Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Besøg os

BESØG PÅ DANMARKS KVÆGFORSKNINGSCENTER

På Danmarks Kvægforskningscenter tager vi imod besøgende med særlig interesse for kvægbrug og forskning efter nærmere aftale.

OBS! Besøg er dog ikke muligt i hele 2020 grundet nybyggeri og modernisering af forsøgsfaciliteter.

Er du interesseret i andre fagområder AU-Foulum skal du aftale et besøg med Ib Sillebak Kristensen på telefon: 8715 8036. 


Læs mere om besøg på AU-Foulum »

Besøgsregler for Danmarks Kvægforskningscenter

  • Danmarks Kvægforskningscenter modtager kun besøg efter aftale. 
  • Da vi ønsker at bevare en høj sundhedsstatus i staldene udleveres overtrækssko og kitler af plastik ved ankomsten. Sko og kitler tages på før besøg i staldene.
  • Der føres besøgsprotokol, så kontaktoplysninger på alle besøgende er tilgængelige
  • Af hensyn til smitterisiko må besøgende ikke røre ved dyr og foder.
  • Besøgende må ikke opholde sig foran dyrene, på fodergangene, inde hos dyrene eller i kalvestald. 
  • For ikke at risikere overførsel af sygdomme fra udlandet skal udlændinge, og danskere der har været i udlandet, have opholdt sig i Danmark mindst 48 timer før besøget. 
  • Afspærringer og personalets anvisninger skal respekteres. 
  • Rygning er ikke tilladt i mandskabsbygning og stalde.
  • Alle skal bruge hånddesinfektion (sprit), når stalden forlades.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Danmarks Kvægforskningscenter.

Besøg på AU Foulum

Ib Sillebak Kristensen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed