Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søerne er løse i Foulum

Der var næsten feststemning på marken ved AU Foulum, da en gruppe økologiske søer blev sluppet ud i deres indhegninger. Søerne er drægtige og indgår i forsøg, som skal se nærmere på fodring og næringsstofudnyttelse hos de økologiske svin.

Elever fra Vestervangskolen i Viborg så spændte til, da søerne blev lukket ud for første gang.
Projektet vil formulere nye foderblandinger og -strategier, som skal afprøves i øko-besætninger.
Det vandkar var lidt for fristende med de sommertemperaturer midt i september.

Humøret var højt både blandt de søer, der blev lukket ud i indhegningerne og hos elever fra Vestervangsskolen i Viborg, som havde fået den fornøjelse af overvære begivenheden en flot og solbeskinnet septemberdag.

Søerne er en del af det store øko-projekt, "EFFORT", som netop er skudt i gang ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Det overordnede mål med projektet er at reducere foderforbruget og proteintildelingen i økologisk svineproduktion uden at forringe kødkvaliteten. Økologiske foderblandinger er i dag baseret på anbefalinger til opstaldede svin, hvilket bevirker, at de økologiske svin i øjeblikket overforsynes med visse næringssstoffer - og det går ud over både produktionsøkonomien og miljøet. 

- Vi skal blandt andet finde ud af hvor meget energi de optager i form af græs/grovfoder, da dette bidrag er helt ukendt og derfor ikke medregnes i optimeringerne, fortæller Maria Eskildsen, som er ph.d.-stipendiat ved instituttet. Der indgår 40 dyr i forsøgene, heraf er halvdelen norske fra Toppigs Norsvin og den anden halvdel er almindelige danske Danavl polte.

Der er forskel mellem konventionelle og økologiske svins behov
I forhold til konventionelle svin har økologiske dyr højere aktivitetsniveau; længere diegivningsperiode; brug for mere energi om vinteren og højere indtag af græs/grovfoder. Dette medfører, at de overforsynes med blandt andet protein og har et højt foderforbrug, hvilket øger kvælstofbelastningen af miljøet.

I EFFORT projektet måles økologiske svins behov for næringsstoffer til vedligehold; termoregulering - sommer og vinter; fostertilvækst; mælkeproduktion og fysisk aktivitet. Den fysiske aktivitet skal måles vha. GPS – dvs. hvor langt de går på en dag.

Baseret på denne viden vil der blive formuleret nye foderblandinger og fodringsstrategier til økologiske søer og slagtesvin og de skal efterfølgende afprøves i kommercielle øko-besætninger. 

Projektet udføres i samarbejde med Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Friland AS, Vestjyllands Andel og Innovationsfonden. 

I denne video kan du møde en af søerne, der i anledning af det gode septembervejr tager en dukkert i vandtruget.

Læs mere om EFFORT-projektet her.

Flere oplysninger

Projektleder Peter K. Theil og
ph.d.-stipendiat Maria Eskildsen,
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: PeterK.Theil@anis.au.dk

E-mail: Maria.Eskildsen@anis.au.dk