Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fasefodring med protein til malkekøer

Projektets formål og baggrund
Projektets fokus er at udvikle nye proteinfodringsstrategier til malkekøer med speciel fokus på perioden umiddelbart efter kælvning. Det er projektets grundidé at der kan opnås betydelige positive effekter på mal-kekøernes mælkeproduktion (+20%), kvælstofudnyttelse og sundhed ved at øge proteintildelingen markant i den første periode efter kælvning.

Dette er baseret på resultater fra 3 forsøg gennemført med AU-Foulum som initiativtager. Resultaterne tyder på at situationer med AMS eller kraftfoderautomater giver et godt udgangspunkt for at styre en profileret tildeling af ekstra protein i de første uger efter kælvning.

Projektets hovedindhold
På nuværende tidspunkt er der gjort enkelte erfaringer i praksis med proteinfodringsstrategier til nykælvere. Disse erfaringer tyder dog på at det ikke umiddelbart er muligt at opnå den ønskede effekt ved blot at tildele ekstra protein som et pelleteret foder. Projektets formål er således at belyse hvordan relevante proteinrige fodermidler bør anvendes til at opnå den ønskede effekt i praksis. Projektet undersøger variationen i mængden af aminosyrer tilgængeligt for mælkeproduktion ved tildeling af ekstra højkvalitet proteinfodermidler tildelt i fuldfoder, i råvare eller i pelleteret form. Der vil blive anvendt f.eks. vombeskyttet sojaskrå og majsgluten.
Den nye proteinfodringsstrategi forventes at give en ekstra indtjening fra mælk på ca. kr. 1100,- pr. årsko ved 40 % 1. kalvskøer. Hertil skal adderes ekstra indtjening fra forbedret sundhed, samt evt. reduceret proteintildeling i senlaktation.

Plan for formidling og vidensdeling
Der påtænkes mindst én international videnskabelig publikation fra projektet.

Resultaterne vil løbende præsenteres på indenlandske møder for landmænd, konsulenter og dyrlæger (Dansk Kvægs kongres, AU-Foulum og Dansk Kvægs temadage om fodring, o. lign.).

Resultaterne vil også kunne danne grundlag for videreudvikling af foderplanlægningsværktøjet NorFor omkring proteinbehov og udnyttelse.