Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Internationalt forskningsnetværk skal samarbejde om at bekæmpe infektionssygdomme hos husdyr

Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet er med som partnere i et stort internationalt projekt, som er blevet lanceret i foråret 2017. Målet med projektet er at opbygge et omfattende forskningsnetværk, som skal stå sammen om at løse den stadigt stigende forekomst af alvorlige infektionssygdomme hos husdyr.

The VetBioNet kick-off meeting was held in Tours the 4th and 5th April 2017.

Det store EU-projekt: VetBioNet, som netop er søsat i foråret 2017, har til formål at etablere et omfattende netværk af førende forskningsfaciliteter, forskningsinstitutioner, organisationer og industrielle partnere, der er dedikerede til at fremme forskningen og den teknologiske udvikling inden for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Projektet bliver koordineret af INRA (French National Institute for Agricultural Research) og omfatter 30 partnere fra 14 forskellige lande, heriblandt ni EU medlemslande) fra både den akademiske og den private sektor.

Den uforudsigelighed og hastighed, hvormed spredning af husdyrsygdomme foregår på tværs af landegrænser, nødvendiggør et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, industri, internationale organisationer og politikere med henblik på at takle den nuværende og fremtidige sundhedstrussel for dyr og mennesker. Projektet vil styrke samarbejdet mellem Europas førende forskningsinfrastrukturer med henblik på at give adgang til de bedste og mest avancerede forskningsfaciliteter og - udstyr.

Aktiviteterne i projektet er opbygget i tre dele:

-        Fælles forskningsaktiviteter mellem projektpartnere, som arbejder med husdyr infektionssygdomme, forebyggelse og kontrol med henblik på udvikling af nye forbedrede tiltag.

-        Netværksaktiviteter med henblik på at styrke samarbejde mellem projektpartnere og andre europæiske og internationale forskningsinitiativer, industrielle partnere, internationale organisationer og politikere, for at opnå en målrettet og effektiv indsats i forhold til fremtidig sygdomskontrol.

-        Udbud af korte forskningsophold hos VetBioNet partnerne med henblik på at give forbedret adgang til Europas førende dyrefaciliteter og tekniske ressourcer for at opnå optimal udnyttelse af eksisterende faciliteter.

VetBioNet er finansieret af EC Horizon 2020 med 10 mio € og løber i perioden 2017-2021.

 

Du kan læse mere om projektet via disse links:

http://www.vetbionet.eu/ 
 
http://presse.inra.fr/en/Press-releases/VetBioNet

 

 

Flere oplysninger

Tina Sørensen Dalgaard, 

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Tina.Dalgaard@anis.au.dk