Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektliste-Svin

Forskningsprojekter med svin

Høj mælkeydelse med langsom udfodring - SLOWFEED

Projektet gennemføres for at få en dybere forståelse af, hvorfor og i hvor høj grad den ændringer i udfodringsstrategier påvirker søernes fysiologi. Der indsamles blodprøver og mælkeprøver for at blive klogere på, hvordan søernes lever og yver fungerer.

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Peter K. Theil
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet; SEGES og Københavns Universitet

Projektperiode: 2021 

Ablacto+ - Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré

Ablacto+, er et banebrydende nyt produkt til bekæmpelse af fravænningsdiarré i smågrise.  Dette samarbejdsprojekt mellem Bactolife ApS, Novozymes A/S, DTU Bioengineering, AU-ANIS og SEGES har til formål at understøtte den videre produktudvikling af Ablacto+ og definere dosis, formulering, administration og sikkerhed for det endelige produkt.

Læs mere om Ablacto+ projektet

Projektdeltager:  Nuria Canibe
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2020-2023 

Winter Feeding of Organic Sows - WIFI

Der udvikles vinterfoderstrategier under hensyntagen til dyrenes indtag af
ensilage. Projektet giver ny videnskabelig viden om
1) Energi og proteinbehov hos udendørs søer fodret på to proteinniveauer og
2) Indtag og udnyttelse af forskellige typer af grovfoder og hvordan disse
påvirker proteinbehovet og søernes huld, reproduktion og
kuldresultater.  

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Peter K. Theil
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet; SEGES og Vestjyllands Andel.

Projektperiode: 2020-2023

SUPIAF - Bæredygtig protein ingrediens som dyrefoder - GUDP projekt

Formålet er at videreudvikle bakterielt proteins potentiale i foder til smågrise og opdrætsfisk. Produktet vil blive optimeret i forhold til næringsstofbehovet hos ovennævnte opdrætsarter, så det fremadrettet kan indgå i foderfirmaers foderblandinger som en bæredygtig proteiningrediens eller et funktionelt additiv. 

Læs mere om protein-projektet.

Projektleder:  Mette Olaf Nielsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet; DTU Aqua; BioMar; Danish Agro; UNIBIO.

Projekt periode: 2020-2022 

Grise uden antibiotika: En grisemodel for colitis-complex diarre med fokus på mikrobiel fermentering i tyktarmen

Formålet er at karakterisere den mikrobielle sammensætning og forgæringsmønstret i afføring hos grise med og uden colitis-complex diarré (CCD) og bl.a. bruge den viden til at etablere en ny sygdomsmodel for CDD i grise.

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Tina Skau Nielsen
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2020-2022 

Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning (FORFRA)

Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Mette Skou Hedemann
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2019-2022 

Robuste grise med funktionelle ingredienser i foderet

Formålet med projektet er at finde konkrete ernæringsmæssige tiltag, der kan sikre robuste grise med god vækst, med særligt fokus på perioden omkring tre uger efter fravænning.

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Uffe Krogh
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet: University of Alberta

Projekt periode: 2019-2021 

Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Lene Juul Pedersen
 
Institution(s): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Project period: 2020-2021 

Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

The PPILOW project aims to co-construct through a multi-actor approach solutions to improve the welfare of poultry and pigs reared in organic and low-input outdoor farming systems. 

Read more about the PPILOW project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2019-2024 

Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden hos den fravænnede gris (7-30 kg).

Formålet er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret.

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Charlotte Lauridsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2018-2022 

Produktion af robuste økologiske avlssøer (PorganiX)

Formålet med PorganiX er at etablere den første danske økologiske kerne- og opformeringsbesætning for svin og skabe vidensgrundlag for, at den økologiske landmand kan udvælge de bedst egnede polte i forhold til et økologisk avlsmål. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektdeltager:  Lene Juul Pedersen
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Project period: 2018-2020 

OK-net EcoFeed

OK-Net EcoFeed aims at helping organic pig and poultry farmers in achieving the goal of 100% use of organic and regional feed.

Read more about the OK-Net EcoFeed project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2018-2020 

Fibre sikrer effektiv aflejring af soens rygspæk

Projektets hovedformål er at måle hvor effektivt drægtige søer udnytter fibrenes energi til aflejring af rygspæk samt at undersøge forskellige fiberkilders betydning for energiudnyttelse og fordeling af aflejret fedt og protein på kroppen.

Læs mere om projektet med fibre til drægtige søer

Projektansvarlig:  Peter K. Theil,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2019-2021 

Færre dødfødte grise og lavere pattegrisedødelighed med hurtigere faringer (Born2Live)

Formålet med Born2Live er at reducere den totale pattegrisedødelighed indtil fravænning. Målet er at forbedre søernes blodsukker for at opnå hurtige faringer, hvorved dødfødte veksles til levendefødte.

Læs mere om Born2Live-projektet.  

Projektansvarlig:  Peter K. Theil,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2019-2022 

Optimeret indtransport af søer - bedre velfærd og højere værdi

Projektet SOTRANS skaber viden som kan danne grundlag for formulering af operationelle guidelines for udlevering og transport af slagtesøer, sådan at de nuværende udfordringer af søernes velfærd og kødkvalitet minimeres. Læs mere om SOTRANS-projektet.

Projektdeltager:  Mette S. Herskin,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2021 

Økologisk svineproduktion baseret på græsprotein (SuperGrassPork)

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs. Læs mere om SuperGRassPork-projektet.

Projektdeltager:  Lene Stødkilde-Jørgensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Dansk tang til kalve og smågrise

Den del af projektet der foregår ved AU-Foulum har blandt andet til formål at undersøge tangs sundhedsfremmende egenskaber (diarréhæmmende effekt) hos kalve og smågrise. Læs mere om tangprojektet...
Se poster om tangprojektet...

Projektansvarlig:  Jakob Sehested,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Ny aminosyreprofil til højtydende diegivende søer er vejen frem til mere mælk

Projektets overordnede målsætning er at skabe ny viden, så forsyningen med protein og livsnødvendige aminosyrer til den højtydende diegivende so kan optimeres. Læs mere om aminosyre-projektet.

Projektansvarlig:  Peter K. Theil,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Opbygning af forskningsnetværk til bekæmpelse af alvorlige infektionssygdomme hos husdyr

Formålet er at etablere et omfattende netværk af førende forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, organisationer og industrielle partnere, der er dedikerede til at fremme forskningen og den teknologiske udvikling inden for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Læs mere om netværksprojektet.  

Projektdeltager: Dalgaard, Tina Sørensen  

Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2021 

Kan rester af glyphosat i foderet påvirke husdyrs sundhed?

Målet med projektet er at undersøge, hvad det betyder, når husdyrene udsættes for glyphosat-rester via foderet. Læs mere om glyphosat-projektet.  

Projektansvarlig:   Sørensen, Martin Tang  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2017-2020 

Xylanaser - Arabinofuranosidases research program

  Dette projekt omhandler in vitro teknikker, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen hos grise for at forstå, hvorledes forskellige arabinoxylan-nedbrydende enzymer virker under konditioner, der simulerer fordøjelsesprocesserne i mavetarmkanalen. Læs mere om Xylanase-projektet.  

Projektansvarlig:   Knudsen, Knud Erik Bach  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2020 

Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise (EFFORT)

  I projektet undersøges de økologiske svins behov og på grundlag heraf udvikles foderblandinger og fodringsstrategier, der vil betyde en markant foderbesparelse og lavere miljøpåvirkning. Læs mere om fodringsprojektet. 

Projektansvarlig:   Theil, Peter Kappel   
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2016-2020 

FEED-A-GENE: Vejen til mere robuste og effektive husdyr

Projektet vil finde nye løsninger til at øge effektiviteten og bæredygtigheden i husdyrproduktionen inden for svin og fjerkræ. Læs mere om EU-projektet. 

Projektansvarlig:  Knud Erik Bach Knudsen  
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2015-2020