Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt samarbejde skal styrke kvægrådgivning

Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har indgået en aftale med rådgivningsselskabet SAGRO, der flytter ca. ti medarbejdere til AU Foulum.

19.12.2016 | Claus Bo Andreasen

Formålet med samarbejdet er netop at sætte mælkeproducenten i centrum. Foto: Jesper Rais

En række kvægrådgivere fra rådgivningsselskabet SAGRO får nu arbejdspladser på AU Foulum. Det sker efter, at SAGRO og Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) ved Aarhus Universitet har indgået aftale om, at cirka ti medarbejdere fra SAGRO får kontor i instituttets bygninger på AU Foulum.

ANIS har et omfattende forskeruddannelsesprogram, og aftalen er blandt andet foranlediget af, at flere kvægrådgivere skal starte i ErhvervsPhD-forløb ved instituttet. Endvidere har drøftelser mellem SAGRO og ANIS vist, at der er en række muligheder for øget samarbejde om forskning og innovation.

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen fra ANIS er glad for det nye samarbejde.

 - Vi har et stort ønske om, at instituttets forskning anvendes i praksis. Aftalen med SAGRO skaber en direkte forbindelse fra arbejdet i laboratorier og forsøgsstalde til landmændene. Omvendt vil rådgiverne løbende kunne udfordre og inspirere forskerne med problemstillinger fra det praktiske kvægbrug, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

SAGRO er et af flere rådgivningsselskaber, som leverer faglig rådgivning til landbruget, og Klaus Lønne understreger, at andre rådgivningsselskaber fortsat har adgang til instituttets forskningsresultater.

- Vi har en lang tradition for samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer, herunder SEGES, og vi samarbejder med alle interessenter inden for alle produktionsgrene. Man er altid velkommen til at henvende sig, hvis man ønsker et samarbejde, siger Klaus Lønne Ingvartsen.

Adm. direktør i SAGRO, Torben Jensen, ser også frem til det nye samarbejde.

 – Jeg ser samarbejdet som en ny og effektiv platform for videndeling. Via vores tilstedeværelse i forskningsmiljøet får vi kendskab til ny forskning, som kan have betydning for mælkeproduktionen. I forbindelse med, at nogle af vores rådgivere tager erhvervs-ph.d., kommer der helt nye muligheder for langt hurtigere at kunne teste nye ideer i praksis. Det vil i høj grad kunne komme vores mælkeproducenterne til gode, mener Torben Jensen.

- Formålet med samarbejdet er netop at sætte mælkeproducenten i centrum, siger Torben Jensen. Jeg ser Foulum som landbrugets forsknings- og udviklingsafdeling. I samarbejde med de kvægfaglige rådgivere i SEGES skal vi styrke den praktiske anvendelse af forskningsresultaterne; og det skal bl.a. ske ved at reducere den tid, det tager at teste og anvende ny viden, siger Torben Jensen.

SAGRO er et rådgivningsselskab for landbrug, der primært rådgiver inden for strategi, økonomi og drifts- og serviceopgaver. SAGRO er ejet af Holstebro-Struer Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Jysk Landbrug, Sydvestjysk Landboforening, Familielandbruget Vestjylland samt Grindstedegnens Familielandbrug. SAGRO er skabt gennem en fusion mellem det daværende Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden i 2016 og har ca. 500 medarbejdere.

Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) er et institut under Fakultetet Science and Technology på Aarhus universitet. ANIS gennemfører grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning inden for ernæring, sundhed og velfærd. Anvendelsesområdet er inden for husdyrproduktion, hobbydyr og humane problemstillinger. Instituttet har ca. 200 medarbejdere, som alle er placeret på AU Foulum.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Torben Jensen
SAGRO
Telefon: 25 57 98 20
E-mail: tje@sagro.dk

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen
Institut for Husdyrvidenskab, AU
Telefon: 29 63 00 94
E-mail: kli@anis.au.dk

Anis, DCA, DCA medarbejdernyhed, Kvæg