Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effektiv kvægforskning

 

Projektets formål og effekter:

I Danmark har der været to større forsøgsfaciliteter til kvægforskning, Faciliteterne ved Århus Universitet, Foulum samt Kvægbrugets Forsøgscenter. For at sikre den fremtidige udvikling af forskningsfaciliteter til at understøtte kvægbrugets fortsatte udvikling, der omsættes til praksis, er driften af disse to faciliteter fra 2014 slået sammen i forventning om synergieffekt både mht. til økonomi, dataanvendelse, vidensdeling samt servicering af forskerne. Ved fælles drift forventes der synergier i forhold til kompetenceudvikling ved medarbejdere, datahåndtering samt bedre udnyttelse af både eksisterende og eventuelle nye faciliteter, der kan udvikle DKC i et internationalt perspektiv.

Disse forventninger kan kun indfries gennem en målrettet samkøringsproces, og projektets primære formål er over en treårig periode at sikre, at den forventede synergi opnås gennem en udviklingsproces indenfor de tre områder:

          
I stalden

 

Arbejdspakke 1: Udvikling og implementering af fælles datahåndtering

Arbejdspakke 2: Arbejdspakke Udvikling og implementering af nyt koncept til håndtering af agile projekter

Arbejdspakke 3: Samkøring og udvikling af fælles ressourcer i de to forsøgsenheder

 

Den direkte effekt af projektet er en mere effektiv udnyttelse af de samlede faciliteter og dermed bedre udnyttelse af de ressourcer, der anvendes til forsøg indenfor kvægforskning. Endvidere forventes, at der i perioden kan opnås endnu større tilfredshed blandt forskere mht. gennemførelse af forsøg og datakvalitet.

En mere effektiv udnyttelse af faciliteterne vurderes ud fra en årlig opgørelse af faciliteternes belægningsgrad, antal gennemførte forsøg og det samlede driftsbudget.

Velgennemførte forsøg med valide data vil være en vigtig forudsætning for, at forskningsresultater og demonstrationer er med til at udvikle et konkurrencemæssigt stærkt kvægbrug i Danmark og en ressourcemæssig balanceret vækst, der både bidrager til løsning af klima- og miljøudfordringer og bidrager til høj effektivitet, konkurrenceevne og dermed eksport.

 

Projektets organisering:

Projektet er organiseret med en Centerstyrelse som styregruppe og centerlederen som projektleder.

En videnskabelig gruppe fungerer som følgegruppe, hvis primære fokus er den forskningsmæssige kvalitet af faciliteterne.

Udover medarbejdere fra Danmarks kvægforskningscenter deltager datagruppen ved Institut for Husdyrvidenskab samt forskere, der er brugere af DKC.

 

Projektansvarlig:

Centerleder Merete Jensen, Danmarks kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab