Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Individuelle kraftfoderstrategier

Projektets formål 

- at øge vidensgrundlaget om strategier for individuel kraftfodertildeling baseret på automatisk registrerede data.

 

Projektets hovedindhold

Dette projekt vil undersøge, om en individuel tilpasning af kraftfodertildelingen igennem koens laktation kan medvirke til en øget produktion, effektivitet og en bedre dyrevelfærd.
 

A. Indledningsvis bestemmes korttidseffekter af ændringer i kraftfodertilbud (umiddelbare responser i bl.a. ydelse, mælkens sammensætning, besøgsfrekvens og grundfoderoptag), med henblik på at vælge de mest hensigtsmæssige strategier til de længerevarende forsøg.

B. I de længerevarende forsøg tildeles kraftfoder i malkerobotten baseret på ydelse og den reelle grundfoderoptagelse (registreret via Insentec foderkasser). Forskellige tildelingsmetoder for kraftfoder undersøges i kombination med forskellige grundfoderblandinger.

C. Endelig undersøges virkningen af en individuel kraftfoderstrategi på køernes ydelse, foderoptagelse, vægtændring, huld, adfærd og sundhed.

 

Udbytte af projektet

Projektets resultater vil direkte kunne udnyttes i AMS-besætninger og i mange øvrige besætninger, hvor der tildeles tilskudsfoder i automater. Der forventes en betydelig ydelsesstigning, øget fodereffektivitet og bedre velfærd pga. færre køer med ketose, stofskiftelidelser mm. Desuden kan resultaterne bruges til en økonomisk optimering af kraftfodertildelingen.

 

Resultater/relaterede artikler

Koens fodring skræddersys til hendes ydelsespotentiale, september 2014

Nyhedsomtale, august 2014