Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Energi og mineraler – nøglen til hurtige faringer (EMØF)

Der skete en fejl.

Vis debug information

Projektets formål og baggrund

Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj andel af dødfødte grise.

Sendrægtige søer fodres over vedligehold indtil kort før faring, hvor foderstyrken reduceres, og herved bliver den daglige forsyning af både energi og mineraler mindre. Søer får ofte fra 1 til 8 dage på lav foderstyrke, fordi drægtighedslængden typisk varierer fra 113 til 120 dage. Den lavere foderstyrke lige før faring påvirker søernes energi- og mineralbalance under selve faringen. Da søerne har begrænsede muligheder for at mobilisere energi og mineraler fra kroppen, er det nødvendigt med en optimal daglig forsyning. Formålet med projektet er derfor at definere en balanceret fodringsstrategi omkring faring. 

Projektets hovedindhold

I projektet undersøges følgende:

  • Hvordan ernæringen kan optimeres, for at søerne bliver i stand til at gennemføre faringen hurtigt og effektivt;
  • Der fokuseres på, hvordan søernes energi- og mineralforsyning påvirker selve faringsforløbet, herunder hyppighed og styrke af veer, fødselsinterval og faringslængde, samt søernes fysiske aktivitet;
  • Gennem ilagte katetre udtages blod- og urinprøver op til og under selve faringen, for at vurdere energi- og mineralstatus og mobilisering af disse næringsstoffer;
  • Det undersøges også, hvordan forbedret energi- og mineralstatus hos soen påvirker pattegrisene ved fødsel (vitalitet og indtag af råmælk) samt soens produktivitet (kuldstørrelse, mælkeydelse, vægt ved fødsel og fravænning).

Det beskrevne projekt udgør de indledende og grundlæggende undersøgelser, hvis resultater er en forudsætning for Videncenter for Svineproduktions projekt ”Soen i form til korte faringer” under programmet ”Soen i form til faring”.

Læs mere om projektets aktiviteter...

Se billeder fra projektet...

 

Udbytte af projektet 

Projektet vil afklare, om det er muligt at reducere forekomsten af dødfødte grise og dødeligheden blandt nyfødte grise ved at ændre på soens forsyning af energi og/eller mineraler. Udover at reducere faringslængde og andelen af dødfødte så forventes det at ukomplicerede faringer også vil bidrage positivt med færre tilfælde af faringshjælp, færre tilfælde af MMA (børbetændelse, yverbetændelse og mælkemangel), føre til formindsket antibiotikaforbrug, og at flere søer vil kunne udnytte deres potentiale for høj mælkeydelse.

 

Offentliggørelse

De opnåede resultater vil blive offentliggjort i i svinefaglige tidsskrifter, danske meddelelser, internationale peer-reviewede artikler og formidlet på nationale og internationale møder.