Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Besøg os

BESØG PÅ DANMARKS KVÆGFORSKNINGSCENTER

På Danmarks Kvægforskningscenter tager vi imod besøgende med særlig interesse for kvægbrug og forskning efter nærmere aftale. Dog ikke muligt i hele 2020 grundet nybyggeri og modernisering af forsøgsfaciliteter.

Er du interesseret i andre fagområder AU-Foulum skal du aftale et besøg med Ib Sillebak Kristensen på telefon: 8715 8036. 


Læs mere om besøg på AU-Foulum »

 

 

 

Besøgsregler for Danmarks Kvægforskningscenter

  • Danmarks Kvægforskningscenter modtager kun besøg efter aftale. 
  • Da vi ønsker at bevare en høj sundhedsstatus i staldene udleveres overtrækssko og kitler af plastik ved ankomsten. Sko og kitler tages på før besøg i staldene.
  • Der føres besøgsprotokol, så kontaktoplysninger på alle besøgende er tilgængelige
  • Af hensyn til smitterisiko må besøgende ikke røre ved dyr og foder.
  • Besøgende må ikke opholde sig foran dyrene, på fodergangene, inde hos dyrene eller i kalvestald. 
  • For ikke at risikere overførsel af sygdomme fra udlandet skal udlændinge, og danskere der har været i udlandet, have opholdt sig i Danmark mindst 48 timer før besøget. 
  • Afspærringer og personalets anvisninger skal respekteres. 
  • Rygning er ikke tilladt i mandskabsbygning og stalde.
  • Alle skal bruge hånddesinfektion (sprit), når stalden forlades.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Danmarks Kvægforskningscenter.

BESØG PÅ AU-FOULUM 

Kontakt Ib Sillebak Kristensen,

Tlf: 8715 8036  

E-mail: ibs.kristensen@agro.au.dk 

Læs mere om besøg på AU-Foulum »