Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projects

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Annual update of normative values for N, P and K in animal manure

  Christian Friis Børsting, Martin Tang Sørensen, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Marleen Elise van der Heide, Peter Kai & Michael Jørgen Hansen

  Every year the normative values for N, P and K in animal manure is updated. These values are based upon mean values from commercial farms for feed intake and composition, as well as for the production for a large variety of farm animal categories. Furthermore, literature values are used for the composition of the animal products (meat from different species and eggs), whereas milk composition is measured on farms. Emission factors from stables and storage of manure are taken from the literature.
  The project is funded by the Danish Agricultural Agency as part of AU's public sector service.Description

  01/05-202113/08-2022

 2. Matrix structure and fiber degradation in the common cereal grains used in pigs' diet

  Harriet Karimi Njeru

  Use of fiber degrading enzymes to improve the nutrient utilization in cereal grains (maize, wheat, rye barley and oats) using invitro digestion studyDescription

  01/09-202013/08-2022

 3. Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion: Udnyttelse af samspillet mellem foderadditiver, den enkelte kos genetik og vommens mikrober

  Martin Riis Weisbjerg, Peter Lund, Anna A. Schönherz, Goutam Sahana, Samantha Joan Noel, Søren Østergaard & Lars Arne Hjort Nielsen

  Projektets overordnede formål er at anvise strategier til reduktion af metanemissionen, således at vi kan fast-holde en betydelig mælkeproduktion i Danmark og samtidigt bane vejen for en samlet reduktion på 50% i enterisk metan.

  Projektet er støttet af MælkeafgiftsfondenDescription

  01/01-202231/12-2026

 4. Understanding microbiomes of the ruminant holobiont (HoloRuminant)

  Peter Lund & Samantha Joan Noel

  Horizon 2020 ProjectDescription

  01/10-202130/09-2026

 5. PIGWEB

  Jan Værum Nørgaard, Mette S Herskin, Samantha Joan Noel, Lene Juul Pedersen & Leslie Foldager

  An infrastructure for experimental research for sustainable pig production
  Funded by EU Horizon 2020 Description

  01/03-202128/02-2026

 6. On-farm monitoring of methane from dairy cows is a prerequisite for implementation of mitigation strategies on animal, farm and national level

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Jan Lassen, Peter Lund, Hanne Bang Bligaard, Troels Kristensen, Line Hjortø, Kevin Byskov & Tavs Nyord

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark med omkring 171.875 tons CO2 ækv i 2030 svarende til 5 % af det nuværende niveau. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projekt som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe udledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Data fra den enkelte ko kombineret med øvrige produktionsdata fra besætningen udnyttes til af identificere yderlige virkemidler som den enkelte mælkeproducent kan implementere og få dokumenteret i bedriftens klimaregnskab. Endvidere giver disse data et grundlag for løbende at kunne inkludere bedriftsspecifikke tiltag i Danmarks afrapportering til FNs klimapanel, IPCC. Opsamling af data og udnyttelse til de beskrevne formål, kræver en multidisciplinær tilgang og et tæt samarbejde mellem partnere fra universitet og industri, hvilket kan opfyldes af projektgruppen.Description

  01/01-202231/12-2025

 7. Sustainable plant protection transition: A global health approach

  Martin Tang Sørensen, Ole Hojberg, Lis Wollesen de Jonge, Trine Norgaard & Vivi Schlünssen

  In SPRINT, the purpose is to develop, test and deliver a model (a tool for risk assessment) that can provide accurate information on the effects of plant protection products on ecosystems, plants, animals and humans. The focus will be on robustness, productivity and health.
  The model will be based on data from experiments as well as from conventional and organic farms spread across the EU.
  The project is financed by EU means.Description

  01/09-202031/08-2025

 8. Novel triple action feed additive approach to reduce enteric methane emission from cattle by blocking the enzymatic process, draining the hydrogen substrate and suppressing methanogenic archaea (NO-METHANE)

  Mette Olaf Nielsen, Samantha Joan Noel & Peter Lund

  The project will develop and document (in vitro and in vivo tests) a novel, safe triple action feed additive for cattle, which reduces enteric methane emission without negative impacts on productivity.

  Finansieret af Innovationsfonden.Description

  01/04-202101/04-2025

 9. Extending the Danish Normative Values for Animal Manure to include carbon to model the emission of green house gasses from farm animals, stables and storage

  Christian Friis Børsting, Peter Lund, Martin Tang Sørensen, Jan Værum Nørgaard, Tofuko Awori Woyengo, Martin Riis Weisbjerg, Saman Lashkari, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Anders Peter S. Adamsen, Frederik Rask Dalby, Michael Jørgen Hansen, Peter Kai, Sasha D. Hafner, Henrik Bjarne Møller, Ole-Kenneth Nielsen, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen & Steen Gyldenkærne

  The aim is to make a model, which on commercial dairy and pig farms can estimate the turnover of carbon and the emissions of green house gasses. It is the goal to estimate these emissions from amount and composition of feed, the production of each category of animals, and the emissions from stable and storage.
  The project is funded by the Danish Agricultural Agency.Description

  01/06-202131/12-2024

 10. Far-Vel Protein - Reduceret protein i foder skal forbedre søers faring og råmælksydelse og grisenes overlevelse

  Peter Kappel Theil, Thomas Sønderby Bruun & Jakob Christoffer Johannsen

  Formålet er at øge søernes råmælksydelse og få søerne til at farehurtigt via bedre ernæring, og derigennem forbedre pattegrisenes overlevelse. Det vil samtidigt forbedre foderudnyttelsen og reducere miljøbelastningen (N) og klima aftrykket (CO2).
  Projektet er finansieret af SvineafgiftsfondenDescription

  01/01-202231/12-2024

 11. High nitrogen utilisation by phase feeding of protein

  Mogens Larsen, Martin Riis Weisbjerg, Martin Tang Sørensen & Peter Lund

  The purpose is to create scientific knowledge to divide a given amount of protein optimally throughout the lactation period and to demonstrate phase feeding of protein in different barn designs. Overall, the purpose is to increase the nitrogen utilisation in dairy cows for the benefit of resource utilisation, economy, water environment and climate.

  The basic idea of this project is to obtain significant positive effects on the dairy cows' milk production and nitrogen utilisation by phase feeding of protein throughout the lactation period. At present, knowledge is lacking about for how long the higher yield lasts after cessation of extra allocation of protein and which effect phase feeding has on nitrogen and feed utilisation during the lactation period. Furthermore, knowledge is lacking about whether a very short allocation of extra protein, e.g. 700 g/day in 3 or 7 days after calving, results in the desired effect on yield in early lactation. Short allocation is relevant in herds with no automatic allocation of concentrate.

  The activities are organised in work packages 1 and 2 within the framework of AU-Foulum and SEGES-Cattle, respectively. Work package 1 includes activities that create knowledge to divide a given amount of protein optimally throughout the lactation period. Work package 2 includes activities that demonstrate phase feeding of protein in different barn designs.

  The project is funded by the Danish Dairy Levy Foundation.Description

  01/01-202131/12-2024

 12. Udvikling af model for kvægbesætningens udledning af enterisk metan under forskellige management strategier

  Søren Østergaard, Anne Braad Kudahl, Martin Riis Weisbjerg, Jan Tind Sørensen, Vivi Mørkøre Thorup, Peter Lund, Lisbeth Mogensen, Morten Kargo & Long Chen

  En fortsat stor dansk mælkeproduktion kan være model for andre lande, hvis Danmark kan finde klimaløsninger, som dels er anvendelige i praksis, dels er effektive, både når man ser på bedriftens samlede klimagas udledning og på det økonomiske perspektiv. Den enkelte malkekvægbesætnings produktions-og managementsystem er et centralt og nødvendigt delsystem i, at kunne forstå og kvantificere den samlede danske klimabelastning for produktion af mælk og kød. Projektets hovedaktivitet er at udvikle en ny besætningsmodel til simulering af tekniske og økonomiske konsekvenser af managementtiltag til reduktion af klimaaftryk i malkekvægsbesætninger.


  Projekt finansieret af GUDPDescription

  01/07-202131/12-2024

 13. GRATIS - Grønt protein til slagtegrise

  Lene Stødkilde-Jørgensen, Maria Eskildsen & Margrethe Therkildsen

  GRATIS- projektet er en add-on til projektet ENTRANCE (Eco-efficient pig production and local protein sup-ply), som har til formål at måle klimabelastningen og produktiviteten ved en total eliminering af soja fra produktionen af grisekød.

  Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden.Description

  01/06-202230/06-2024

 14. UV kombilys i staldmiljø - virkning og effekt (UVIBA)

  Nuria Canibe, Ricarda Margarete Engberg, Søren Krogh Jensen, Jaap Boes, Torben Olesen, Ole Juul Svendsen, Michael Linde Jakobsen & John Elmerdahl Olsen

  Formålet med UVIBA er at reducere brugen af antibiotika og øge grises
  velfærd gennem anvendelse af kombilys, Direct Intelligent Light (DIL),
  som udvikles og afprøves i projektet.

  Det forventes, at inaktiveringen med DIL reducerer det mikrobielle smittetryk og dermed sygdomsforekomsten i svinestalden, hvilket mindsker brugen af antibiotika og udviklingen af mikrobiel resistens.

  Projekt bevilliget af GUDPDescription

  01/01-202130/06-2024

 15. Identification and elucidation of bioactivity of new compounds excreted into milk as the result of introduction of novel feeds and/or anti-methanogenic feed additives in diets for cattle

  Mette Olaf Nielsen, Marie Rønn, Natalja Nørskov, Stig Purup, Peter Lund, Christine Brøkner, Peter Langborg Wejse & Henrik Jørgen Andersen

  It is the aim of the PhD project to develop and validate (in this PhD: on 3-4 new feed additives) a methodological approach for identification and safety assessment of unknown compounds that potentially could be excreted into milk (or accumulated in meat) when novel feed additives are being introduced to markedly reduce enteric methane emission to be able to comply with climate goals defined by the EU, the Danish government, as well as the dairy/beef industry.
  Methane reduction efficiency and safety assessed of 3-4 new anti-methanogenic feed additives, which are presently being researched at AU as part of IFD projects: compound X and Nordic hemisphere macroalgae. 1) Validated targeted methods will be refined to accurately quantify compound X and possible break-down products in biological samples (e.g. blood, milk and meat). 2) Untargeted metabolomics approaches will be used to identify hitherto unknown compounds excreted into milk, when macroalgae or compound X based feed additives are included in cow diets.
  The project is funded by AU-Arla PhD Fellowhsip, GSTS and IFD.Description

  01/05-202130/04-2024

 16. Forage preservation for premium protein quality

  Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg & Egil Prestløkken

  The project EngProt addresses the challenge of increasing the proportion of domestic and human-inedible protein sources in Norwegian ruminant diets. Presently, silages contribute the major part of the crude protein fraction, but their direct and indirect supply of amino acids that can be absorbed in the small intestine (AAT) is very variable. Cost-efficient measures in forage production that sustain a high silage AAT value will be sought developed in the project, and the basic idea is that highly controlled, restricted fermentation during preservation has a considerable potential in this regard. Previous research has confirmed that crop wilting and/or application of acid additives and salts restrict fermentation and preserve water soluble carbohydrates, prevent proteolysis and improve silage AAT. There are indications that both the fraction of rumen undegraded protein and microbial protein synthesis are affected in situ, but positive responses in milk production remain to be validated. These relationships will be investigated in digesta flow studies and production experiments with high yielding cows. Preservation experiments at laboratory scale will be conducted in order to define targeted fermentation patterns for different crops and to find the best options for controlling fermentation. The findings from the experiments will lastly be inputs to feed optimizing models prescribing diets at differing milk yields and then further analysed in a bio-economic linear
  programming model that establishes optimal farming systems and economic rewards of different silage productions regimes. The model also produces outputs that enable an investigation of constraints and environmental consequences of improved silage protein value in the Norwegian dairy milk production sector.
  The project is funded by the The Research Council of Norway.Description

  01/04-202031/03-2024

 17. Cattle Feed Intake - CFIT

  Jan Lassen, Peter Løvendahl & Goutam Sahana

  Center for Quantitative Genetics and Genomics (QGG) at Aarhus University in Foulum is the main research partner of the CIFT project with a total of 43 person-months for senior researchers and 110 person-months of postdoc work planned in the project. QGG research will develop the statistical models to analyze 3D camera image data to predict the feed efficiency, negative energy balance, lameness, and early warning of sick animals. In collaboration with SEGES, QGG will develop genomic evaluation models for CFIT traits, and, in collaboration with ANIS, evaluate economics of CFIT traits in the breeding goal.Description

  01/02-202031/01-2024

 18. Cattle Feed in Take - CFIT

  Martin Riis Weisbjerg, Søren Østergaard, Troels Kristensen, Jan Lassen, Peter Løvendahl, Jørgen Rind Thomasen, Lars Arne Hjort Nielsen, Anders Fogh & Samantha Joan Noel

  This project will generate new data for individual cow feed intake. This will be a game changer in dairy cattleproduction going from optimization of management on herd level to optimization for the individual cow.


  Projektet er finansieret af InnovationsfondenDescription

  01/02-202131/01-2024

 19. Flycloud - digitalizing insect production

  Jan Værum Nørgaard, Ida Elisabeth Berggreen, Janne Møller Poulsen, Jane Lind, Carsten Lind, Johan Egsgaard, Emil Jakobsen & Jens Toppenberg

  The outcome of the project is a digital tool (to be named Flycloud) that collect realtime data from an industrial-scale Black Soldier Fly Larvae (BSFL) production and organize and visualize the data to make it more accessible for the production staff to monitor the production efficiency. The digital tool will link gas emission measurements and production parameters into key performance indicators (KPI), such as e.g. BSFL growth, feed utilization and emissions of GHG.

  First main target (WP1) is to identify the most important production and environment KPIs. In the next target (WP2 – the scientific part) we will create knowledge about the relationship between CO2, NH3 and O2 data and feed utilization and growth of BSFL. The next target (WP3) is to develop and test Flycloud by validating the sensors needed and develop software and algorithms. At last (WP4) the tools will be tested and optimized in the production facilities at Enorm Biofactory A/S.

  The experiments conducted in this project on digestion, metabolism and emissions of BSFL, will show the relationship between some of the KPIs e.g. emission of gasses vs. feed composition and feed composition vs. feed utilization. The results will tell how the larvae are utilizing different nutrient sources in the feed and make it possible to adjust the feeding if irregular data are shown on Flycloud that can be associated with the feed. This will make it possible to meet the same production standard in each batch.
  The project is financed by GUDP.Description

  01/08-202031/12-2023

 20. Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af forskellige græsarter

  Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg & Nikolaj Peder Hansen

  Projektets formål er at generere viden om næringsstofværdien i forskellige arter af fodergræsser.

  Projektet vil bidrage med viden om det optimale slæt-tidspunkt for hver græsart i forhold til udbytte, foderværdi og næringsstofindhold. Denne viden skal anvendes til at optimere sammensætningen og høsttidspunktet af nye græsblandinger.


  Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug

  Description

  01/01-202031/12-2023

 21. Measurements of methane in large scale settings

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Trine Michelle Villumsen, Peter Lund & Pourya Forooghi

  Måling af metanudledning af 5-10.000 individuelle køer mhp forbedrede bedriftsregnskaber og avl for mindre metanudledning

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark dels gennem systematisk avl og dels gennem robuste estimater til managementmæssige og fodringsmæssige tiltag. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projektet som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe metanudledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Derudover vil projektet generere data og estimere metanudledning af effekter der vil forbedre bedriftsregnskaber og modellering.Description

  01/04-202131/12-2023

 22. Metanproduktion fra heste fodret med forskellige grovfoderrationer

  Anne Louise Frydendahl Hellwing, Rasmus Bovbjerg Jensen & Eric Clausen

  Forsøgets formål er undersøge forskellige fodermidlers nedbrydning og gasproduktion med en laboratoriemetode og derefter udvælge to foderrationer, hvor metanproduktionen måles på heste.

  Projektet er finansieret af HesteafgiftsfondenDescription

  01/01-202231/12-2023

 23. Reducing ruminant methane emission by inactivating methanogenic archaea with viruses

  Mette Olaf Nielsen & Dennis Sandris Nielsen

  Aim: to reduce ruminant methane emission by inactivating methanogenic archaea with viruses.
  The project is funded by FTP.Description

  01/01-202131/12-2023

 24. SeaBioAct

  Natalja Nørskov, Mette Olaf Nielsen & Annette Bruhn

  Current climate policies represent a serious threat to the cattle industry, since cattle account for appr. 75% of emission from Danish agriculture of the powerful greenhouse gas, methane. It has been discovered that a tropical red macroalgae, Asparagopsis taxiformis, when fed in small quantities to cattle, virtually blocks the enteric methane emission. Northern macroalgae species (eg. Saccharina latissima, Ascophyllum nodosum, Alaria esculenta) induced a partial suppression of methane formation in an in vitro system simulating rumen fermentation. The bioactive compounds responsible for this are as yet unknown, but their use as anti-methanogenic feed additives for ruminants could have enormous market potential – nationally and globally.
  The project is funded by AU Forsknings Fond.Description

  01/01-202131/12-2023

 25. Value generation of grass protein

  Lene Stødkilde-Jørgensen & Søren Krogh Jensen

  The project will promote commercialisation of grass protein through optimisation of key elements in the production and through production of high value products for strengthening of the production economy. The best varieties of grass and clover will be identified through screening, analysis of protein content and biogas value of the residual fibre fraction. Harvest methods, which will preserve protein content and quality will be developed. In addition, different shredding techniques will investigated. Tannins will be extracted from the grass material, to establish whether a tannin-containing feed additive having a reducing effect on intestinal worm infections can be developed. The Product environmental footprint (PEF) will be documented.
  The project is funded by GUDP.Description

  01/01-202031/12-2023

 26. Biochar produced from bio-refined grass clover pulp for feed and technical purposes

  Andrej Saner

  The objective of this PhD project is to support a sustainable production of protein feed from grass by Green Protein Plant. The grass protein production is challenged in order to make a truly sustainable business case. Adding pyrolysis technology will result in production of both renewable energy and biochar. The produced energy will be integrated with the protein separation process and cover the internal energy demand of Green Protein plant. This will make the production independent of fossil energy and reduce the energy costs. The biochar, which is expected to be low in ash and thus of high quality, has potential high value market applications as toxin binder in the feed industry and as pollutant remover. Adding an extra high value product to the green biorefinery concept as well as reducing dependence on fossil energy will improve the economics and sustainability of green protein production and make it a viable business case.Description

  01/11-202031/10-2023

 27. Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

  Peter Lund

  In this project we will develop strategies in grass silage production that mitigate enteric methane (CH4) emissions from ruminants. Globally, enteric CH4 is a significant contributor to greenhouse gas (GHG) emissions and it accounts for almost half of the total GHG emissions from Norwegian agriculture.

  Grass silage is the dominating preserved forage in ruminant diets in Norway and the practice used for grass silage production is very diverse, resulting in wide variation in characteristics such as chemical composition and nutritive value, and hence influence on enteric CH4 emissions. Consequently, finding ways to produce grass silage that minimise enteric CH4 emissions is an important strategy to reduce GHG emissions from Norwegian agriculture.

  Financing: Norwegian Research CouncilDescription

  01/08-201931/07-2023

 28. Immunooptimization in newborn calves

  Terese Myhlendorph-Jarltoft, Mogens Vestergaard, Ejvin Kortegaard & Peter M Raundal

  Der er i malkekvægsbedrifter stor variation i råmælkskvalitet og der er sjældent nok god råmælk til at forsyne alle nyfødte kalve. Det betyder, at mange kalve ikke opnår tilstrækkelig passiv immunisering. Dermed øges risikoen for sygdom og
  dødsfald, medicinforbruget stiger, og kalvenes fremtidige præstationer forringes. Denne ErhvervsPhD undersøger biologisk effekt og produktionsøkonomisk værdi af optimal passiv immunisering af kalve ved opkoncentrering af råmælken.

  Projektet er medfinansieret af:
  Innovationsfonden
  SAGRO I/S (erhvervsph.d.-partner)
  GSST
  ANIS
  Kvægafgiftsfonden
  Description

  01/10-201831/05-2023

 29. Bioraffineret tang – Bæredygtig proteinkilde til funktionelle fødevarer (SeaSus-protein)

  Trine Kastrup Dalsgaard, Annette Bruhn, Søren Krogh Jensen, Marianne Thomsen, Marianne Hammershøj, Louise Juul Pedersen & Line Ahm Mielby

  Målet med SeaSus-protein er at udvikle 2-3 funktionelle proteinprodukter fra dansk tang ved at 1) teste effekten af bioraffinering (fermentering, ekstraktion og tørring) på kvaliteten af proteinprodukter fra fire nordiske tangarter: søsalat, sukkertang, vingetang og søl, samt 2) optimere metode(r) til ekstraktion af protein fra disse. Projektet vil klarlægge hvilke tangarter og bioraffineringsmetoder, der er mest optimale med hensyn til højt proteinudbytte, smag, fødevarefunktionelle egenskaber, proteinkvalitet og fordøjelighed. De mest lovende produkter vil blive testet i ost, både som smagsgiver (reduktion af salt, positiv på sundhed) og som erstatning for mælkeprotein (positiv på klima) samt i et farsprodukt. Da søsalatprotein er et nyt produkt på markedet og masseforekomster af søsalat skaber problemer i danske fjorde, vil projektet udvikle og demonstrere skånsom høst af søsalat i stor skala.

  Projektperiode: 01.04.2020-30.03.2023

  Finansiering: GUDPDescription

  01/04-202030/03-2023

 30. Alternative zinc sources

  Tina Skau Nielsen & Hanne Maribo

  In this project, the effect of different zinc sources and doses on zinc status, productivity and diarrhea incidens is evaluated in an experiment with piglets, 0-3 weeks post-weaning at AU, Foulum. In addition, a farm trial at research station Grønhøj or in a private herd is conducted, to compare the effect of selected zinc sources on daily gain (feed efficiancy, if possible) and diarrhea incidens.
  The project is funded by the Danish Pig Levy Fund.Description

  01/06-202131/12-2022

 31. Feeding and phenotype of the climate-efficient dairy cow

  Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Ole Hojberg, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Maria Holst Kjeldsen, Troels Kristensen, Samantha Joan Noel & Christian Friis Børsting

  We will validate existing additives and, in collaboration with the industry, start the development of new safe additives, which in the long term can ensure a significant reduction in methane without compromising the animal's health and milk quality.

  In the project we will establish the phenotype for the effective dairy cow so that this can be included in the future breeding goals. The use of new mitigation-tools depends entirely on the possibility of implementation on the individual farm. We will develop tools to document the real production of enteric methane on a cattle farm.Description

  01/01-202031/12-2022

 32. Grass Biochar – production of energy from press pulp residue from green protein biorefining for operation of the refining process and production of valuable biochar

  Søren Krogh Jensen, Lene Stødkilde-Jørgensen, Morten Ambye-Jensen & Aidan Mark Smith

  The purpose of the Grass Biochar project is to use a combined Steam Drying and Pyrolysis process (DTP) to produce green energy to drive the bio-refining process while producing Biochar of the fiber fraction from grass protein production.
  Hereby, two barriers for spreading the green biorefining concept can be overcome:
  - that the process requires large amounts of energy, which should be green if production is to be climate-sustainable
  that a high value must be created of all factions if it is to be economically sustainable. Fractions of the pulp that are not suitable for cattle silage or biogas production, such as the late-developed grass with a high lignin content, as well as grasses from pastures and meadows that are only harvested once or twice per year, are excellently suitable for energy and biochar production using The DTP process.
  The integrated plant must contribute to making grass protein production flexible to implement according to local conditions and fully sustainable, both environmentally and economically, which can create the breakthrough for it in Denmark and abroad.
  The project is funded by GUDP.Description

  01/01-202031/12-2022

 33. NøjSom - Klimaforbedringer og foderbesparelser ved optimeret fodring af drægtige søer

  Peter Kappel Theil

  Formålet er at minimere udledningen af klimagasser ved at reducere foderets proteinindhold og søernes samlede
  foderforbrug. Dette opnås ved at bestemme behovet for protein og lysin til sendrægtige søer. Resultaterne
  vil gøre det muligt at optimere foderudnyttelsen, samtidig med at væksten af de ufødte grise opretholdes og soens
  muskelvækst minimeres.

  Projektet er bevilliget af SvineafgiftsfondenDescription

  01/01-202231/12-2022

 34. Pigs without antibiotics: A pig model of colitis-complex diarrhea with focus on colonic microbial fermentation

  Tina Skau Nielsen, Ole Hojberg & Charlotte Lauridsen

  Diarrhea in weaned pigs is one of the major causes of antimicrobial use in pig production. When pigs are 7-12 weeks of age, heavier and therefore takes larger doses of antibiotics to treat than right after weaning, a second phase of diarrhea typically occurs; the colonic colitis-complex diarrhea (CCD). In order to reduce the need for antibiotics, a new and deeper understanding of the colonic microbial fermentation pattern in the pathogenesis of CCD is needed and how this fermentation can be modulated by dietary means to prevent or alleviate CCD.

  In this project we will characterize the microbial composition and fermentation pattern in feces from commercial pigs with and without CCD and use this knowledge to establish a new CCD experimental disease model in pigs. Finally, we will test the model and investigate if inclusion of high-amylose maize starch (HAMS) high in resistant starch and butyrylated HAMS can prevent or reduce CCD.

  Description

  01/01-202031/12-2022

 35. Reduceret klimaaftryk på KO- og BEDRIFTS-niveau

  Peter Lund & Mette Olaf Nielsen

  Formålet med projektet er at bidrage til en mere bæredygtig dansk mælkeproduktion med et reduceret klimaaftryk på både produkt, ko-, bedrift- og national niveau.

  Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.Description

  01/01-201931/12-2022

 36. The effect of a blend of essential oils on performance, feed conversion rate, methane emission and rumen microbiome in lactating dairy cows under Danish conditions

  Christian Friis Børsting, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Peter Lund & Samantha Joan Noel

  The project will examine the effect in dairy cows of a blend of essential oils on the production and metabolism with specific focus on reducing methane emission. If the product has a positive effect it has the benefit that it can be used in organic milk production.
  The project is funded by Agolin SA and Aarhus University.Description

  01/04-202131/12-2022

 37. Fat supplements to dairy cows in early lactation

  Christian Friis Børsting, Saman Lashkari, Martin Riis Weisbjerg & Leslie Foldager

  An extensive literature search and literature review is carried out to shed light on the effect of different amounts and sources of fat supplements in different lactation periods of the high yielding dairy cow. The main focus will be on early lactation.
  The project is funded by the Ministry of Environment of Denmark.Description

  01/10-202130/06-2022

 38. SUPIAF - Sustainable protein ingredient for animal feed - GUDP project

  Mette Olaf Nielsen, Jan Værum Nørgaard, Ivan Lund, Jørgen Holm, Vegard Denstadli, Arne Ringsing, Ina Karlshøj, Michael Jensen & Eleni Nitojou

  Uniprotein is an environmental friendly bacterial protein source based on fermentation of natural gas. Uniprotein has a protein and oil content equivalent to fishmeal and contains other functional nutrients. The high content of zinc in the protein has been shown in pilot trials to have favorable effects on occurrence of diarrhea in piglets and potentially on intestinal passage rate and nutrient uptake in salmonids due to the content of nucleic acids and phospholipids. The protein has been approved by the EU as a feed ingredient, and the patented production process has within the last years been matured and up-scaled for possible commercialization. The objective of the project is to further develop the potential of the bacterial protein as a feed for weaner piglets and farmed fish. The product will be optimized in relation to nutrient requirements in the above-mentioned species, so that it can be utilized by feed manufacturing companies as a sustainable protein ingredient and a functional additive. Uniprotein will be tested at different dietary inclusion levels for functional response and digestibility in farmed animals, and for impact on the physical characteristics and quality of the feed. The product can contribute to an increased growth in aquaculture and pig production through better feed utilization and health, reduced CO2 imprint in feed production for livestock, minimized use of animal derived protein sources that are over-utilized and have limited availability (eg. fishmeal), diversified feed factories assortment, increased returns and improved health in productionDescription

  01/07-201930/06-2022

 39. Methanotrophic bacteria for reduction of methane emission from cattle

  Mette Olaf Nielsen, Peter Lund, Martin Riis Weisbjerg, Morten Maigaard, Ebbe Busch Larsen & Christen Sørensen

  The aim is to elucidate, whether methanotrophic bacteria can be utilized to reduce methane emisison from cattle.
  The project is funded by Green Cow ApS.Description

  15/04-202101/03-2022

 40. Bæredygtig slagtekalveproduktion nu

  Mogens Vestergaard, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Margit Bak Jensen, Lisbeth Mogensen & Per Spleth

  Projektets formål er at give grundlag for en bæredygtig slagtekalvefodring, så slagtekalveproducenterne kan fodre på en måde, der giver sund vom, god velfærd, billig fodring, lavt klimaaftryk, høj tilvækst og god økonomi.

  Målet er at fastlægge konsekvenserne af en øget andel grovfoder i foderrationen til slagtekalve i form af øget brug af lokalproduceret foder som græsmarksbaseret foder og gode biprodukter på kalvenes tilvækst, foderudnyttelse, sundhed, ædeadfærd, slagtekvalitet, produktionens klimaaftryk og samlede produktionsøkonomi. Description

  01/01-202131/12-2021

 41. Development of a new model for partitioning excretion of nitrogen between urine and faeces in cattle production

  Peter Lund, Marianne Johansen, Martin Riis Weisbjerg, Mogens Vestergaard & Ole Aaes

  There is currently a strong focus on ammonia emissions from livestock production, partly as a result of demands for a national reduction of 24% by 2020. There is therefore a strong focus on correct estimation of emissions and the effect of any interventions. Correct distribution of the excretion of nitrogen (N) in faeces and urine, respectively, is absolutely essential for subsequent prediction of ammonia emission, as the emission can be attributed to a fixed proportion of inorganic N in urine as opposed to organically bound N in faeces, where emission is calculated as being zero. In the Danish standard normative system for livestock manure content of nutrients, the excretion of N in faeces is calculated on the basis of dry matter intake and N content in the diet, and excretion of N in urine is subsequently calculated as a difference. The equation for predicting the excretion of N in faeces (and thus N in urine) for dairy cows is based on data from digestibility experiments published in the period 1973-1996. This is data that is 20-40 years old and thus at a completely different production level than the modern dairy cow. When the equation today is used to predict the effect of e.g. increased milk yield and dry matter uptake, we therefore have to extrapolate far beyond the production level on which the equation is based. For young stock, the model is even based on data for a completely different animal, namely sheep on maintenance. This is not sustainable with the political and business focus that is on these data today.
  The project is financed by the Danish Milk Levy Foundation, the Danish Cattle Levy Foundation and Aarhus University Public Sector Consultancy.Description

  01/01-201731/12-2021

 42. Diversification of the discard fish from Coastal Fisheries in the Belt Sea, through improved utilization of discard fish to high-value feed for Zoos, aquariums and pets

  Søren Krogh Jensen & Anne Krog Ingerslev

  The purpose is to diversify fishing in the Belt Sea through the use of discard fish for high-value feed for zoos, pets and aquariums. These fish include small herring and small bottom net mackerel; but also eelgrass, cuttlefish and other species that are currently without commercial interest.
  The secondary purpose is to create financial incentives for anglers to comply with the discard ban.
  The project include mapping of which discard fish are caught and in what quantities. Determine the nutritional composition and the nutritional value of fat, protein and minerals, as well as selling sample batches to the target groups in order to end up in an actual development of the sale.
  The project intend to show that economic sustainability can be created in the fisheries in the western Baltic Sea, which is currently hard hit by restrictions in the cod fishery and in the eel fishery by diversifying the fishery (use).


  The project is funded by European Maritime and Fisheries Fund and the Danish Fisheries AgencyDescription

  01/01-202031/12-2021

 43. Ensiled cultivated macroalgae as sustainable ruminant feedstuff

  Martin Riis Weisbjerg & Margarita Novoa-Garrido

  We will study and optimize enisling of Alaria esculenta in lab and large scale and evaluate fermentation profile and nutritive value of the silage. Further palability of the silage will be examined in sheep experiment.
  The project is funded by Norwegian Regional Research Fund - North.Description

  01/01-201931/12-2021

 44. Max 17% crude protein in the feed ration for dairy cows

  Marianne Johansen, Peter Lund & Dorte Niss Brask-Pedersen

  Projektets formål er at reducere køernes kvælstofudskillelse og øge restbeløbet pr. kg mælk ved at reducere proteintildelingen i køernes foderration uden samtidig reduktion i mælkeydelsen. Det søges opnået dels på kort sigt ved at reducere proteintildelingen i køernes foderration i besætninger, der fodrer med mere end 17 pct. råprotein i foderrationen, og dels på længere sigt ved at fremavle mere kvælstofeffektive malkekøer og ved dermed at kunne sænke proteinnormerne.
  Projektet er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.Description

  01/01-202031/12-2021

 45. Robust calves - Well begun is half done

  Bodil Højlund Nielsen, Mogens Agerbo Krogh, Mogens Vestergaard, Martin Bjerring & Stine Lindgren

  The overall objective of the project is to enhance production of healthy and robust calves by means of knowledge and tools to improve calf health and performance through better management. This will be achieved by
  • Systematic collection of knowledge and data from clusters of farms (veal producers and the dairy farms that deliver calves to them)
  • Development of diagnostic tools for monitoring of calf health (test of immune status, on-farm disease monitoring)
  • Test of alternatives to antibiotic treatment (pre-biotics, NSAID’s, antibiotic-free production)
  • Development and implementation of IT management tools (data management and analyses)
  The project is financed by the Dairy Levy Fund and the Cattle Levy Fund.Description

  01/01-201831/12-2021