Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optimale hundebesøg

Der skete en fejl.

Vis debug information

Projektets formål og baggrund
Dette projekt har til formål at skaffe ny viden om effekten af forskellige slags hundebesøg på plejehjem, især om mere aktive og intens aktivitet med hunden har større effekt, og hvilke elementer i et besøg, personer med demens reagerer mest optimalt på.

Tidligere undersøgelser har vist, at særligt en levende hund, men også en robotsæl stimulerede de ældre til mere berøring og samtale end en bamse. Det tyder på, at muligheden for interaktion med et dyr har betydning for udbyttet af besøget. Jo mere demente de ældre var, jo mere kommunikerede de med dyret fremfor personen, mens det modsatte var tilfældet for mere velfungerende ældre.

Projektets hovedindhold

Undersøgelsen skal omfatte i alt 192 beboere på 8 plejehjem. Deltagerne vil blive inddelt i 2 grupper på baggrund af demensgrad og herefter modtage i alt 12 besøg to gange om ugen over en periode på seks uger. Besøgene vil vare i 10 min. og være med eller uden hund og med høj eller lav aktivitet.

Med denne forsøgsopstilling bliver vi stand til at svare på, om der er større effekt, hvis hundebesøget aktivt organiseres omkring hunden end hvis den blot er med, og om det optimale besøg er forskelligt for ældre med end uden demens. Vi har valgt også at se på besøg uden hund, da vi derved kan adskille hundeeffekten fra effekten af aktivitet.

Vi vil måle reaktionen på besøgene imens de foregår ved at observere og kvantificere de ældres adfærd. I det tidligere projekt fik vi desuden en del tilbagemeldinger fra personalet om, at beboernes hverdag mellem besøgene syntes positivt påvirket. Disse erfaringer vil vi opsamle og bruge til udvikling af et redskab, så vi også kan evaluere virkningen af besøgene ud fra personalets observationer. Endelig vil vi måle effekten af besøgene ved hjælp af anerkendte psykiatriske skalaer til vurdering af depressionssymptomer og det daglige funktionsniveau.

Projektperiode og udbytte
Projektet starter januar 2015 og afsluttes december 2018. Undersøgelsens resultater vil blive til gavn for plejehjemsbeboere gennem positive oplevelser og en større livskvalitet, og samtidig hjælpe de frivillige, der allerede nu gør en stor indsats, så de kan målrette og tilpasse deres besøg til den enkelte beboer.

Resultater/relaterede artikler

  • Menneskets bedste ven som besøgsven for plejehjemsbeboere, december 2014