Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Current research projects

Research projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Trends in stress biology

  Jens Malmkvist & Mette S Herskin

  Objective: 
  To offer the participants a solid background of the theory and research in stress biology, via lectures by leading researchers within the field, central literature, group work and practical exercises/demonstrations, providing an update of the link between stress, physiology and behaviour, focusing on the function of the whole animal.Description

  01/11-201009/12-2021

 2. Identification of risk factors for development of damaging behaviour in barn layers

  Anja Brinch Riber & Jørgen Kjær

  Formålet er gennem monitorering af både opdræts- og æglægningsperioden at udpege risikofaktorer for udvikling af uønsket adfærd således, at dyrevelfærden og produktiviteten i skrabeægsproduktionen kan forbedres. Målet er at reducere forekomsten af uønsket adfærd og dermed øge overlevelsen i skrabeægspro-duktionen.
  I forsøget indgår mindst 18 opdrætsflokke, gerne fordelt på 6 opdrættere, hver med 3 på hinanden følgende flokke. Flokkene besøges hver 4. uge i opdrætsperioden og herefter hver 12. uge i produktionsperioden. I alt besøges hver flok 10 gange igennem dens levetid. Der foretages faste registreringer af en række zoo-tekniske parametre, herunder bla. lys, fourageringsmateriale, foder, uheld undervejs, frygt, fjerdragtens tilstand, sygdomsforekomst, dødelighed, vaccinationsprogram og vægt. Listen af parametre, der indsamles, er dynamisk og vil blive tilpasset på baggrund af erfaringsopsamling gennem projektet. Ved det første besøg i henholdsvis opdræts- og æglægningsperioden laves desuden et grundigt interview, hvor både staldens tekniske indretning og udstyr samt det planlagte management af holdet gennemgås. Efter endt dataindsamling analyseres de indsamlede data fra både opdræts- og æglægningsperioden for sammenhænge, som kan anvendes til udpegning af risikofaktorer for udvikling af fjerpilning og forhøjet dødelighed i henholdsvis opdræts- og æglægningsperioden.
  Implementering af de af projektet afledte vejledninger til opdrættere og ægproducenter forventes at resultere i en reduceret dødelighed. Det vil føre til øget produktionseffektivitet og dermed en forbedret rentabilitet af ægproduktion. Projektet forventes at føre til forbedringer af dyrevelfærden i skrabeægsproduktionen og evt. også andre produktionssystemer for æglæggere.
  Projektets resultater vil blive fremlagt på AUs hjemmeside ultimo 2022 (opdrætsperioden) og ultimo 2023 (produktionsperioden). Description

  01/03-202031/12-2023

 3. Cow’n’calf: Mother-bonded calf rearing in organic dairy herds

  Mette Vaarst, Margit Bak Jensen & Maja Bertelsen

  When calves are separated from their mothers after only 24 hours, it results in a clear dilemma in organic milk production.
  It is not in line with the organic principles, but has been an accepted practice through decades, especially for the sake of milk yield for human consumption. The dilemma has increasingly awakened the attention of consumers. The Organic RDD project KALVvedKO examines various aspects of the dilemmas regarding weaning, as well as the pros and cons by letting the calves stay together with their mothers during the milk feeding period. KALVvedKo seeks to solve the dilemmas through research and development of new robust and innovative housing systems for Danish production.
  The project wants to achieve knowledge on careful separation, housing arrangements and health promoting care, which will make the cow-calf-togetherness possible throughout the milk feeding period in a secure and sustainable manner for both cows, calves and humans – and with the highest possible yield in the form of healthy animals, high product quality of both meat and milk, as well as good economy and trustworthiness in relation to the organic principles. Simultaneously, the project will create a foundation for taking informed choices whether such systems would be a solution for milk producers.
  The project is financed by GUDP, Aarhus University, Thise Mejeri, Naturmælk, Tru-test and Økokologisk Landsforening.Description

  01/01-201931/12-2022

 4. First European Union Reference Centre for Animal Welfare

  Jan Tind Sørensen, Lene Juul Pedersen, Inger Anneberg, Hanne Kongsted & Mette S Herskin

  The establishment of Animal Welfare Reference Centres is laid down in the Official Controls Regulation (Articles 95 & 96). In 2018 the Commission designated a first European Union Reference Centre for Animal Welfare:This first Centre entitled EURCAW-Pigs focusses on pig welfare since improving the enforcement of the legislation of pigs is one of the Commission's priorities in the area of animal welfare. EURCAW-Pigs provides scientific and technical knowledge to Competent Authorities of EU member states and their support bodies (science, training, communication), for the official controls on pig welfare requirements laid down in the European pig welfare legislationThe partners in the consortium have extensive experience at national level in providing advice to their respective ministries on animal welfare related topics. They are also recognised as internationally leading institutes on animal welfare issues. Each partner has a relatively small team of 3-4 key staff who work in the Centre, and a much larger group of animal welfare experts from their own and affiliated institutes which they can call upon for additional support. EURCAW-Pigs receives its funding from DG SANTE of the European Commission, as well as the national governments of the three partners forming the CentreAarhus University (AU) Denmark (DK)Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) – Germany (DE)Wageningen Livestock Research (WLR) The Netherlands (NL) Description

  01/10-201831/12-2022

 5. Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden for fravænningsvægt, tarmens robusthed samt sundhed og trivsel hos den fravænnede gris (7-30 kg).

  Charlotte Lauridsen, Lene Juul Pedersen, Peter Kappel Theil & Dar'ya Vodolazs'ka

  Formålet med dette projekt er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret. Description

  01/05-201801/01-2022

 6. Optimization of transport of sows to slaughter – improving animal welfare and carcass value

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Louisa Meira Gould & Inger Anneberg

  SOTRANS gains knowledge to formulate operational guidelines for pick-up and transport of cull sows – ensuring that challenges to animal welfare and carcass quality are minimized. Cull sows are more vulnerable to transport stress than market weight pigs, but despite high culling rates, the area of sow transport has not been subject to research or development for years. SOTRANS involves two series of studies, combining field trials and intervention designs to ensure study relevance and high scientific quality. The studies involve all seasons to include risk factors from high temperatures. Among the factors studied are: group size, mixing of sows, transport duration, pick-up facilities, journey breaks and water provision. The studies involve cull sows, selected by farmers, and the overall setup involves clinical examination on-farm before pick-up, commercial transport and re-examination upon arrival at slaughter. Data on behavior, climate (temperature, relative humidity, CO2) and handling are collected from farm to slaughter, and carcass quality (bruises, scratches, pH, drip loss) will be assessed post mortem. Based on the studies, SOTRANS provides new knowledge formulated into operational guidelines for relevant stakeholders such as hauliers, drivers, farmers and authorities – allowing future transport of sows to slaughter under conditions that are not challenging their welfare or carcass quality, thereby facilitating sustainable use of resources and consumer acceptance.
  The project is financed by GUDP and GSST.Description

  01/02-201831/12-2021

 7. Reduktion af fravænningsstress og af behov for AB gennem fravænning i farestien og brug af robust genotype

  Lene Juul Pedersen, Hanne Kongsted & Charlotte Lauridsen

  Formålet med projektet er at undersøge, om staldsystemet til løse søer, hvor grisene bliver i farestien efter fravænning, kan reducere de negative forandringer i immunforsvar, tarmflora og ædeadfærd, der normalt ses ved fravænning, og som forårsager fravænningsdiarré. Konceptet undersøges med to forskellige genotyper, der varierer ift. antal og vægt af de fødte grise. Description

  01/01-202031/12-2021

 8. Sustainable dairy production with cow and calf together

  Emma Matilda Ternman

  The proposed project of studying and developing a functional cow-calf system is a novel and alternative approach to the conventional system in which calves are separated from the mother at birth. We propose in this project to evaluate and develop methods that could be feasible at the farm and that potentially enhances the welfare of both cows and calves and facilitates the transition from pregnancy to lactation. This project will have a direct impact on the Swedish dairy industry, since it will produce practical and applied knowledge that will be transferred directly to the stakeholders. The results will also apply to the dairy industry globally and generate basic and pioneering knowledge on cow-calf systems to be implemented worldwide in modern intensive productions.
  The project is financed by University of Tennessee and Sveriges Lantbruksuniversitet.Description

  01/01-201931/12-2021

 9. WelFur-Mink IV

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen, Tine Rousing & Jens Malmkvist

  Post implementation project to maintain correct implementation of WelFur-Mink in Europe. The project has 7 work pakgedces: 1. Project management and information. 2. Assisting in the development and test of a new WelFur Mobile Application (WMA2) for use on-farm during assessments. 3. Development of teaching material for period specific training of WelFur assessors. 4. Development and refinement of the WelFur assessment and protocol/procedures including new knowledge. 5. Examination of assessment results based on ananomyos data. 6. Preparation for version 2 of the WelFur–Mink protocol. 7. Scientific publication Description

  01/01-201931/12-2021

 10. CORE Organic Cofund & Innovationsfonden: Innovative and sustainable grazing-based systems integrating cows and young stock

  Mette Vaarst, Margit Bak Jensen, Jesper Overgård Lehmann & Lisbeth Mogensen

  Et CORE Organic Cofund projekt fra april 2018-marts 2021 med 15 partnere fra 8 europæiske lande: Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, Polen, Estland, Tyrkiet. I Danmark er det partnerne AU, ØL og Them, som arbejder sammen.
  Projektet arbejder på at skabe rammer og udvikle rutiner, som imødekommer dyrenes naturlige behov i dét omfang og på den måde det er muligt, i økologiske malkekvægbesætninger.
  Projekt-teamer arbejder allerede nu sammen med 2 andre projekter indenfor CORE: ProYoungStock og MixEnable. Vi arbejder også på at få flere midlier til forskningen i Danmark I et netværk af partnere. Fokus er ko-kalv-systemer, innovative græsningsstrategier med flere aldersgrupper og arter sammen, og general nedbringelse af medicin-behov gennem god dyresundhed og velfærd.

  Arbejdsmetoderne er grundlæggende at forske i private landbrug, sammen med økologiske landmænd, under forskellige omstændigheder. Sammenligne, skabe kontrast, og forstå udfra mange forskellige baggrunde. Vi søger at se landbrugssystemer I deres helhed: løsninger og nye tiltag skal passe ind i gården og være i overensstemmelse med gårdens mål.
  Description

  01/04-201830/09-2021

 11. Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?

  Martin Tang Sørensen, Søren Krogh Jensen, Ole Hojberg, Sanna Steenfeldt, Leslie Foldager, Natalja Nørskov, Hanne Damgaard Poulsen & Uffe Krogh

  The aim of the project is to examine potential effects when farm animals are exposed to glyphosate residues via the feed. The project examines the effect of glyphosate on the gastrointestinal microorganisms and on the mineral status in pigs and poultry as well as possible secondary effects on the animals’ health and productivity. The studies will be conducted both at the research facilities at Aarhus University Foulum as well as in a number of commercial herds. The studies will be carried out with newly weaned piglets and laying hens.
  Velux-fonden.Description

  01/01-201730/06-2021

 12. European mink welfare – based on WelFur

  Britt I. F. Henriksen, Anna Feldberg Marsbøll, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  WelFur-Mink is an assessment system for assessing animal welfare in European mink farms. It is an on-farm assessment based on evaluation of different animal- and resource-based measurements. WelFur-Mink has been implemented on commercial farms since 2017, and is included in an animal welfare certification program of European mink skins. More than 95% of all European mink farms has signed up for the certification, which means that they will have a certification based on minimum three WelFur assessments (one per production season), and thereafter a yearly visit. The project will study the data from the WelFur assessments, and evaluate the mink welfare on production farms across Europe. The project will look into positive and negative effects on welfare, correlations between measurements and identify research area for mink welfare improvements. Description

  01/03-201928/02-2021

 13. Development of a method of testing enrichment in WelFur-Mink

  Anna Feldberg Marsbøll, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  The WelFur-Mink protocol categorizes different types of enrichment in the cages in three levels based on the available knowledge of their importance to animal welfare. This knowledge is not always uniform and comparable, which means that even enrichments that have been scientifically investigated can be difficult to place unambiguously. Enrichments that have not been studied are placed in the lowest category. In addition, the additive value of Enrichment No. 2, 3, 4, 5 or 6 is rarely studied and must therefore be based on a qualified estimate. Based on this, the purpose is to develop and test a method of testing and categorizing enrichments for mink. The method must ensure that existing as well as new types of enrichment used in mink production are categorized on a comparable basis and that the value of multiple enrichments for the same animals can be categorized correctly in the WelFur-mink protocol. For mink farmers, it will also contribute with knowledge about which kind of enrichment that has the greatest importance to animal welfare, and thereby the WelFur-Mink categorization.
  In 2018, a concept is developed for a method of testing enrichment. In 2019 the focus is on developing and testing cages that support tests of many different types of enrichments in a way that allows automatic registration of relevant parameters. These activities are expected to continue in 2020, where there is also a focus on testing and categorizing various kinds of enrichment, as well as the additive effect of several enrichment.

  The project is financed by PelsdyrafgiftsfondenDescription

  01/01-201831/12-2020

 14. Optimal transfer of kits between litters of mink

  Jens Malmkvist

  A considerable number of kits are transferred to a novel nest/mother/litter earlier after birth in the production of mink. However, only little is known about the optimum strategies under variable conditions, such as the age/parity of the dam, the litter size, the development of the kit and the maternal abilities of the recipient dam. The aim of the research project is therefore to investigate the relative effects of these factors in an experimental set-up at Aarhus University in close collaboration with studies done by Kopenhagen Fur. The goal is to create new knowledge applicable for the development of novel kit transfer strategies with good survival and growth in kits during an otherwise critical period in mink farming. The project is expected to contribute to both improved animal welfare and production performance in mink farming.Description

  01/01-201831/12-2020

 15. Viden om indretning af kælvningsfaciliteter i Danmark, Europa og Nordamerika

  Margit Bak Jensen

  Formålet med projektet er at kortlægge indretning af kælvningsfaciliteter, kælvningsmanagement og ko-kalv-kontakt i DK og EU, og Nordamerika. Desuden vil vi opsummere ’state-of-the-art’ indenfor emnet samt udforme idekatalog og retningslinjer for ’best practise’.
  Projektet er finansieret af VID.Description

  01/01-201931/12-2020

 16. Knowledge sharing on animal welfare in Danish poultry farming

  Anja Brinch Riber

  The aim is to disseminate knowledge on animal welfare, including present conditions as well as methods to obtain welfare improvements, in Danish poultry farming. The target audience is stakeholders, particularly producers and consumers.Description

  01/09-201930/09-2020

 17. Environmental enrichment for broilers and broiler breeders

  Anja Brinch Riber

  Det er gavnligt for slagtekyllinger og forældredyr til slagtekyllinger, hvis deres miljø er beriget. Miljøberigelse kan beskæftige dyrene og derved tilfredsstille deres adfærdsmæssige behov. Desuden er det sundt for deres bevægeapparat og trædepuder, at de bevæger sig. Formålet med projektet er at undersøge hvilke former for miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr, der kan vurderes som egnet ud fra kriteriet om det anvendes af dyrene og medfører velfærdsmæssige forbedringer. Der udføres forsøg med konventionelle slagtekyllinger og med forældredyr til konventionelle slagtekyllinger.Description

  01/08-201631/01-2020

 18. Impact of shelter enrichment of metabolic cages in studies of protein metabolism

  Helle Nygaard Lærke, Mette S Herskin & Emma Matilda Ternman

  Metabolic cage housing of laboratory animals is necessary within a wide range of nutritional, metabolic, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies in both basic and applied nutritional and biomedical research. It allows accurate measures of food and water intake and urinary and faecal output, but restrained living space, use of grid flooring, absence of bedding substrate and enrichment, and social isolation impose negative behavioral and physiological responses. Earlier studies confirm that rats prefer a cage with a shelter, but such enrichment is challenging due to the risk of interference with quantitative collection of faeces and urine. In nitrogen metabolism studies, there is an increased risk of N-loss via ammonia emission if urea in the collected urine is not trapped and acidified. In this project, we will investigate if metabolism cages enriched with shelters can improve the animal welfare and employed without interference with the quality of the quantitative data. Such data are important in order to implement improvement in nutritional and biomedical studies involving housing of experimental animals in metabolic cages.
  The project is financed by Denmark's 3R Centre/The Danish Agricultural Agency.Description

  01/02-201931/01-2020

 19. Abnormal behaviour in mink – do the different types have same cause and consequence?

  Jens Malmkvist & Janne Winther Christensen

  The aims of the current project is to (1) increase the understanding and the capacity to perform a more valid discrimination between abnormal and normal behaviour in farmed mink, and (2) investigate whether all types of stereotypic behaviour have common background and consequences for farmed mink.
  The project is financed by the Fur Levy Fund.Description

  01/01-201931/12-2019

 20. Afgoldningsstrategier til højtydende køer

  Mogens Larsen, Mette S Herskin, Margit Bak Jensen & Martin Tang Sørensen

  En afgoldning med minimal belastning og med lille risiko for efterfølgende sygdom eller stofskifteproblemer er en af forudsætning for en succesfuld laktation og derfor en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger. Selvom afgoldning gennemføres årligt for alle malkekøer, og er forbundet med en ikke ubetydelig arbejdsbelastning i besætningerne, så har afgoldning i en årrække ikke været blandt fokuspunkterne indenfor danske kvægforskning. I det seneste år har der imidlertid – til dels affødt af lanceringen af et kommercielt produkt til brug ved afgoldning – været øget fokus på de udfordringer og muligheder der er forbundet med afgoldning af især højtydende dyr. Der findes dog indtil nu kun meget begrænset viden herom.
  Dette forskningsprojekt inddrager den nyeste viden og erfaringer, og tager udgangspunkt i to afgoldningsstrategier: Nedfodring og nedmalkning samt vekselvirkningen mellem dem. Vi undersøger virkningen af nedfodring og nedmalkning på hæmningen af mælkeproduktionen og på dyrenes belastningsniveau målt ved både metaboliske indikatorer og indikatorer for dyrenes velfærd. Undersøgelsens hovedmål er at klarlægge den kombination af nedmalkning og nedfodring, der bedst minimerer belastning og fysiologiske ubalancer hos højtydende dyr og således begrænser den efterfølgende risiko for sygdom og stofskifteproblemer.
  Mælkeafgiftsfonden.Description

  01/01-201731/12-2019

 21. Body conditioning without Welfare problems

  Britt I. F. Henriksen, Steen Henrik Møller & Jens Malmkvist

  During the winter, mink that are selected as breeding animal are slimmed, in order to ensure good reproduction. One challenge is to slim the animals while avoiding the animals becoming too hungry for so long that it will affect their welfare. This is included in the assessment of the "Absense of prolonged hunger" criterion in WelFur-Mink, and is recorded as body condition score (BCS), where BCS 1-2 in January and 1 in February are associated with prolonged hunger. There is no doubt that animals that are "too thin" have been exposed to prolonged hunger. But the boundary between what is "too thin" in January and in February are currently very strict and there is a need for a more smooth and gradual development with the date during the period. This could be a combination of BCS 1 and 2, but may be combined with other indicators to get a more accurate assessment of the criterion "absence of prolonged hunger" regardless of the observation date. We will therefore investigate how different management strategies for slimming of breeding animals, which must be associated with different degrees of hunger, are expressed in various welfare indicators. We will also assess whether early indicators can be used to prevent the development of signs of hunger. The project will gather knowledge about how breeders can reduce BCS in a way that achieves the full effect of flushing without the mink experiencing prolonged hunger, thus improving their WelFur-Mink assessment in relation to the welfare criterion "absence of prolonged hunger".

  The project is financed by PelsdyrafgiftsfondenDescription

  01/01-201831/12-2019

 22. Correct WelFur-Mink assessment of partial weaning of large litters at 42 days

  Steen Henrik Møller, Britt I. F. Henriksen & Jens Malmkvist

  The purpose of the project is to create a professional basis for a correct WelFur-Mink assessment by partial weaning of large litter at 42 days, as is often practiced in Denmark. In WelFur-Mink, the effect of partial weaning is assessed in the same way as other weaning procedures, while the documented positive effect on wounds and injuries is assessed under 'absence of injury'. There is no scientific evidence that partial weaning affects my welfare differently than normal weaning. The proportion of kits weaned by 6 weeks will therefore get the same assessment as at full weaning at 6 weeks. This gives a poorer assessment in relation to 1) the age of weaning; 2) The distance between dams and kits after weaning. If this is to be changed, there must be scientific basis for interpreting partial weaning differently than normal weaning. The current basis for assessing welfare at different ages is based on knowledge about the effect on dams and kits. The effects are primarily measured as calls between bitches and puppies, such as stereotypes in dams and kits, both immediately after weaning and long-term effects measured in autumn around the change of fur (3-4 months after weaning).

  The project is financed by PelsdyrafgiftsfondenDescription

  01/01-201831/12-2019

 23. WelFur III

  Steen Henrik Møller, Anna Feldberg Marsbøll, Britt I. F. Henriksen & Jens Malmkvist

  The overall aim of the WelFur III project is to facilitate the implementation of the welfare assessment protocol for mink in Europe. A test of the WelFur protocol at farms in 10 European countries disclosed a number of issues that needed to be solved in order to make sure that WelFur could correctly handle all conditions found around Europe in each of the three seasons that covers the strict annual cycle of mink production.
  A Ph.D. project is aiming at increasing the feasibility and exploring ways to reduce the costs of assessment, without reducing the validity or the reliabilityDescription

  01/01-201531/12-2019

 24. Factors underlying gait score 2 in conventional broilers

  Anja Brinch Riber, Mette S Herskin, Jo Murrell & Dale Sandercock

  01/10-201708/11-2019

 25. Betydning af ryttervægt for sportsponyers belastning

  Janne Winther Christensen & Mette Uldahl

  Ryttere i den vestlige verden bliver generelt større og tungere, hvilket har ført til øget fokus på indflydelsen af rytterens vægt på hestens velfærd. Ud over hestens kropsbygning, alder og træningsniveau kan også arbejdsintensiteten og rytterens indvirkning og balance have betydning for, hvor meget vægt hesten kan bære. Særligt ponyer kan være udsat for høj vægtbelastning i forhold til egen kropsvægt, og dette projekt undersøger betydningen af rytterens vægt for arbejdsbelastningen hos danske sportsponyer. Projektet måler ponyernes baselinekondition og gangartssymmetri og sammenholder disse variable med ponyernes reaktion på samme arbejdsintensitet med deres sædvanlige rytter samt ved yderligere vægtforøgelse på hhv. 20 og 40 kg. Det tilstræbes, at ponyerne dermed arbejder med vægtbelastning i området 15-30 % af egenvægt. Projektet vil tilvejebringe konkret data, som kan bidrage til udarbejdelse af retningslinjer for ryttervægt i forhold til hestens vægt og kropsbygning til gavn for hestens velfærd og holdbarhed.

  Projektet er gennemført i oktober og november 2018 (se links) og dataanalysen er igangværende. Resultaterne vil blive offentliggjort i løbet af 2019, dels her på siden og dels via Ridehesten og andre danske medier. Resultaterne vil således blive stillet gratis til rådighed for alle organisationer og virksomheder i hestesektoren. Internationale, videnskabelige publikationer fra projektet kan rekvireres ved henvendelse til Janne Winther Christensen fra slutningen af 2019, afhængigt af review- og publiceringsprocessen.Description

  01/05-201831/12-2018

 26. Den selvstyrende ko. Udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse.

  Margit Bak Jensen, Mette S Herskin & Maria Vilain Rørvang

  Ideen med projektet er at udvikle et stalddesign, hvor koen har mulighed for at søge væk fra flokken i kælvningens tidlige fase, således at hun kælver alene og uforstyrret i en enkeltkælvningsboks, hvor hun kan opholde sig sammen med sin kalv de første timer efter kalvens fødsel. Projektet undersøger hvad malkekøer opfatter som det rette niveau af isolation, samt hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for at køer kan søge isolation i en kælvningsboks. Udviklingen af et nyt koncept for kælvningsbokse bygger på denne viden.
  Finansiering: Fødevareministeriets Grønt Udviklings—og DemonstrationsProgram.Description

  01/10-201431/12-2018

 27. HALTBOX: Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?

  Katrine Kop Fogsgaard, Mette S Herskin, Margit Bak Jensen & Peter T. Thomsen

  HALTBOX besvarer spørgsmålet: Nytter det at bruge sygebokse til halte køer?
  Forskningsprojektet involverer halte malkekøer (halthedsscore 4), som opstaldes i sygeboks i en periode på op til 6 uger efter halthedsdiagnose. På baggrund af registreringer i besætninger – der indgår i projektet som forsøgsværter - søger HALTBOX at afdække, hvorvidt opstaldning af halte køer i sygeboks (frem for opstaldning af dyrene sammen med de raske dyr) nytter noget:
  a) Fører brugen af sygeboks til hurtigere raskmelding (lavere halthedsscore)?
  c) Påvirker brugen af sygeboks behovet for medicin, klovbehandling og dyrlægebehandling?
  c) Har brugen af sygeboks indflydelse på landmandens tidsforbrug til pasning af og tilsyn med dyrene?
  d) Betyder brugen af sygeboks at dyrene får bedre mulighed for hvile eller andre tegn på forbedret velfærd?
  e) Påvirker brugen af sygeboks dyrenes sundhed, produktion eller reproduktion i månederne efter opholdet i sygeboksen?
  Derudover vil projektet
  e) Undersøge hvorvidt ovenstående effekter af opholdet i sygeboks afhænger af halthedsdiagnosen; og
  f) Fastsætte anbefalinger for varigheden af opholdet i sygeboksen
  HALTBOX vil således resultere i ny viden som er afgørende for brugen af de sygebokse, der skal forefindes på danske bedrifter senest fra 2016. En sådan viden findes ikke i dag.Description

  01/01-201631/12-2018

 28. Sikker overgang fra mælk til fast foder - optimal trivsel af slagtekalve

  Mogens Vestergaard, Margit Bak Jensen & Søren Krogh Jensen

  Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
  Effekterne vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes, udvikling af de bedste fravænningsstrategier, sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer, reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer. Description

  01/01-201631/12-2018

 29. Optimale hundebesøg

  Karen Thodberg, Janne Winther Christensen, Birthe Houbak, Pia Haun Poulsen & Connie Hårbo Middelhede

  The aim of this project is to study whether providing increased intensity of dog contact during dog visits in nursing homes affects the immediate response to and the general effect of the visits. Furthermore, whether the level of cognitive impairment affects the response and benefit. Finally, how a visiting programme’s day-to-day effects on residents’ quality of life can be monitored.
  The project is carried out in cooperation with TrygFonden.Description

  01/01-201512/12-2018

 30. Management til forbedret hvalpeoverlevelse, dyrevelfærd og effektivitet i dansk minkproduktion

  Jens Malmkvist, Steen Henrik Møller & Steffen W Hansen

  Dansk minkproduktion er verdensførende, og økonomisk væsentlig for Danmark, hvor hovedparten af de 16 millioner årligt producerede skind eksporteres til markeder med stigende efterspørgsel. Der er imidlertid et betydeligt potentiale for øget hvalpeoverlevelse i produktionen af mink. Projektets formål er derfor at udvikle, anvise og demonstrere vidensbaserede
  produkter (redemateriale, redekasse med drikkevand) og integrerede managementredskaber (SOPs, Farm Cockpit til PC) til at øge antallet af vitale hvalpe fra hver enkelt avlstæve. Som følge af projektet forbedres (i) dyrevelfærden – qua reduceret stress hos tæver og hvalpe, flere vitale hvalpe ved
  fravænning, færre skader og døde hvalpe, (ii) effektiviteten via flere skind produceret pr. avlsdyr, samt (iii) bæredygtighed og miljø via bedre essourceudnyttelse/mindre spild. Konkret er målet realistiske løsninger til reduktion af den tidlige hvalpedødelighed til under 8%, hvilket kan forøge antallet af producerede skind pr. alvstæve fra de nuværende 5,3 til 6,1,
  samtidig med at dyrenes velfærd forbedres. Dette medfører en årlig merindtjening på 498 mio. kr. i den danske minkproduktion. Effekterne specificeres yderligere i en costbenefit analyse i projektets slutfase. God velfærd for mink bidrager positivt til Danmarks/erhvervets etiske regnskab og generelle omdømme. Både med hensyn til effektivitet og dyrevelfærd kan Danmark distancere konkurrenter, såfremt produktion af mink optimeres som skitseret i dette projekt. Description

  01/03-201401/03-2018

 31. Green Care for the health and welfare of animals and humans – development of a Nordic network

  Karen Thodberg

  The aim of this network is to organise and develop research collaboration and exchange of knowledge between the Nordic countries in Green Care. The project is financed by NKJ.Description

  01/01-201631/12-2017

 32. Low mortality through birth of vital piglets

  Lene Juul Pedersen, Jan Tind Sørensen & Anders Christian Sørensen

  Piglet mortality in Danish organic pig production is very high with one of three organic piglets dying before weaning. This is a major barrier for obtaining a predicted high growth potential for organic pig production. The high mortality rate seems to be related to litter size beyond the size that can be fostered by the sow and birth of weak pigs. The current breed combination may be less suited for organic production, where sows farrow in in-accessible hutches, having long lactations and with limited possibilities for managing surplus piglets.Description

  01/01-201431/12-2017

 33. The use of straw by farm mink

  Jens Malmkvist & Toke Munk Schou

  The aim of the project is to contribute with research-based knowledge for improving welfare and the early kit survival in farm mink by straw provision using different methods. Effects of provision of straw to mink over a full year of production are investigated in a large-scale experiment at the research mink farm at Aarhus Unviersity. Straw may potentially fulfil several different purposes in mink, including thermal and maternal nest building and eating during the winter period.Description

  01/01-201631/12-2017

 34. VIPiglets-Robust piglets through birth of vital piglets

  Lene Juul Pedersen, Jan Tind Sørensen, Sarah-Lina Aagaard Schild, Lena Rangstrup-Christensen & Anders Christian Sørensen

  Piglet mortality in Danish organic pig production is very high with one of three organic piglets dying before weaning. This is a major barrier for obtaining a predicted high growth potential for organic pig production. The high mortality rate seems to be related to litter size beyond the size that can be fostered by the sow and birth of weak pigs. The current breed combination may be less suited for organic production, where sows farrow in in-accessible hutches, having long lactations and with limited possibilities for managing surplus piglets. The project facilitate a reduction in neonatal organic piglet mortality from 33 to 20 % of total born piglets, one extra weaned pig per litter and a one extra kg in average weaning weight. Implementation of these results will increase societal trust in organic pig production due to improved animal welfare. The project will 1) through observational studies in Danish organic herds identify major mortality risk factors at the sow and piglet level 2) new breeding goals and selection tools to target the specific conditions and challenges of the organic sow production and 3) improved environment including access to and methods for birth surveillance and assistance and provision of suitable climate for sow and piglets at the birth site. Finally, best management practise will be demonstrated and knowledge from the research part of the project will be disseminated through consultancy practice, workshops, web pages and written reports.Description

  01/04-201431/12-2017

 35. Prevalence of lameness in Danish broilers

  Anja Brinch Riber

  Tidligere undersøgelser har vist, at mere end 80 % af de danske slagtekyllinger har varierende grader af unormal gang. Variationen går fra lettere ujævn gang til stærkt gangbesvær. Formålet med projektet er at foretage en fornyet kortlægning af gangegenskaberne hos konventionelle slagtekyllinger i Danmark. Som noget nyt undersøges også økologiske slagtekyllingers gangegenskaber.Description

  01/04-201631/10-2017

 36. Keel bone deformities in laying hens housed in enriched cages

  Anja Brinch Riber

  Der er i de senere år rapporteret både fra ind- og udland om en høj forekomst af brystbensskader hos æglæggende høner. Det er desuden velkendt, at der hos høner kan ses fodlidelser, fx bumble foot, som ofte relateres til deres siddepinde. Formålet med projektet er at dokumentere omfanget af brystbensfrakturer og brystbensafvigelser samt fodlidelser i danske besætninger med æglæggende høner. Description

  01/06-201531/08-2017

 37. BrugBoksen

  Mette S Herskin, Katrine Kop Fogsgaard, Margit Bak Jensen, Peter T. Thomsen, Ilka Klaas, Hans Houe & Björn Forkman

  The project aims to examine effects of the use of hospital pens for dairy cows with moderate clinical mastitis on 1) the behaviour and welfare during the disease; and 2) the recovery, risk of relapse and milk production.Description

  01/03-201601/07-2017

 38. Foot pad lesions in organic broilers

  Anja Brinch Riber

  Alle hold slagtekyllinger skal undersøges for trædepudesvidninger. Opgørelser fra slagterierne viser, at der tilsyneladende er en overhyppighed af trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger. Det har været hævdet, at en del af det, der registreres som trædepudesvidninger hos økologiske slagtekyllinger, måske snarere har karakter af hyperkeratose. Formålet med projektet er at klarlægge karakteren af trædepudesvidninger hos danske økologiske slagtekyllinger sammenholdt med konventionelle, herunder fokus på om synlige forandringer i trædepuderne skyldes hyperkeratose og ikke trædepudesvidninger. Description

  01/05-201631/05-2017

 39. HeleHaler, Farvel til halebid og halekupering. Utopi eller realitet?

  Lene Juul Pedersen

  Formål: at udvikle et beslutningsstøtte værktøj, som på et tidligt tidspunkt kan varsle om øget risiko for udbrud af halebid hos kuperede og ukuperede grise. Ophør af halekupering vil først og fremmest ske i besætninger hvor der ikke forekommer store halebidsproblemer. Ophør af halekupering vil dog selv i sådanne besætninger sandsynligvis øge risikoen for udbrud af halebid. Derfor er det særdeles vigtigt at landmændene hjælpes til at hindre udbrud før de rent faktisk forekommer. Et produkt rettet mod en løbende monitorering af grisenes adfærd og ressourcer, koblet med en varsling om at udbrud er undervejs og strategier til at afværge udbruddet, vil blive udviklet. Produktet skal reducere risikoen for udbrud af halebid ved ophør af halekupering, hvorved flere besætninger kan undlade at halekupere grisene.
  Finansiering: af GUDP, Agrosoft A/S, Videncenter for Svineproduktion, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.Description

  01/04-201401/04-2017

 40. FareWellDock

  Lene Juul Pedersen & Mette S Herskin

  FareWellDock-projektet er et treårigt forskningsprojekt, ledet fra Finland af Professor Anna Valros med deltagelse af Danmark, Storbritannien, Frankrig, Holland, Sverige, Norge, og USA. De overordnede formål er at fremskaffe de nødvendige oplysninger til kvantitativ risikovurdering af halebid og at stimulere udviklingen i retningen mod ingen halekupering i EU. Forskningen bliver udført i tre internationale forskningsaktiviteter, der komplementerer hinanden. I den ene aktivitet undersøges udvikling af bedre midler til forebyggelse af halebid. En væsentlig del bliver forskning i årsagerne til udbrud af halebid det vil sige, hvilke faktorer i det daglige liv i stalden rent faktisk sætter gang i den unaturlige adfærd. I den anden aktivitet udvikles metoder til at vurdere hvad der udgør tilstrækkelig halm eller andet beskæftigelses- og rodemateriale, for at tilfredsstille grisenes behov for at undersøge og derved reducere risikoen for halebid samt hvordan den praktiske anvendelse af halm i forskellige gyllesystemer kan forbedres. I den tredje aktivitet fokuseres på, hvad der rent faktisk sker hos grise, der har fået deres haler kuperet. Det vil blive undersøgt, hvor meget smerte grisene føler ved selve kuperingen, om denne smerte resulterer i langtidssmerte, og hvordan denne smerte er i forhold til den, grisene oplever, hvis de bliver bidt i halen. Projektlederen er professor Anna Valros fra Helsinki Universitet i Finland. De andre partnere i projektet er Aarhus Universitet, Skotlands Rural College and Newcastle Universitet i Storbritannien, INRA i Frankrig, Wageningen UR Livestock Research i Holland, Sveriges Landbrugsuniversitet, Norges Veterinærhøjskole og den amerikanske landbrugsforskningsinstitution USDA-ARS.
  Projektet er en del af det europæiske husdyrsundhed og -velfærd ERA-net initiativ (ANIHWA), der har til formal at øge samarbejdet mellem nationale forskningsprogrammer vedrørende husdyrsundhed og -velfærd.Description

  01/10-201331/12-2016

 41. Feather pecking in laying hens with intact beaks

  Anja Brinch Riber & Jørgen Nyberg Larsen

  Fjerpilning og kannibalisme udgør fortsat et problem i den danske ægproduktion, men problemernes omfang kendes ikke. Et generelt forbud mod næbtrimning er vedtaget i flere af de lande, som Danmark læner sig op af i forbindelse med vedtagelser på dyrevelfærdsområdet. Herhjemme har erhvervet selv vedtaget at undlade næbtrimning af burhøner fra juli 2013, og næbtrimning er ikke tilladt i den økologiske ægproduktion. Der næbtrimmes dog fortsat i skrabe- og frilandsægproduktionen. Tilvejebringelse af status over fjerpilning og kannibalisme i disse produktionssystemer er derfor yderst relevant. Er problemerne reduceret væsentligt bør nødvendigheden af næbtrimning tages op til overvejelse. Udgør fjerpilning og kannibalisme derimod fortsat et væsentligt problem, er det vigtigt, at der findes konstruktive løsninger, så de skadevoldende adfærd undgås og så æglæggerbranchen er rustet til at et eventuelt generelt forbud mod næbtrimning også indføres i Danmark.
  Formålet med projektet er at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme hos flokke af skrabehøner med intakte næb. Der vil blive redegjort for variation mellem hønselinjer. Dataindsamlingen vil blive udført i 8 besætninger med skrabehøns med intakte næb. Fjerdragt- og hudbedømmelser vil blive foretaget, og gødningsklatter vil blive undersøgt for indhold af fjer. Disse data vil blive sammenholdt med lignende undersøgelser i flokke af næbtrimmede skrabehøner. Projektet vil således bidrage med relevant dokumenteret information til vurdering af muligheden for og konsekvenser af et eventuelt generelt forbud mod næbtrimning i den konventionelle ægproduktion. Description

  01/01-201531/12-2016

 42. Fitness for transport in animals

  Mette S Herskin, Karen Thodberg, Katrine Kop Fogsgaard, Peter T. Thomsen & Kirstin Dahl-Pedersen

  The project focuses on fitness for transport in broilers, sows and dairy cows. The project aims to establish knowledge, which can be used to strengthen the pre-transport evaluation of animal fitness for transport.
  Projektet er finansieret af Veterinærforlig II.Description

  01/01-201331/12-2016

 43. Keel bone damages - validation of the palpation method

  Anja Brinch Riber & Teresa Casey-Trott

  Brystbensdeformiteter hos æglæggere er et fænomen, som der først inden for de senere år er kommet fokus på, såvel nationalt som internationalt. I Danmark undersøgte vi forekomsten af brystbensafvigelser og brystbensfrakturer hos skrabehøner og økologiske høner i perioden 2012-2015. Vi fandt, at forekomsten af brystbensafvigelser ved 62 ugers alderen var henholdsvis 11,7% og 12,5% hos skrabehøner og økologiske høner. De tilsvarende forekomster af brystbensfrakturer var 10,5% og 6,9%. Disse forekomster var væsentligt lavere end de fleste rapporteringer fra det øvrige Europa, der ofte viser forekomster på over 50%. Tilsvarende projekter på burhøner og næbintakte skrabehøner er pt. igangværende. I alle disse projekter kortlægges forekomsten af brystbensafvigelser og brystbensfrakturer ved hjælp af palperingsmetoden, hvor deformiteter detekteres ved at lade pegefinger og tommelfinger glide ned ad brystbenet på levende høner. Bestemmelse af forekomsten af brystbensdeformiteter kan desuden udføres ved obduktion af døde høner, hvor brystbenet blotlægges, men dette er en mere tids- og ressourcekrævende metode, der kræver aflivning af hønen. Typisk vælges derfor en mindre stikprøve ved obduktionsmetoden, hvilket giver et mere usikkert estimat af den gennemsnitlige forekomst i flokken. Branchen har ytret tvivl om palperingsmetoden resulterer i retvisende forekomster af brystbensdeformiteter. Formålet med det nærværende projekt er at validere palperingsmetoden ved at sammenholde resultater fra palperingsmetoden med obduktionsrapporter af selvsamme høner.Description

  01/01-201631/12-2016

 44. PigIT - Improving welfare and productivity in growing pigs using advanced ICT methods: A strategic research alliance

  Lene Juul Pedersen

  Welfare and mortality in pig herds are major challenges for the Danish pig industry. Today, the existing methods and tools to support farmers in monitoring growing pigs have been insufficient to ensure proper action. More advanced ICT methods and tools are needed for optimal decision making to improve animal welfare and productivity. The alliance will build a sustainable top-level research environment with the aim to integrate ICT in the entire production process at herd level through improved methods for automatic monitoring, process optimisation and advanced operations research methods for decision support in growing pigs. The alliance is a cooperation of leading herd management and animal welfare scientists at the two Danish universities: Copenhagen University and Aarhus University, dealing with animal production and welfare. The alliance is further strengthened through international collaboration with leading experts in the fields and involvement of statisticians, computer scientists and economists from other research institutes as well as main players in the pig industry.Description

  01/01-201231/12-2016