Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. MAF EVOP i store besætninger

  Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard, Bodil Højlund Nielsen, Anne Braad Kudahl & Mogens Agerbo Krogh

  I dag iværksætter landmænd og deres rådgivere mange managementtiltag for at forbedre produktivitet, sundhed og dyrevelfærd i malkekvægsbesætningen (fx brug af foderadditiver og management procedurer), selvom årsagssammenhængene ofte mangler videnskabelig belæg. Det kan skyldes, at en lang række ukontrollerede faktorer i det aktuelle miljø spiller en væsentlig rolle. Problemet med fejlagtig eller manglende viden i den enkelte besætning kan betyde til et betydeligt ressourcespild i hele kvægsektoren. Systematiske eksperimenter (med tilfældig udvælgelse) er ofte nødvendige for at finde og estimere de sande kausale virkninger af at ændre input-faktorer. Virkningerne af sådanne systematiske eksperimenter i den enkelte besætning kan evalueres med meget små omkostninger, fordi store besætninger ofte har automatiske eller semi-automatiske registreringer af eksempelvis køernes aktivitet, mælkeydelse, mælkens sammensætning, inline mælkeindikatorer, kropsvægt, AMS data samt registreringer fra foderblander og andet fodringsudstyr. I dette projekt vil vi implementere konceptet ’EVolutionary OPerations (EVOP), som er kendt fra bl.a. kemisk industri. EVOP indebærer, at der foretages systematiske små ændringer i produktionens input-faktorer og procedurer for derved at finde frem til en mere effektiv produktion. Generelle koncepter vil blive formulerede, og specifikke modeller vil blive udviklet til fodringsmanagement, håndtering af holdinddeling, udnyttelse af AMS samt håndtering af yversundhed. Et sådant EVOP management system vil give den enkelte landmand muligheden for at udøve management efter videnskabelige principper og opnå en meget effektiv produktion. Description

  01/01-201431/12-2017

 2. ORGANICDAIRYHEALTH

  Jan Tind Sørensen, Morten Kargo, Anne Braad Kudahl, Søren Østergaard & Torben Werner Bennedsgaard

  The project will improve dairy health in organic dairy production through a combined improvement of management and breeding. Focusing on dairy cow health provides a unique opportunity for improving societal trust in organic milk production.

  Research questions are specified which will contribute to immediate improvements of animal health and welfare through optimized farm management as well as long-term improvements through breeding in Europe.Description

  01/01-201531/12-2017

 3. VIPiglets-Robust piglets through birth of vital piglets

  Lene Juul Pedersen, Jan Tind Sørensen, Sarah-Lina Aagaard Schild, Lena Rangstrup-Christensen & Anders Christian Sørensen

  Piglet mortality in Danish organic pig production is very high with one of three organic piglets dying before weaning. This is a major barrier for obtaining a predicted high growth potential for organic pig production. The high mortality rate seems to be related to litter size beyond the size that can be fostered by the sow and birth of weak pigs. The current breed combination may be less suited for organic production, where sows farrow in in-accessible hutches, having long lactations and with limited possibilities for managing surplus piglets. The project facilitate a reduction in neonatal organic piglet mortality from 33 to 20 % of total born piglets, one extra weaned pig per litter and a one extra kg in average weaning weight. Implementation of these results will increase societal trust in organic pig production due to improved animal welfare. The project will 1) through observational studies in Danish organic herds identify major mortality risk factors at the sow and piglet level 2) new breeding goals and selection tools to target the specific conditions and challenges of the organic sow production and 3) improved environment including access to and methods for birth surveillance and assistance and provision of suitable climate for sow and piglets at the birth site. Finally, best management practise will be demonstrated and knowledge from the research part of the project will be disseminated through consultancy practice, workshops, web pages and written reports.Description

  01/04-201431/12-2017

 4. Viable Organic Calves

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mari Reiten, Pia Haun Poulsen, Finn Strudsholm, Hans-Christian Christiansen, Lars Jager Madsen, Laust Krejberg, Palle Trads, Erik Møller Andersen & Karensminde I/S v/Mikkel Juhl Nielsen

  Organic calves stay long with their dam, are group housed early and get cow milk for 3 months. However, organic calves have a high mortality rate. In this project a rapid and dramatic reduction in the risk of disease and death during the first 6 weeks of a calf life is facilitated. The project develops best management practices for safe immunization of the calf, safe group housing and milk feeding with pasteurized milk. The experiment is conducted in 6 organic dairy herds. We will learn whether our management practices will prevent diarrhoea, respiratory infections and mortality under production conditions, whether the results can be generalized across herds. Results are built into a Standard Operation Procedure for organic calf management and demonstrated in 4 herds.Description

  01/01-201631/12-2017

 5. Økologisk mælk med mere dyrevelfærd

  Jan Tind Sørensen, Tine Rousing, Mette Vaarst, Pia Haun Poulsen & Iben Alber Christiansen

  The aim of the project is to develop animal welfare assessment tools which can document on initiatives to improve animal welfare in organic dairy production actually leads to improved animal welfare. Focus is on new animal welfare indicators that can demonstrate improvements in animal welfare and thus helps to characterize a credible organic milk production. In cooperation with Organic Denmark registrations winter and summer in 2017 for four organic herds is conducted. Animal welfare indicators is selected to measure efforts in those problem areas that the four organic farmers have chosen to focus on. There are recorded known welfare protocols providing aggregated welfare assessments at herd level. Information on both resource-based and animal-based welfare indicators is used to examine differences in welfare at herd level between summer and winter. The four involved farmers interviewed about their ideas for the development of animal welfare in organic milk when they have seen their results winter and summer with different welfare assessments. Tools are developed for assessing and document animal welfare on the farm during summer and winter.Description

  01/01-201731/12-2017

 6. BrugBoksen

  Mette S Herskin, Katrine Kop Fogsgaard, Margit Bak Jensen, Peter T. Thomsen, Ilka Klaas, Hans Houe & Björn Forkman

  The project aims to examine effects of the use of hospital pens for dairy cows with moderate clinical mastitis on 1) the behaviour and welfare during the disease; and 2) the recovery, risk of relapse and milk production.Description

  01/03-201601/07-2017

 7. Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning - af Kombi-Kryds

  Morten Kargo, Jehan Frans Ettema, Lydia Henriette Sørensen, Elise Norberg, Søren Østergaard & Anders Fog

  Systematiske krydsningsprogrammer har gennem årtier været anvendt med succes indenfor svine - og fjerkræsektoren. Interessen for anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer for malkekvæg har over de seneste år været stigende, og en spørgeundersøgelse fra juli 2014 viser, at mellem 95 og 100% af de besætninger, der krydser, opnår en positiv effekt af at anvende systematisk krydsning. Dette til trods er der stadig en tilbageholdenhed for at gå i gang med at krydse hos mange. Idet under 10 % af danske malke-kvægbrugere anvender systematiske krydsningsprogrammer, er det økonomiske
  potentiale meget stort for det samlede kvægbrug. Kan man få 30 til 50 % af kvægbrugerne til at anvende Kombi-Kryds, vil den samlede indtjening for kvægbruget kunne øges med 100-200 mio. kr. årligt. En indtjening, som kommer udover den øgede indtjening, som avlsarbejdet i de rene racer
  genererer. Idet krydsningsdyr generelt er mere robuste, vil anvendelse af systematiske krydsningsprogrammer betyde færre døde dyr og et lavere medicinforbrug. Derfor øger anvendelsen af systematiske krydsningsprogrammer alt andet lige velfærden i de besætningerDescription

  05/01-201504/01-2017

 8. Fitness for transport in animals

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Katrine Kop Fogsgaard, Peter T. Thomsen & Kirstin Dahl-Pedersen

  The project focuses on fitness for transport in broilers, sows and dairy cows. The project aims to establish knowledge, which can be used to strengthen the pre-transport evaluation of animal fitness for transport.
  Projektet er finansieret af Veterinærforlig II.Description

  01/01-201331/12-2016

 9. Hostekalv

  Mogens Agerbo Krogh, Lars E. Larsen & Heidi Voss

  Epidemic outbreaks of pneumonia in specialized veal production are the primary reason for a high consumption of antibiotics in this production system. The project aims to identify the most important infectious agents that cause outbreaks of pneumonia at veal calves after weaning (3-4 months) in Danish veal calves herds and thereby identify and improve the recommendations and strategies about pneumonia treatment.Description

  01/01-201631/12-2016

 10. Identifikation af risikofaktorer for nedsat dyrevelfærd samt cost-benefit af velfærdsforbedrende tiltag i danske malkekvægsbesætninger

  Anne Braad Kudahl, Jan Tind Sørensen, Søren Østergaard, Marlene Kirschner, Matt Denwood, Hans Houe, Bjørn Forkmann & Søren Saxmose

  The overall purpose is to provide advice on the most cost-effective interventions on improving dairy cattle welfare by identifying the most important welfare problems in Danish dairy herds, their risk factors, possible interventions to improve welfare and the costs and benefits of these interventions. This is obtained by:
  •identifying and ranking risk factors associated with overall and selected welfare problems
  •identifying the most effective and relevant interventions to solve the identified welfare problems
  •estimating the expected effects, costs and benefits related to implementation of these welfare improvements including both changes in management and investments in housing and equipment.Description

  01/01-201631/12-2016

 11. VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger

  Peter T. Thomsen, Anne Mette Danscher, Hans Houe, Björn Forkman & Mette S Herskin

  Formål: At afdække dynamikken i forekomst af halthed blandt danske malkekøer: Er få køer halte i lang tid af gangen eller er mange forskellige køer halte i relativt kortere tid? 
  Kort beskrivelse: Halthed er et væsentligt velfærdsproblem i moderne mælkeproduktion. Tværsnitsundersøgelser har vist, at der generelt er et stort antal halte køer i besætningerne på ethvert givet tidspunkt (ofte omkring 30 % halte køer – dog med stor variation fra besætning til besætning). Det er til gengæld ukendt, om de mange halte køer skyldes, at relativt mange køer er halte i kort tid af gangen eller at få køer er halte i længere tid. Viden herom er væsentlig for at kunne vurdere de velfærdsmæssige konsekvenser af halthed: Er belastningerne fordelt på få eller mange køer? Desuden forventes det også at projektet kan bidrage til at behandling og forebyggelse af halthed kan optimeres på baggrund af viden om dynamikken i forekomsten af halthed. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger, hvor samtlige køer halthedsvurderes med korte mellemrum gennem en længere periode.Description

  01/03-201431/12-2016

 12. Forekomst og behandling af løbesår hos højtydende malkekvæg

  Mogens Agerbo Krogh, Sara Lee Munch, Nynne Capion, Søren Saxmose Nielsen & Peter Raundal

  Abomasal ulcer in dairy cattle is a painful condition. In Denmark abomasal ulcer is estimated to be the cause of death of 1.5% of adult dairy cattle deaths but if less severe cases are included the prevalence is most likely above 20%. The less severe cases give long-term unspecific effects on the cow with symptoms like reduced feed intake and milk production and anemia. The purpose of this project is to estimate the prevalence of abomasal ulcers in Danish dairy cattle and evaluate diagnostics and treatment protocol. Within the project 1000 abomasi from healthy cows at slaughter will be examined to estimate the prevalence. In addition 30 cows will be followed intensively with measurements of plasma-pepsinogen and presence of blood in faeces. Finally a treatment trial in one herd will be done.Description

  01/01-201602/12-2016

 13. VID Calf welfare in organic dairy herds

  Jan Tind Sørensen & Marlene Kirchner

  The aim of the project is to assess welfare of calves (0-180 days of age) in organic dairy herds with reference to calves in conventional dairy herds and to promote calf welfare by identifying age group and season as risk factors for selected welfare problems (including calf mortality) for the benefit of organic and conventional calf welfareDescription

  01/01-201530/06-2016

 14. GUDP COWTrack

  Jan Tind Sørensen, Peter T. Thomsen, Lene Munksgaard, Victor Henrique Silva de Oliveira & Heidi Voss

  Formål:At udvikle og afprøve et system til automatisk registrering af ædeadfærd hos individuelle køer. Viden om den enkelte kos ædeadfærd kan efterfølgende bruges til at udpege syge køer.
  Kort beskrivelse:Syge køer ændrer ofte adfærd. En af disse adfærdsændringer kan være en reduceret foderoptagelse. I moderne løsdriftsstalde har landmanden imidlertid ikke nogen præcis viden om, hvor meget foder den enkelte ko æder, da alle køer i besætningen æder ved et fælles foderbord. For alligevel at kunne estimere den enkelte kos foderoptagelse, udvikler og afprøver vi et system, som automatisk kan registrere hvor længe og hvornår den enkelte ko æder. Viden om ændringer i køernes ædeadfærd kan derefter bruges til automatisk at udpege køer, som med stor sandsynlighed er syge. Landmanden får så – eksempelvis via en sms – besked om hvilke køer han skal holde særligt øje med og eventuelt behandle. Herved sikres at flest muligt syge køer bliver behandlet så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Projektet gennemføres i samarbejde med ca. 5 private malkekvægsbesætninger. Description

  01/04-201331/03-2016

 15. DANIDA financieret: ProGrOV

  Mette Vaarst

  01/01-201131/12-2015

 16. Recovery from Mastitis in Dairy Cows - Development of Behavior, Milk Production and Inflammatory Markers in the Weeks during and after Naturally Occurring Clinical Mastitis

  Katrine Kop Fogsgaard, Mette S Herskin, Søren Østergaard, Torben Werner Bennedsgaard & Peter Løvendahl

  Hence, in order to increase the understanding of the recovery period after bovine mastitis and to create a basis for future facilitation of recovery, the present project focused on two selected aspects of recovery; a behavioural as well as an inflammatory aspect, aiming to 1) describe the behaviour of dairy cows in the days before, during and after antibiotic treatment for naturally occurring mastitis and to compare with behaviour of healthy cows; 2) describe the development within milk production and inflammatory markers before, during and after antibiotic treatment of naturally occurring mastitis, and to compare with healthy cows, with special focus on the expected post-mastitis stabilisation within these measures and 3) investigate a possible relationship between behaviour, milk production and inflammatory markers during naturally occurring bovine mastitis and its early recovery.
  The project was funded by three parties: the former School of Agriculture, Food and Environment (SAFE) at the Faculty of Science and Technology, Aarhus University; The Danish Council for Research and Innovation at the Danish Ministry of Higher Education and Science, and the BIOSENS project granted by the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Lattec A/S, and the Danish Cattle Association. Funding for the experimental part of Study 1 of the PhD project was granted by the Danish Centre for Animal Welfare at the Danish Veterinary and Food Administration, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries.Description

  01/09-201031/12-2015

 17. Reproduktions- og avlsmæssige muligheder for forbedret kødproduktion

  Mogens Vestergaard, Morten Kargo, Jan Lassen, Søren Østergaard, Margrethe Therkildsen, Per Spleth, Kevin Byskov & Line Hjortø

  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til en lønsom oksekødsproduktion i Danmark, således at eksport af småkalve eller aflivning af disse minimeres, trods de ændrede økonomiske forudsætninger oksekødsektoren udsættes for ved et bortfald af EU-tilskud. Projektets indhold har elementer, som virker på både kort og langt sigt. Effekten vil på kort sigt være en optimering af strategierne for produktion af krydsningskalve, og dermed en forøget produktion af krydsningskalve med et potentiale på en merindtægt på 80 millioner kr. årligt til primærproducenterne. På længere sigt vil kødproduktionsegenskaberne hos både slagtekalve og slagtekøer kunne øges ved anvendelse af de forventeligt positive avlsmæssige sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber og funktionelle egenskaber. Nytteeffekten skabes ved den nye information om produktion af krydsningskalve, som skabes i projektets forsøgsdel, kædet sammen med optimering af allerede eksisterende viden og nye optimeringsredskaber på området. Disse informationer skrives sammen i en brugermanual for anvendelse af kødkvægssæd i malkekvægsbesætninger. Effekten på det lange sigt opnås ved, at de genetiske sammenhænge imellem kødproduktionsegenskaber beregnes, da det er forudsætningen for, at kødproduktionsegenskaberne kan anvendes som informationsegenskaber for de funktionelle egenskaber.Description

  01/01-201331/12-2015

 18. WelFur II

  Steen Henrik Møller, Steffen W Hansen, Jens Malmkvist, Tine Rousing, Jan Tind Sørensen, Britt I. F. Henriksen, Pia Haun Poulsen & Mariann Nakano Pinkalski

  Development of a welfare assessment protocol for mink based on the principles developed in Welfare QualityDescription

  01/01-201131/12-2015

 19. Erhvervs-ph.d. for Pia Brandt: Documentation of welfare of finishing pigs on the day of slaughter - Establishment of checkpoints and indicators suited to perform automatic recordings for future documentation of animal welfare

  Tine Rousing, Mette S Herskin & Margit Dall Aaslyng

  The aim of the project is to develop a scientific method for documentation of animal welfare on the day of slaughter of pigs; including to:
  • Develop an indicator protocol with relevant indicators for assessment of animal welfare on the day of slaughter.
  An indicator protocol has been developed (see materials and methods)
  • Establish an aggregated quantifiable assessment index of animal welfare on the day of slaughter
  This is the focus of the main study.
  • Pinpoint indicators of welfare that are suitable for the development of automatic recordings of welfare indicators for further operationalization of the welfare assessment
  The study is finalized by identifying relevant indicators which can be automatized. Description

  01/08-201131/07-2015

 20. Ph.d. Britt Henriksen Assessment of animal welfare in Danish mink farms, for farmers, veterinarians and authorities

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen & Jan Tind Sørensen

  The aim of the study is to evaluate how (which time of the year and period) the welfare assessment procedure WelFur-mink should be conducted to be a tool for farmers, veterinarians, and authorities for improvements of animal welfare in Danish mink farms. The project also evaluates Stable schools as an advisory tool for animal welfare in the Danish mink production. Data from WelFur-assessment on 19 mink farms is collected for the three main production periods of mink and from repeated assessments on four farms in the nursing period, while qualitative interviews are conducted with breeders from 10 mink farms which have joined a Stable School. The hypoteses of the project are:
  1. The WelFur-assessment score on measurement and criteria level changes significantly with the kits age in the nursing period, but the score per principle and the overall classification of welfare will not be affected.
  2. The overall classification of welfare according to the welfare assessment procedure WelFur-mink will be the same per farm in the minks’ tree production periods.
  3. Stable school is a useful herd health advisory tool in Danish mink farms.Description

  01/04-201231/03-2015

 21. SOLID

  Mette Vaarst & Anne Braad Kudahl

  01/04-201231/03-2015

 22. Anvendelse af sygebokse og kvantificering af halte køers behov i relation til velfærd

  Margit Bak Jensen, Hans Houe, Mette S Herskin, Peter T. Thomsen, Björn Forkman & Charlotte Amdi Williams

  Et spørgeskema om forekomst og anvendelse af sygebokse i kvægbesætninger blev besvaret af 130 ud af 350 adspurgte besætningsejere (svarprocent 37). Resultaterne viste at der i 9 – 24 % af besætninger (afhængig af dyregruppe) ikke er adgang til en sygeboks. For malkekøernes vedkommende er der i 9 % af besætningerne ikke adgang til hverken enkelt- eller fællessygeboks, 22 % har ikke adgang til enkeltsygeboks, mens 35 % ikke har adgang til fællessygeboks.
  En analyse af sammenhængen mellem forekomst/anvendelse af sygebokse og en række sundhedsmæssige og demografiske variable på besætningsniveau viste, at der var flere behandlinger for klov-/lemmelidelser i besætninger, som havde én eller flere køer i sygeboks på besøgsdagen. Antallet af registrerede behandlinger for klov-/lemmelidelser var således 1,23/ko/år i besætninger med køer i sygeboks og 0,32/ko/år i besætninger uden køer i sygeboks.

  I en eksperimentel undersøgelse blev 37 halte køer med hornrelaterede klovlidelser opstaldet enkeltvis i en uge i sygebokse indrettet med 2 lige store områder med hhv. sand og gummigulv. På hvert underlag var der adgang til foder og vand, ligesom køerne kunne opnå såvel social kontakt som isolation på begge underlag. De halte køer udviste en præference for at ligge på sand, mens de fortrinsvis opholdt sig på gummigulv, når de var oprejst. Køerne opholdt sig fortrinsvis på gummigulv under udførelse af hudplejeadfærd. Der sås ingen isolationssøgning. Resultaterne tyder på, at en sygeboks med hvileområde med dybstrøelse af sand og aktivitetsområde med gummigulv vil bidrage til at forbedre halte køers velfærd. Verifikation af den velfærdsmæssige betydning heraf kræver dog flere undersøgelser. Description

  01/01-201331/12-2014

 23. Den optimale ko – Hvilke egenskaber har økonomisk værdi?

  Morten Kargo, Søren Østergaard & Jehan Frans Ettema

  In this project, economic values for ”all” traits of economically importance within 6 different productions systems is intended to be estimated. The reason for including traits so far not registered in practical dairy farming is the fast running improvement in information flow from automatic registrations systems and the development of genomic selection. This will increase the number of traits to be included in the breeding goal in the future. Furthermore improved methods for estimation of economic weights will be developedDescription

  01/01-201231/12-2014

 24. GUDP - ProPig - Farm specific strategies to reduce environmental impact by improving Health, welfare and nutrition of organic pigs

  Tine Rousing, Davide Bochicchio, Gillian Butler, Sabine Dippel, Sandra Edwards, Barbara Früh, Gudrun Illmann & Christine Leeb

  Robust and competitive organic pig production needs to encompass low environmental impacts and good animal health and welfare. A cross-sectional survey and a prospective cohort study will be carried out on about 75 farms across eight different European countries. Environmental impacts are assessed using both Life Cycle Assessment and calculations of nutrient balances at farm and outdoor area level. Animal health and welfare will be evaluated from outcome measures of clinical scoring and selected behavioural parameters. Results will be fed back to farmers as benchmarking reports, based on which the farmer will decide farm specific goals and strategies to achieve these. General management and production strategies for environmental improvement will if possible be identified and disseminatedDescription

  01/11-201131/12-2014

 25. Kvartalsrapporter

  Bodil Højlund Nielsen

  03/09-201228/06-2013