Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

En uudforsket del af N-omsætningen i malkekøer er blevet afdækket

I et forsøg på at afdække nye måder til at forbedre kvælstofeffektiviteten i malkekøer er det i et Ph.D. studie blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former mikrobielt DNA/RNA bliver omsat og udnyttet af koen. Omkring 20 % af det totale mikrobielle kvælstof er bundet i mikrobielt DNA/RNA. De overordnede resultater viser, at det generelt er svært at manipulere med køernes udnyttelse af det kvælstof, der er bundet i mikrobielt DNA/RNA, men at dele af det omsatte mikrobielle kvælstof bliver genanvendt i leveren.

28.04.2015 | Linda Søndergaard Sørensen

Normalt vil vi gerne have en høj mikrobiel proteinforsyning hos vores køer da det nedsætter behovet for indkøbt protein. Men en af ulemperne ved mikrobielt protein er, at omkring 20 % af det totale mikrobielle kvælstof ikke er bundet i renprotein men i mikrobielt DNA/ RNA. Purin- og pyrimidinmetabolitter stammer fra mikrobielt DNA/RNA dannet i vommen hos malkekøer. Disse metabolitter indeholder store mængder af kvælstof, men når de nedbrydes i og optages fra tyndtarmen, er deres skæbne stort set ukendt.

For at forsøge at afdække nye måder til at forbedre kvælstofeffektiviteten i malkekøer på er det, i et Ph.D. studie ved Institut for Husdyrvidenskab, AU, blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former disse puriner og pyrimidiner og deres kvælstof bliver optaget fra koens tyndtarm og nedbrudt og frigivet eller nedbrudt og genanvendt i leveren.

I to forsøg med multikateriserede malkekøer, et foretaget på AU og et på University of Reading (UK), er det blevet vist, at omsætningen af purinerne og pyrimidinerne i koen er forskellige på trods af, at de har den samme nedbrydningsvej. 

Studiet viser, at det formentlig er svært at manipulere med køernes udnyttelse af det kvælstof, der er bundet i mikrobielt DNA/RNA, specielt det bundet i purinfraktionen.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning, april 2015

Anis, Kvæg