Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Husdyrernæring og fysiologi

Forskningens formål og fokus

Det overordnede formål er at skabe ny viden om husdyrenes fysiologiske og produktionsmæssige respons på ernæring og fodring gennem studier af de basale kvalitative og kvantitative fordøjel-ses-, absorptions- og stofskifteprocesser. Målet er endvidere at identificere egnede biomarkører for fysiologiske ubalancer og næringsstofstatus til brug for udvikling af produktionseffektive og bæredygtige fodringsstrategier, der dækker husdyrenes næringsstofbehov ved skiftende fysiologiske stadier. 

Primære fokusområder

  • Kvantificering af næringsstoffers omsætning på organ- og heldyrsniveau.
  • Fysiologisk regulering af husdyrenes livsytringer og identifikation af fænotypiske og genotypiske biomarkører.
  • Næringsstofbehov i relation til dyrenes forskellige fysiologiske stadier. 
  • Ernæring med fokus på produktion under hensyntagen til sundhed, velfærd og produktkvalitet.
  • Forbedring af husdyrs ressourceudnyttelse og rolle i den cirkulære bioøkonomi.
  • Fodringsmæssige løsninger til reduktion af husdyrs miljøbelastning med N, P, tungmetaller mv. og klimapåvirkning gennem emission af drivhusgasser og ammoniak.

Nøglediscipliner

Fordøjelses- og ernæringsfysiologi; Organ- og produktionsfysiologi; Biomarkører; Biomodellering; Foderstofkemi og anvendt analytisk kemi og biokemi. 

 

Forskningens perspektiver

Perspektiverne er udvikling af nye bæredygtige fodringsstrategier og næringsstofnormer i primærerhvervet og forskningsbaseret betjening af myndighederne vedr. forbedring af jordbrugets næringsstofudnyttelse og reduktion af klimabelastningen. Ved at kombinere anvendelsen af ny teknologi, viden om dyrenes fysiologi samt brugen af biomarkører er perspektivet forbedring af husdyrenes sundhed og velfærd samtidigt med, at produktions- og ressourceeffektiviteten forbedres med sigte på en rentabel og samtidig etisk og miljømæssig forsvarlig husdyrproduktion med høj fødevaresikkerhed og produktkvalitet.