Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adfærd og stressbiologi

Forskningens formål og fokus

Forskningsområdet skaber og formidler ny viden om husdyrenes adfærdsmæssige behov, stressbiologi og tilpasningsevne til udvikling af principper for indretning af nærmiljø og håndtering, som sikrer velfærd, sundhed og funktionalitet hos dyr, der anvendes til produktion, dyreforsøg og som hobby- og terapidyr. Området forsker i metoder til vurdering af velfærd og tilpasningsevne til anvendelse i husdyravlen og beslutningsstøttesystemer, sygdomsovervågning og dokumentation af dyrevelfærd. Desuden forskes der i dyremodeller for smerte og emotionelle/psykiske tilstande.

Primære fokusområder

  • Husdyrenes adfærd og adfærdsmæssige behov med henblik på forebyggelse af skadelig adfærd samt forbedring af staldindretning, management og transport.
  • Betydning af genetik og fysisk/socialt miljø for dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner, herunder samspillet mellem dyr og mennesker.
  • Metoder til automatisk registrering og overvågning af adfærd med henblik på vurdering af velfærd og tidlig identifikation af sygdom.
  • Metoder til kvantificering af emotionelle tilstande.
  • Stressreaktioner relateret til biologiske omkostninger af betydning for effektivitet og produktion.

Nøglediscipliner

Etologi; Stressfysiologi; Smertebiologi; Velfærdsvurdering på individniveau; Biometri/anvendt statistik.

Forskningens perspektiver

Forskningen bidrager med ny viden om adfærd, stressreaktioner og tilpasningsevne til at udvikle en bæredygtig husdyrproduktion, hvor opstaldning, håndtering og transport af dyr tilgodeser både funktionalitet og dyrevelfærd, samt viden om samspil mellem dyr og mennesker til gavn for såvel landbrug som samfund.