Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

Projektet er finansieret af Kvægafgiftsfonden og Landbrugets Hudefond

Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en lønsom oksekødsproduktion i Danmark, således at eksport af småkalve eller aflivning af disse minimeres, trods de ændrede økonomiske forudsætninger oksekødsektoren udsættes for ved et bortfald af EU-tilskud.

Projektets indhold har elementer, som virker på både kort og langt sigt. Effekten vil på kort sigt være en optimering af strategierne for produktion af krydsningskalve, og dermed en forøget produktion af krydsningskalve med et potentiale på en merindtægt på 80 millioner kr. årligt til primærproducenterne. På længere sigt vil kødproduktionsegenskaberne hos både slagtekalve og slagtekøer kunne øges ved anvendelse af de forventeligt positive avlsmæssige sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber og funktionelle egenskaber.

Nytteeffekten skabes ved den nye information om produktion af krydsningskalve, som skabes i projektets forsøgsdel, kædet sammen med optimering af allerede eksisterende viden og nye optimeringsredskaber på området. Disse informationer skrives sammen i en brugermanual for anvendelse af kødkvægssæd i malkekvægsbesætninger. Effekten på det lange sigt opnås ved, at de genetiske sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber beregnes, da det er forudsætningen for, at kødproduktionsegenskaberne kan anvendes som informationsegenskaber for de funktionelle egenskaber.

 

Projektansvarlig er:

Sektionsleder Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab

Deltagere i projektet fra AU er Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Fødevarer. Ekstern deltager er Videncenter for Landbrug, Kvæg.

Projektperioden løber fra Januar 2013 til december 2015