Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optimal mælkeproduktion med græs og bælgplanter

Projektets formål og baggrund
Grønne græsmarksafgrøder forsyner malkekvæget med struktur og protein foruden energi. Med øgede og svingende foder- og proteinpriser er en stor og stabil grovfoderproduktion essentiel på både konventionelle og økologiske bedrifter. Nye græsarter som raj- og strandsvingel samt rødkløver har fået stor udbredelse pga. et højt udbytte. Men der er begrænset dokumentation for disse afgrøders mælkeproduktionsværdi under danske forhold, samtidig med at der er usikkerhed omkring hvor godt afgrøderne passer i det nuværende foderoptagelsessystem i NorFor. Derfor er der også en vis skepsis blandt kvægbrugere overfor især raj- og strandsvingel og rødkløver.

Formålet med forsøget er derfor at opnå viden omkring foderoptagelse og mælkeproduktionsværdi af rajsvingel, strandsvingel og rødkløver sammenlignet med rajgræs og hvidkløver.

 

Projektets hovedindhold
I dette projekt vil der blive gennemført følgende aktiviteter:

•Gennemføre metaanalyse på eksisterende litteratur på raj- og strandsvingel og rødkløver

•Bestemme foderoptagelse og mælkeproduktionsværdi for raj- og strandsvingel, rajgræs og rød- og hvidkløver i intensive produktionsforsøg på AU Foulum, og i praksis bestemme mælkeproduktionsværdi, gødningskonsistens og fiberfordøjelighed af gødningen under forskellige praksisrelevante forhold

•Undersøge sortsvariation i rødkløvers fytoøstrogen indhold

 

Resultater/relaterede artikler

Forsøgfaciliteterne ved DKC - bestemt et forsøg værd!, Ny Kvægforskning, maj 2016