Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udstilling om Dyreværnslovens 100 års fødselsdag

Videncenter for Dyrevelfærd har i anledning af dyreværnslovens 100 års fødselsdag, i tæt samarbejde med Ministeriets departement, fremstillet en plancheudstilling om dyrenes og deres rettigheders historie i nyere tid. Udstillingen kan ses på Københavns Universitet frem til og med den 6. oktober. ANIS har bidraget med en poster til udstillingen.

01.10.2016 | Linda Søndergaard Sørensen

Institut for Husdyrvidenskab, AU har bidraget til fødselsdagen med denne postergave.

Den 23. maj i år inviterede Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til fejring af Dyreværnslovens 100 års fødselsdag for at markere de vigtigste milepæle i lovens første 100 år samt udfolde visionerne for fremtidens dyrevelfærd og regulering. I den forbindelse opfordredes alle inviterede til at bidrage med en gave i form af bud på milepæle og visioner med betydning for udviklingen på dyrevelfærdsområdet og forventningerne til en moderne og fremsynet lovgivning. Professor Lene Munksgaard fra Institut for Husdyrvidenskab deltog i markeringen og medbragte en poster fra instituttet.

De medbragte gaver fra dagen kan ses i en plancheudstilling om dyrenes og deres rettigheders historie i nyere tid. Udstillingen kan ses til og med den 6. oktober er opstillet på forskningsbiblioteket, Dyrlægevej 10, KU-SUND. Udstillingen kan også udlånes til andre events.

Du kan se udstillingen i elektronisk form via dette link: http://mfvm.dk/landbrug/indsatsomraader/dyrevelfaerd-og-transport/dyrevaernsloven/.
Yderligere oplysninger
:


Lise Tønner, Specialkonsulent,  
Videncenter for Dyrevelfærd l Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

+45 72 27 69 00
fvst.dk/kontakt 

Anis, DCA, Fjerkræ, Heste, Kvæg, Mink, Svin