Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mink

Pelsdyrfarmen på AU Foulum blev etableret i 1988 med en kapacitet svarende til 1300 minktæver. I 2002 indledes et driftsmæssigt samarbejde med Pelsdyrerhvervets Forsøgs- og Rådgivningstjeneste, og i forbindelse er farmen udvidet til en kapacitet på 2000 minktæver.

Farmen består af 3 sammenbyggede driftsbygninger, et farmafsnit samt et adfærdsafsnit med 6 små haller.
Farmen har et samlet areal på 25.000 m2 hvoraf ca. 6.700 m2 under tag.

Farmafsnittet
Minkfarmen har kapacitet til 2.000 minktæver og det tilhørende afkom, og den omfatter en ti-rækket, 4 fire-rækkede à 384 bure og 24 to-rækkede minkhaller à 204 bure.. Totalt er der 5.010 minkbure på farmen.

De store haller anvendes fortrinsvis til parring/hvalpning, samt til hvalpe efter udsætning. De små haller bliver fortrinsvis brugt om sommeren til hvalpe efter udsætning, samt til gamle tæver, hanner og dyr til balanceforsøg.

Alle minkbure er i sektioner à 6 stk. med udvendige redekasser ind mod fodergangen. Burene er forsynet med drikkenippel. I de 4 lukkede haller og i 2 af de to-rækkede haller er burene forsynet med drypvandingssystem (kapillarrør), som i hvalpetiden kan tilføre vand til niplen, uden at denne bliver aktiveret. Vandingssystemet er frostsikret ved cirkulation af varmt vand og optøningskabler i vandledningerne.

Udmugningssystemet på den oprindelige del af farmen består af to tværgående kanaler med medbringere. De er placeret midt i hallerne vinkelret på en gødningsrende i henholdsvis nordsiden og sydsiden. Fra gødningsrenderne skubbes gødningen med håndkraft ud i midterkanalerne og føres af medbringerne til en sneglegrav for enden af hver kanal. Herfra transporteres gødning, halm og sand med snegl op i vandtætte containere. Medbringerne drives pneumatisk, og sneglene elektrisk. Systemet er forsynet med en overløbsrende for vand/ajle, der samles i en gyllebeholder. I den ti rækkede hal og i 6 af de to-rækkede minkhaller er der etableret gødningsrender med automatisk udmugning under burene.

Særlige faciliteter og ekspertise
To stalde à 30 bure til fysiologi- og balancestudier samt tilhørende vaske- og vejerum og frysere, grovlaboratorium med frysetørrer og udstyr til formaling af foder og gødningsprøver. Rummene til fysiologi- og balancestudier er godkendt til anvendelse af radioaktive isotoper.

Foderkøkken med foderhakker, som kan knuse frosne foderblokke på 45-90 cm, to vandrette foderblandere på henholdsvis 150 kg og 500 kg, og tre grydeblandere på 20, 30 og 50 kg, som fortrinsvis bruges til blanding af fordøjelighedsfoder.
I tilknytning til foderkøkkenet er der køle- og fryserum beregnet til opbevaring af forsøgsfoder på hele paller (1000-1500 kg).

Værksted og pelseri, rum til blodprøvning, hal til taning og pelssortering.

Pelsopbevaring i klimastyrede tørre- og fryserum plus et specialtørrerum med klimaskab og kontrolleret styring af luftfugtighed, temperatur og lufttryk i tørrestudserne.

Operationsrum.

Hjælperum i øvrigt og kontorer.