Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Danmarks Kvægforskningscenter

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) hører under Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og fungerer som både et landbrug og et forskningssted. Centret er samtidigt et udstillingsvindue for dansk kvægbrug, hvor alle interesserede er velkomne til at aflægge et besøg

Der gennemføres en række forskningsprojekter på stedet i tæt samarbejde med forskerne ved Institut for Husdyrvidenskab samt forskere fra andre institutter og vidensinstitutioner. Forskningscentret består af to forsøgslokaliteter: DKC-Burrehøjvej samt DKC-Blichers Allé. 

DKC-Burrehøjvej

DKC-Burrehøjvej er et højteknologisk kvægbrug med 210 malkekøer plus opdræt. Her er løsdriftsstalde med sengebåse samt skåneopstaldning. Læs mere om DKC's forsøgsfaciliteter... »  

Organisation

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) er en organisatorisk sammenlægning af det tidligere Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) samt kvægforskningsfaciliteterne ved AU-Foulum. 

DKC-Blichers Allé

DKC-Blichers Allé omfatter kvægforskningsfaciliteterne ved AU Foulum, der består af en række forsøgsstalde. I staldene er der ca. 125 malkekøer samt opdræt. 
Læs mere om DKC's forsøgsfaciliteter... »

Centerstyrelse

Ansvaret for etablering, drift, udvikling og indsigt i forsøgsarbejdet på Danmarks Kvægforskningscenter varetages af en centerstyrelse på seks medlemmer udpeget af erhvervet samt af Aarhus Universitet. Se centerstyrelsens sammensætning... »

Folder om DKC

Link til folder om DKC
Link til folder om DKC

Her finder du DKC's informationsfolder med yderligere oplysninger om centrets forskningsområder og forsøgsfaciliteter.

Hent folder...

Download English leaflet about DKC...

Kontakt

Yderligere oplysninger om faciliteterne og mulighederne for forsknings- og udviklings samarbejde fås ved direkte henvendelse til centerleder: Merete Jensen eller chefkonsulent: Jens Bech Andersen.