Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

AKTUELLE PROJEKTER I SEKTION FOR SUNDHED

 

 

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Tildeling af fedt til malkekøer i tidlig laktation

  Christian Friis Børsting, Saman Lashkari, Martin Riis Weisbjerg & Leslie Foldager

  Der skal gennemføres et omfattende litteratur review for at belyse effekten af forskellige fedtkilder og -mængder på produktion og sundhed hos højtydende malkekøer. Der vil være fokus på tidlig laktation.
  Projektet er finansieret af Miljøministeriet.Beskrivelse

  01/10-202130/06-2022

 2. Effekten af en blanding af essentielle olier på produktion, foderudnyttelse, methan emission og vom mikrobiom i malkekøer under danske forhold

  Christian Friis Børsting, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Projektet skal undersøge effekten af en blanding af essentielle olier på malkekøernes produktion og foderomsætning med særlig fokus på at reducere udskillelsen af metan. Hvis dette naturprodukt har en gunstig effekt, har det den fordel, at det kan bruges i økologisk produktion.
  Projektet er finansieret af Agolin SA og Aarhus Universitet.Beskrivelse

  01/04-202131/12-2022

 3. Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning

  Mette Skou Hedemann, Helle Nygaard Lærke, Nuria Canibe & Søren Krogh Jensen

  Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. Foderblandingerne skal bestå af optimerede varmebehandlede kornråvarer og processeret sojaprotein og mælkeprotein. Grisene tildeles tørfoderet allerede fra dag 2 for at booste enzymudviklingen i smågrisenes tarm, så er grisene klar til at overgå fuldt til tørfoder ved fravænning. De nyudviklede foderblandinger giver høj protein- og stivelsesfordøjelighed. Herved kan reduktion i proteintildeling i forbindelse med fravænning undgås, og der kan fodres med optimalt proteinindhold. Dvs. det maksimale vækstpotentiale udnyttes samtidig med, at der er lav mængde af næringsstoffer i overskud i tarmen, som kan fremme væksten af patogene bakterier. De bedste procesbehandlede råvarer udvælges vha. in vitro metoder i samarbejde med virksomhedspartnerne og effekten undersøges i intensive in vivo undersøgelser og produktionsforsøg.
  Projektet er finansieret af GUDP.Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 4. Fodring og fænotype af den klimaeffektive malkeko

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Hojberg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Maria Holst Kjeldsen, Troels Kristensen, Samantha Joan Noel & Christian Friis Børsting

  Vi vil dels validere eksisterende tilsætningsstoffer og dels i samarbejde med industrien starte udviklingen af nye sikre tilsætningsstoffer, som på sigt kan sikre en markant reduktion i metan uden at dyrets sundhed og mælkens kvalitet kompromitteres.

  I projektet vil vi fastlægge fænotypen for den effektive malkeko således at dette kan indgå i fremtidens avlsmål. Udbredelse af nye virkemidler er helt afhængig af muligheden for implementering på den enkelte bedrift. Vi vil udvikle redskaber til dokumentation af den reelle produktion af enterisk metan på en kvægbedrift.

  Bevillingsgiver: Landbrugsstyrelsen
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 5. Grise uden antibiotika: En grisemodel for colitis-complex diarre med fokus på mikrobiel fermentering i tyktarmen

  Tina Skau Nielsen, Ole Hojberg & Charlotte Lauridsen

  Brug af antibiotika til produktionsdyr er et problem på verdensplan på grund af risikoen for udvikling af antibiotika-resistente bakterier, som kan gøre det vanskeligere at behandle infektioner hos mennesker.

  I svineproduktionen bruges en stor andel antibiotika på at behandle diarré hos fravænnede grise, som typisk opstår i to faser. Anden fase af diarré observeres hos lidt ældre og tungere grise som kræver større mængder antibiotika, og den er ofte relateret til en betændelsestilstand i tyktarmen (colitis). Colitis diarré skyldes infektion og/eller fodringsbetingede faktorer og kaldes også colitis-complex diarré (CCD).

  Hvis behovet for antibiotika til fravænnede grise skal reduceres, er der et stort behov for en dybere forståelse af det mikrobielle forgæringsmønster af kulhydrat og protein i tyktarmen i relation til udvikling af CCD og hvordan foderets sammensætning kan påvirke mønsteret.

  I projektet vil vi karakterisere den mikrobielle sammensætning og forgæringsmønstret i afføring hos grise med og uden CCD og bl.a. bruge den viden til at etablere en ny sygdomsmodel for CDD i grise.

  Derefter vil vi bruge modellen til at undersøge om tilsætning af høj-amylose majsstivelse (HAMS) med et højt indhold af kost-fiberen resistent stivelse og HAMS hvorpå den kortkædede fedtsyre butyrat er påsat (butyryleret HAMS) i foderet kan forebygge eller reducere CCD.

  Finansiering: Det Frie Forskningsråd/Teknik og ProduktionBeskrivelse

  01/01-202031/12-2022

 6. Innovative solutions for global animal health in an era of infectious diseases and antimicrobial resistance

  Tina Sørensen Dalgaard & Cheol-Heui Yun

  Formålet med netværksprojektet er at etablere forskningssamarbejde mellem hovedansøgeren og den koreanske partner inden for området innovative løsninger til dyresundhed. Desuden har projektet også til formål at undersøge, hvordan dette samarbejde kan udvides til at omfatte private og andre akademiske partnere i Sydkorea med det formål at tiltrække fælles forskningsmidler.

  Endelig vil netværket fungere som platform for diskussioner om bredere aspekter af institutionelt samarbejde inden for husdyrvidenskab mellem Aarhus Universitet og Seoul National University.

  Finansiering: Styrelsen for Forskning og UddannelseBeskrivelse

  01/01-202131/12-2022

 7. Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the Management of Animal Production

  Mette Vaarst, Hanne Kongsted, Mogens Agerbo Krogh, Line Kollerup, Merete Studnitz, Katy Overstreet & Jan Tind Sørensen

  ROADMAP is a 4-year EU-funded project that will foster transitions towards prudent antimicrobial use (AMU) in animal production in a large variety of contexts, by favouring a rethinking of antimicrobial decision-systems all along the food supply chain.Beskrivelse

  01/06-201931/05-2023

 8. Exploring Danish-Chinese collaboration for sustainable cellular milk production

  Stig Purup, Yuan Yue, Zahra Sattari, Lotte Bach Larsen, Nina Aagaard Poulsen, Hui-Zeng Sun, Hengbo Shi & Jian-Xin Liu

  International Network ProgrammeBeskrivelse

  01/01-202230/06-2023

 9. Ablacto+ - Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré

  Sandra Wingaard Thrane, Mads Laustsen, Nuria Canibe, Susanne Brix Pedersen, Carsten Hjort & Nicolai Weber

  Projektet er bevilliget af GUDP, Miljø- og Fødevareministeriet.

  Ablacto+, er et banebrydende nyt produkt til bekæmpelse af fravænningsdiarré i smågrise. Ablacto+ fremstilles af Bactolife ApS, der udvikler produkter til forebyggelse af bakterielle maveinfektioner hos dyr og mennesker. Fravænningsdiarré er udbredt i dansk svineproduktion, og der blev i 2017 blev brugt 33,8 ton antibiotika og ca. 535 tons zinkoxid på behandling af netop det.

  Efter fravænning fra soen kan smågrisene få infektioner, der giver diarré, feber, vægttab og i værste fald dødsfald i besætningerne. Høje mængder af zinkoxid, som er det hyppigst anvendte alternativ til antibiotika til behandling af fravænningsdiarré, fjernes fra markedet i 2022. Ablacto+ er sammensat af komponenter, der specifikt udskadeliggør enterotoksigene E. coli, der er den primære årsag til infektionsbetinget fravænningsdiarré.

  Ablacto+ er under udvikling, og ’proof of concept’ for både produktion (i Novozymes' pilot plant) og effekt af produktet er vist. Foreløbige resultater fra en eksperimentel E. coli model med smågrise tildelt Ablacto+ i Marts 2019 på AU-ANIS demonstrerer effekten af produktet.

  Dette samarbejdsprojekt mellem Bactolife ApS, Novozymes A/S, DTU Bioengineering, AU-ANIS og SEGES har til formål at understøtte den videre produktudvikling af Ablacto+ og definere dosis, formulering, administration og sikkerhed for det endelige produkt. Ligeledes skal dette projekt sikre, at Ablacto+ udvikles, så det understøtter svineproducenternes økonomi og miljøet bedst muligt.Beskrivelse

  01/01-202030/09-2023

 10. Dairy proteins and future alternatives

  Lotte Bach Larsen, O Benjamin, Z Hayouka, Nina Aagaard Poulsen, Anne Vuholm Sunds, Søren Drud-Heydary Nielsen, Stig Purup, Yuan Yue, Y. Niv, N Argov-Argaman, R Helman, I Braslavsky, Oren Tirosh, Rebecca Reifenstein, R Gutman, D Avni, L Rubinovich, K Kles, I Yadid, L Afriat-Jurnov & S Meir

  International Network ProgrammeBeskrivelse

  01/01-202231/12-2023

 11. Forlænget laktation: Optimal strategi for laktationslængde på ko- og besætningsniveau

  Søren Østergaard, Peter T. Thomsen, Lars Bilde Gildbjerg, Martin Bjerring & Vivi Mørkøre Thorup

  Projektet fokuserer på identifikation af køer, som har optimal mulighed for at gennemføre en forlænget laktation med succes.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Beskrivelse

  01/01-202031/12-2023

 12. Resilience for Dairy - R4D

  Søren Østergaard & Margit Bak Jensen

  Horizon 2020 project

  The overall objective of R4D is to develop and to strengthen a self-sustainable EU ThematicNetwork on “resilient and robust dairy farms” designed to stimulate knowledge exchanges and cross-fertilisation among a wide range of actors and stakeholders of thedairy industry. The aim of R4Dis to widely disseminate relevant ready-to-use best practices based on innovations, facilitating knowledge exchange from farmers to farmers.Beskrivelse

  01/01-202131/12-2023

 13. Cattle Feed in Take - CFIT

  Martin Riis Weisbjerg, Søren Østergaard, Troels Kristensen, Jan Lassen, Peter Løvendahl, Jørgen Rind Thomasen, Lars Arne Hjort Nielsen, Anders Fogh & Samantha Joan Noel

  This project will generate new data for individual cow feed intake. This will be a game changer in dairy cattleproduction going from optimization of management on herd level to optimization for the individual cow.


  Projektet er finansieret af InnovationsfondenBeskrivelse

  01/02-202131/01-2024

 14. Identifikation og belysning af bioaktivitet af nye forbindelser udskilt i mælk som følge af introduktion af nyt foder og/eller anti-methanogene fodertilsætningsstoffer i kost til kvæg

  Mette Olaf Nielsen, Marie Rønn, Natalja Nørskov, Stig Purup, Peter Lund, Christine Brøkner, Peter Langborg Wejse & Henrik Jørgen Andersen

  Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle og validere (i denne ph.d.: 3-4 nye fodertilsætningsstoffer) en metodologisk tilgang til identifikation og sikkerhedsvurdering af ukendte stoffer, der potentielt kan udskilles i mælk (eller akkumuleres i kød), når nye fodertilsætningsstoffer introduceres for markant at reducere enterisk metan-emission for at være i stand til at overholde klimamål, der er defineret af EU, den danske regering samt mejeri-/ oksekødsindustrien.

  Metanreduktionseffektivitet og sikkerhed vurderet af 3-4 nye anti-methanogene fodertilsætningsstoffer, som i øjeblikket undersøges ved AU som en del af IFD-projekter: stoffet X og nordiske makroalger. 1) Validerede målrettede metoder vil blive raffineret for nøjagtigt at kvantificere stoffet X og mulige nedbrydningsprodukter i biologiske prøver (f.eks. blod, mælk og kød). 2) Umålrettede metabolomiske tilgange vil blive anvendt til at identificere hidtil ukendte stoffer udskilt i mælk, når makroalger eller stof X-baserede fodertilsætningsstoffer er inkluderet i ko-diæter.
  Projektet er finansieret af AU-Arla ph.d.-forening, GSTS og IFD.Beskrivelse

  01/05-202130/04-2024

 15. SIgAVAC –Beskyttelse mod Coli-induceret fravænningsdiarré ved vaccinefremkaldt SIgA respons

  Gregers Jungersen, Dennis Christensen, Ida Rosenkrands, Charlotte Lauridsen, Lola Tolstrup, Charlotte Sonne Christensen, Frank Follmann & Peter Lawætz Andersen

  Bevilliget af Miljø- og Fødevareministeriet, GUDPBeskrivelse

  01/07-202030/06-2024

 16. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt (UVIBA)

  Nuria Canibe, Ricarda Margarete Engberg, Søren Krogh Jensen, Jaap Boes, Torben Olesen, Ole Juul Svendsen, Michael Linde Jakobsen & John Elmerdahl Olsen

  Formålet med UVIBA er at reducere brugen af antibiotika og øge grises
  velfærd gennem anvendelse af kombilys, Direct Intelligent Light (DIL),
  som udvikles og afprøves i projektet.

  Det forventes, at inaktiveringen med DIL reducerer det mikrobielle smittetryk og dermed sygdomsforekomsten i svinestalden, hvilket mindsker brugen af antibiotika og udviklingen af mikrobiel resistens.

  Projekt bevilliget af GUDPBeskrivelse

  01/01-202130/06-2024

 17. Sammensætning af "CleanMilk" fra in vitro kultiverede mælkeceller

  Lotte Bach Larsen, Nina Aagaard Poulsen, Ulrik Kræmer Sundekilde & Stig Purup

  The overall target of the CleanMilk initiative is to provide a scientific basis for potential future use of in vitrogrown bovine mammary cells for production of milk constituents. This will examine ifsuch systems in the long perspective can contribute to reduce climate gases and thereby contribute to fulfill Danish climate goals for 2030 and 2050.

  The project is financed by the Danish Dairy Research FoundationBeskrivelse

  01/09-202131/08-2024

 18. Intelligent farming and health control in landbased recirculating aquaculture systems INTELLIRAS

  Mogens Agerbo Krogh & Vivi Mørkøre Thorup

  Production of fish in land-based aquaculture contributes significantly to the production of animal protein in the human food-supply chain in the Nordic countries. Recirculation aquaculture systems (RAS) is an environmentally sustainable solution that is
  becoming increasingly relevant for land-based aquaculture. However, production and health management are considerable
  challenges which limit production performance.

  In this project we will use Artificial Intelligence (AI) and statistical models to aid the transition from
  a human experience-based management of RAS production to a knowledge-based automatic one. Feed management, feeding and feed
  waste is a major challenge to production. In marine aquaculture, video systems are widely used to observe the fish. This has not yet
  been implemented in RAS systems. Within this project we will apply deep learning tools on recordings of thousands of video sequences
  of fish, teaching computer systems how the fish react and use this in feed management and health monitoring. We aim at developing a
  closed loop control feeding system to optimize growth and limit feed waste and at the same time explore the possibilities of an early
  detection system for health monitoring.Beskrivelse

  01/03-202101/09-2024

 19. What do we drink in 2030? In-vitro milk based on cultured cells

  Stig Purup

  Milk from dairy cows provides essential nutrients as part of the diet, and people have a central needfor this food. However, dairy cows account for appr. 75% of Danish agricultures emission of thegreenhouse gas, methane. One biological approach for reducing greenhouse gas emission is toproduce milk in a sustainable way - by in vitro biotechnology instead of dairy cows.

  The project is financed by the Novo Nordisk FoundationBeskrivelse

  01/11-202131/10-2024

 20. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen, Morten Kargo & Long Chen

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPBeskrivelse

  01/07-202131/12-2024

 21. Novel triple action feed additive approach to reduce enteric methane emission from cattle by blocking the enzymatic process, draining the hydrogen substrate and suppressing methanogenic archaea (NO-METHANE)

  Mette Olaf Nielsen, Samantha Joan Noel & Peter Lund

  The project will develop and document (in vitro and in vivo tests) a novel, safe triple action feed additive for cattle, which reduces enteric methane emission without negative impacts on productivity.

  Finansieret af Innovationsfonden.Beskrivelse

  01/04-202101/04-2025

 22. Omlægning til bæredygtig plantebeskyttelse: En global tilgang

  Martin Tang Sørensen, Ole Hojberg, Lis Wollesen de Jonge, Trine Norgaard & Vivi Schlünssen

  I SPRINT er det formålet at udvikle, teste og levere en model (et redskab til risikovurdering), som kan komme med præcise informationer om effekter af plantebeskyttelsesmidler på økosystemer, planter, dyr og mennesker. Der vil blive fokuseret på robusthed, produktivitet og sundhedstilstand.
  Modellen vil bygge på data fra såvel forsøg som fra konventionelle og økologiske landbrug primært spredt ud over EU.
  Projektet er finansieret af EU-midler.Beskrivelse

  01/09-202031/08-2025

 23. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Beskrivelse

  01/03-202128/02-2026

 24. Understanding microbiomes of the ruminant holobiont (HoloRuminant)

  Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Horizon 2020 ProjectBeskrivelse

  01/10-202130/09-2026

 25. Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion: Udnyttelse af samspillet mellem foderadditiver, den enkelte kos genetik og vommens mikrober

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Anna A. Schönherz, Goutam Sahana, Samantha Joan Noel, Søren Østergaard & Lars Arne Hjort Nielsen

  Projektets overordnede formål er at anvise strategier til reduktion af metanemissionen, således at vi kan fast-holde en betydelig mælkeproduktion i Danmark og samtidigt bane vejen for en samlet reduktion på 50% i enterisk metan.

  Projektet er støttet af MælkeafgiftsfondenBeskrivelse

  01/01-202231/12-2026

 26. Brug af cellekultur-teknikker til at minimere behovet for forsøgsdyr i udvikling og fremstilling af vacciner til opdrætsfisk

  Niels Lorenzen, Helle Kristiansen & Helle Frank Skall

  Både for mennesker og husdyr er det bedre at forebygge smitsomme sygdomme end at skulle behandle, efter at der er opstået sygdom. Dette gælder også i fiskeopdræt, hvor øget brug af vacciner gennem de sidste 30 år, har ført til en markant nedgang i brugen af antibiotika. Udvikling af vacciner til fisk og kvalitetstjek af fremstillede vaccine er i stor udstrækning baseret på vaccinations- og smitteforsøg med forsøgsdyr.
  Dette projekt sigter mod at udvikle protokoller og metoder til brug af cellekulturer i de indledende undersøgelser af, hvordan vaccinekomponenter optages i og påvirker levende celler, herunder også toksisk effekt. Såvel analyse af genregulering som mikroskopiske undersøgelser vil indgå i arbejdet, som vil blive tilknyttet andre igangværende forskningsprojekter, hvor vaccinationsforsøg med fisk indgår. Projektet vil derfor i sig selv ikke gøre brug af yderligere forsøgsdyr.
  Resultatet forventes at kunne medvirke til delvist at erstatte brug af forsøgsdyr med cellekulturer i indledende trin i udvikling og fremstilling af vacciner til fisk. Dette vil bidrage til en reduktion (reduction) i behovet for forsøgsdyr i vaccineforskning og –industri, og også forfine (refinement) dyreforsøgene ved at nedbringe belastningsgraden i og med at komponenter med toksiske bivirkninger kan sorteres fra inden afprøvning i dyr.Beskrivelse

  29/06-201629/06-2022

 27. EryPoP- a Research Project on Erysipelas in Laying Hens

  Eva Wattrang, Anna Aspan, Tina Sørensen Dalgaard, Elisabeth Bagge, Helena Eriksson, Robert Söderlund, Désirée Jansson, Mario Chiari & Mohammad Naghizadeh

  Erysipelas–an emerging disease in animal friendly production systems for poultry and pigs
  Project summary
  Following the change in housing systems for laying hens in Europe, erysipelas (caused by infection with the bacterium Erysipelothrix rhusiopathiae) has become an emerging disease in several countries with outbreaks of high mortality in layer flocks in indoor aviaries and free-range/organic production. Erysipelas is a well-known acute disease in pigs and a suspected cause of arthritis and considerable economic losses in organic pigs. Erysipelas is difficult to prevent in the growing sector of animal friendly production systems for pigs and poultry. Moreover, E. rhusiopathiae-infections constitute an occupational hazard for humans (zoonosis).

  Although a well-known disease, vital basic knowledge particularly on the infection in chickens, is lacking. Hence, in this project (EryPoP) the epidemiology, infection dynamics and immunity development in poultry and pigs will be addressed in the field and by experimental infections through a multi-disciplinary and transnational approach and cooperation.
  The project has five main subtasks:
  to define transmission routes of E. rhusiopathiae by use of molecular epidemiology;
  to identify risk factors for outbreaks;
  to define the role of wild boars as potential reservoirs and sources of infection;
  to establish an assay to detect antibodies to E. rhusiopathiae in chickens; and
  to study the pathogenesis and immune responses to E. rhusiopathiae infections in chickens.
  Samples and metadata for analysis will be collected from poultry, domestic pigs and wild boars in Sweden and Italy. Erysipelothrix rhusiopathiae isolates will be analysed by Next-Generation-Sequencing technologies and bioinformatics. Using available sequences and those provided within the project and proteomics, E. rhusiopathiae antigens will be identified and used for a novel ELISA test to detect chicken E. rhusiopathiae antibodies. This assay will be a valuable tool within the project as well as a future diagnostic tool in the field.
  A model for experimental infections in chickens will be established and used in studies of chicken immune responses to E. rhusiopathiae in naïve and vaccinated birds. These studies will provide information that will be vital in development of diagnostic methods and improvement of future prophylactic measures such as vaccines. Taken together, EryPoP will provide novel information that will enable scientifically based guidelines on prophylactic measures to prevent future erysipelas outbreaks and secure animal welfare in the growing animal friendly poultry and pig production.
  EryPoP started on March 1, 2016 and will run for three years. The project is funded by the Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA).
  Work in EryPoP is carried out in five different work packages.Beskrivelse

  01/03-201629/06-2022