Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opkoncentrering af mælk på gårdene

Ny bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

 

Projektets formål 

- at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig mælkeproduktion gennem udvikling af nye mælketeknologier til opkoncentrering af mælk på gården, hvorved det er muligt at reducere CO2-udledning, køleomkostninger og transportudgifter og således demonstrere, at bæredygtighed og lønsomhed fint kan gå hånd i hånd. 


Delmål

Projektet skal bl.a. medvirke til:

  • At udvikle en bæredygtig proces til opkoncentrering af mælk på gården, hvor koncentratet efterfølgende bruges til fremstilling af mælkebaserede pulvere samt til ost på mejerierne. 

  • At sikre at mælkekoncentraterne har en god holdbarhed, kvalitet og egnethed til videre forarbejdning. 

  • At implementere og efterfølgende demonstrere ’opkoncentrering på gården’-konceptet over for landmændene. Dette sker hos KFC.

  • At beregne de økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at flytte opkoncentrering af mælken til de store malkekvægsbesætninger. En række scenarier opstilles for landmænd og mejerier, og disse kan efterfølgende bruges til at udvikle en afregningsmodel for koncentrater.

 

 

Udbytte af projektet

Indledende beregninger har vist, at opkoncentrering af mælken med fordel kan flyttes ud på de store gårde. For at nå de forventede forretningsmål er det nødvendigt at udvikle teknologier til opkoncentrering af mælk på gården, og projektet vil derudover dokumentere mælkekoncentraternes kvalitet, holdbarhed og funktionalitet, demonstrere konceptet for landmændene (sker hos KFC) samt detailberegne de økonomiske, klima- og miljømæssige gevinster ved at flytte opkoncentreringen ud til de store malkekvægsbesætninger. 

Projektets resultater vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter og i branchetidsskrifter, ligesom resultaterne vil blive formidlet ved nationale møder for producenter og rådgivere.  

Resultater/relaterede artikler

Status på projekt: "Opkoncentrering af mælk på gårdene", oktober 2014.

Omtale på FOODCULTURE.dk: september 2014

Poster om projektet, september 2013

Foromtale af projektet, januar 2013