cause of arthritis and
  considerable economic losses in organic pigs. Erysipelas is difficult to prevent in the growing sector of
  animal friendly production systems for pigs and poultry.
  The overall aim of the proposed project (EryPoP) is to generate important knowledge on infections with
  Erysipelothrix rhusiopathiae (ER) in animal friendly poultry and pig production. This knowledge is crucial
  to secure animal welfare in these growing sectors, by developing effective management routines to
  prevent future disease outbreaks.Beskrivelse

  01/01-201631/12-2018

 46. METAPIG - optimering af svinets tarmbakterier for at øge fodereffektivitet og tarmsundhed

  Nuria Canibe

  Ny forskning har vist, at tarmens bakterier spiller en afgørende rolle i forhold til udnyttelse af fødens energi og for udviklingen af et effektivt immunforsvar og dermed beskyttelse mod sygdomme.
  I dette projekt vil vi udnytte den store viden, der eksisterer i Danmark omkring svineprodukt, udvikling af foder samt grisens genetik og tarmbakterier til at afdække, hvorledes det vil være muligt at ændre sammensætningen af tarmens bakterier - for netop at styrke immunsystemet og udnyttelsen af foderet.Beskrivelse

  01/01-201531/12-2018