Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fuldt hus ved årets minktemadag i Foulum

Et rekordstort deltagerantal var mødt frem til årets temadag om aktuel minkforskning i Foulum den 20. september. Mere end 180 minkavlere, konsulenter, dyrlæger, forskere og andre interesserede deltog i mødet, som var spækket med spændende faglige oplæg og nyeste forskningsresultater.

Emnerne spændte vidt på årets minktemadag i Foulum, som traditionen tro blev holdt på den tredje tirsdag i september. Her gjorde forskerne status over aktuelle forskningsprojekter og fremlagde de seneste nye resultater inden for minkproduktion som eksempelvis minkenes adfærd og velfærd; optimale fodringsstrategier; brug af strøelse; minkenes vitamin- og proteinbehov samt genomisk selektion. Også nye forskningsområder var på programmet herunder insekter, som en ny råvare i minkfoder, samt brug af probiotika som alternativ til antibiotika.

Der kan spares på tilsætningen af B- og E-vitamin
Forskere fra Aarhus Universitet stod for fem af de programsatte oplæg. Her blev der blandt andet fremlagt resultater fra fodringsforsøg, som har vist, at tilsætning af B-vitamin i foderet kan være overflødigt, såfremt minkene tildeles et varieret foder med gode råvarer.

Andre fodringsforsøg, med varierende tildeling af syntetisk og naturligt E-vitamin, viser, at de nuværende anbefalinger for E-vitamintilsætning til minkfoder på 60 til 80 mg/kg foder kan reduceres til ca. 40 mg/kg foder, hvis der anvendes syntestisk E-vitamin og ca. 20 mg/kg foder, hvis der anvendes naturligt E-vitamin, under hensyntagen til foderets kvalitet.

Minks brug af halm 
En igangværende undersøgelse af funktion og effekt af halm på mink har foreløbigt vist, at mink bruger snittet halm til flere ting, herunder at æde, til redebygning i vinterperioden og redebygning som en del af yngelplejen. Det har vist sig, at mink trækker halm ned for at æde fra redekasselåget, men at redebygningen begrænses, hvis halmen kun gives på redekasselåget. Efter fødsel kan en redekasse, dækket med halm eller en træplade, øge hvalpenes overlevelse.

Status på WelFur vurderingssystemet
Der er flere projekter i gang på Aarhus Universitet, som arbejder på at optimere WelFur. Det gælder bl.a. pindtesten til vurdering af dyrenes temperament, når de er indhuset i grupper; effekten af observatørens positur og forskellige forhold ved burenes udformning og indretning. Desuden forskes der i at gøre velfærdsvurderingen af den enkelte farm mindre tidskrævende. Der er udviklet en tabletløsning til direkte indtastning af WelFur-registreringer, så avleren kan få en kopi af resultaterne med det samme og gøre brug af dem i den daglige produktionsstyring.

Du kan læse meget mere om forskernes arbejde og resultater i DCA-rapport nr. 83, "Temadag om aktuel minkforskning, september 2016".Yderligere oplysninger
 
Pelsdyrkoordinator Steen Henrik Møller, Institut for Husdyrvidenskab,
Telefon: 8715 7926, e-mail: SteenH.Moller@anis.au.dk