Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Epidemiologi og management

Forskningens formål og fokus

Forskergruppen udvikler metoder og værktøjer til produktions- og sundhedsstyring i besætninger til gavn for husdyrenes sundhed og velfærd i en bæredygtig kontekst. Forskergruppen udvikler, samler og formidler viden om styring af produktion, sundhed og velfærd i husdyrbesætninger og om kommunikation mellem husdyrbrugere, myndigheder og det omgivende samfund.

De primære fokusområder:

  • Udvikling af metoder til vurdering og styring af husdyrproduktion, -sundhed og -velfærd på besætningsniveau
  • Epidemiologiske analyser af risikofaktorer for og virkninger af husdyrsygdomme
  • Udvikling af økologiske og konventionelle produktionskoncepter i husdyrbruget
  • Analyser af samspil mellem husdyrbrugere, rådgivere og myndigheder
  • Analyser af økonomiske konsekvenser af managementstrategier i husdyrbesætninger

 

Nøglediscipliner:

Veterinær epidemiologi; management science; økonomi; antropologi og velfærdsvurdering af husdyr.

 

Forskningens perspektiver

De udviklede produktionskoncepter, metoder og redskaber bidrager til at fremme en bæredygtig husdyrproduktion til gavn for erhverv og samfund. Forskningen gennemføres i en international kontekst og formidles i publikationer, uddannelser, myndighedsbetjening og kommercialisering.

Forskergruppens resultater søges præsenteret i form og fora, så de kan indgå i udviklingen af primærproduktionen, indgå i den løbende samfundsdebat og som basis for myndighedsudøvelse og regulering.