Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Reduceret udskillelse af fosfor

Projektets formål 

- At kvantificere gødningens indhold af P ved fodring efter P-norm med anvendelse hhv. rapskage, sojaskrå og hestebønner som proteinfodermidler i rationen hos højtydende malkekøer, samt at teste, om fytasetilsætning ved fodring efter P-norm hos højtydende malkekøer medfører en højere P-udnyttelse i køerne, og dermed en lavere udskillelse i gødningen.

Projektbeskrivelse

Projektet detailplanlægges i foråret 2018 og gennemføres i efteråret 2018 med i alt 24 højtydende malkekøer (DH) over en tre måneders periode.

Cirka seks uger efter kælvning inddeles køerne i 6 ensartede grupper, der fordeles på 6 TMR foderrationer.

De 6 foderrationerne optimeres efter energi, protein, fedt, P og Ca i NorFor på samme grundingredienser og baseres alle på majsensilage som grovfoder.

Som de 6 forsøgsbehandlinger anvendes 3 proteinfodermidler (rapskage, sojaskrå og hestebønner) i kombination med 2 niveauer af fytase i foderet (ingen eller 6000 enheder (FTU) fytase per kg fodertørstof).

Foderet tilsættes titaniumoxid som markør.

Hver periode varer 21 dage med 2 ugers tilvænning og 1 uges opsamling. I opsamlingsugen udtages foderprøver, registreres individuel foderoptagelse, måles ydelse og udtages mælkeprøver, udtages blodprøver, samt tages repræsentative prøver af gødning og urin. Foder og mælk analyseres for standardparametre, Ca og P, gødning analyseres for tørstof, titanium, Ca og P, urin og plasma analyseres for Ca og P.

Kemiske og statistiske analyser samt formidling gennemføres i 2019.

 

Udbytte af projektet

Projektet vil frembringe ny viden, der kan hjælpe landmanden til at reducere P-udskillelsen fra malkekøer, vigtig for produktionens bæredygtighed og økonomi. På lang sigt vil en reduceret udskillelse af P fra mælkeproduktionen også bidrage til opfyldelse af samfundets mål om en reduceret udledning af P til miljøet.


Resultater      

Resultaterne vil blive formidlet til praksis og forskning både på dansk og engelsk. De danske bidrag kan omfatte indlæg på Kvægkongres og temadage om fodring samt artikler i kvæginfo, fagblade samt elektroniske nyhedsbreve. Resultater vil ligeledes blive formidlet ved møder, foredrag og i undervisningen. Der forventes at kunne publiceres mindst 1 videnskabelig artikel.