Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AUTOKLOV - Automatisk identifikation af køer med klovlidelser

Projektets baggrund

Vi har alt for mange køer med klovlidelser. Behandling af klovlidelserne kræver, at vi finder de syge køer, men identifikation af disse køer kan være besværlig og tidskrævende. I mange besætninger indsamles der allerede nu rutinemæssigt data om køernes aktivitet til brug for brunstovervågning (f.eks. Heatime). Der er et uudnyttet potentiale for at bruge disse data til udpegning af køer med klovlidelser.

Tidligere forskning tyder på, at der er en sammenhæng mellem køernes aktivitet (liggetid) og forekomsten af halthed og klovlidelser. Dette projekt vil bruge rutinemæssigt indsamlede (= 'gratis') aktivitetsdata og undersøge hvordan sådanne data i praksis kan bruges til at udpege køer med klovlidelser.    

Formål

Projektets formål er at udnytte eksisterende data om køernes aktivitet og udvikle en algoritme (software), som kan udpege køer med klovlidelser. Herved får landmanden et redskab, som uden ekstra omkostninger eller tidsforbrug kan hjælpe med at identificere behandlingskrævende køer.

Tidlig og konsekvent behandling af klovlidelser forventes at føre til højere mælkeydelse, bedre økonomi, større arbejdsglæde og bedre dyrevelfærd. 

Projektets organisering og forløb

  • Projektet er et samarbejde mellem Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, SEGES og Viking Danmark. 
  • Projektet gennemføres i perioden januar 2018 til december 2020.
  • Resultater fra projektets aktiviteter vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden. Desuden vil resultaterne blive offentliggjort i form af artikler i fagblade, indlæg på møder for landmænd, kongresindlæg og i videnskabelige artikler. 
  • Den udviklede algoritme vil efter afslutning af projektet blive stillet til rådighed for alle.